20080408 Paulussen 055 a

mr. S.A.R. (Sander) Lely

Partner
T +31 43 321 6640
E s.lely@paulussen.nl

vCard

Sander Lely studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht met als specialisatie het bestuursrecht. Na zijn afstuderen, werkte hij enkele jaren voor gemeenten en Rijkswaterstaat.
In 2003 heeft hij de overstap gemaakt naar de advocatuur. Inmiddels is hij meer dan 10 jaar werkzaam bij Paulussen Advocaten.

Het adviseren en begeleiden van overheden en (medische) instellingen op het terrein van zowel het bestuursrecht als het privaatrecht behoren tot zijn dagelijkse werkzaamheden.
In de afgelopen jaren heeft hij dan ook een vaste praktijk opgebouwd op het terrein van het ambtenarenrecht, bestuursrecht, omgevingsrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Sander wordt regelmatig door rechtbanken benoemd als deskundige op het gebied van het onteigeningsrecht.
Hij is (aspirant-)lid van de Vereniging voor Onteigeningsadvocaten (VOA).

Tevens is hij als lid verbonden aan de Vereniging voor Gezondheidsrecht, de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en de Vereniging voor Ambtenaar en recht (VA&R).

Naast zijn functie als advocaat is Sander lid van de Raad van Discipline van het Hof te Den Bosch en als docent verbonden aan de beroepsopleiding voor de advocatuur.
Hij doceert onder meer op het terrein van het bestuursrecht en het aansprakelijkheidsrecht.

Als vrijwilliger is Sander verbonden aan de Stichting Jezuitenberg en de Stichting Bijzondere vakanties Nederlandse Rode Kruis.