Jana Gorissen


T +31 43 321 6640
E j.gorissen@paulussen.nl

vCard

Jana Gorissen rondde in 2015 cum laude de bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht af.

In 2017 heeft zij vervolgens de master Nederlands recht met als specialisatie privaatrecht aan diezelfde Universiteit afgerond. Zij studeerde in juli 2017 cum laude af.

Tijdens haar studie heeft Jana onder meer bij advocatenkantoren in New York en Amsterdam stage gelopen. Tevens heeft Jana tijdens haar studie de juridische afdeling van de Universiteit Maastricht ondersteund en heeft zij als docente goederenrecht aan de Universiteit Maastricht gewerkt. Verder is Jana werkzaam geweest als buitengriffier bij de sector strafrecht van de Rechtbank Limburg.

In augustus 2018 werd Jana beëdigd als advocaat en trad zij in dienst bij een groter advocatenkantoor met meerdere vestigingen in Limburg en Noord-Brabant.

Vanaf september 2019 is Jana werkzaam bij Paulussen Advocaten en is zij actief binnen de sectoren Handel en distributie, Zorg en Overheid.

Het verrichten van advies- en proceswerkzaamheden voor bedrijven, (medische) instellingen en de overheid op het terrein van het handels- en het gezondheidsrecht alsmede het proces- en aansprakelijkheidsrecht, behoren tot haar dagelijkse praktijk.

Jana is naast haar werk tevens als vrijwilligster actief voor de Stichting Jonge Balie Evenement Limburg.