Viviane Nowak


T +31 43 321 6640
E v.nowak@paulussen.nl

vCard

Viviane Nowak is advocaat sedert 1990. Voordat zij in 2005 bij Paulussen Advocaten startte, was zij werkzaam als advocaat bij Nauta Dutilh en AKD en daarna als senior legal counsel/advocaat bij Philips.

Viviane is een ervaren arbeidsrecht advocaat, adviseur, onderhandelaar en mediator. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Haar werkzaamheden bestaan onder meer uit het adviseren en procederen over de positie van  bestuurders, reorganisaties en overnames, individuele en collectieve ontslagen, overgang van onderneming, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, sociaal plan, concurrentiebedingen, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden, CAO’s, WNT, arbeidsomstandigheden, arbeidsongeschiktheid, bijzondere rechtsposities (ambtenaren en onderwijs), tuchtkwesties en last but not least medezeggenschap.

Daarnaast is Viviane sinds 2010 mediator. In die hoedanigheid bemiddelt zij vooral in geschillen op de werkvloer en in geval van problemen bij re-integratie tijdens ziekte, maar ook op andere vlakken bemiddelt zij om de communicatie tussen partijen weer op gang te brengen en te normaliseren, zodat zij in staat zijn in constructief overleg werkbare afspraken te maken.

Viviane heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid en gaat praktisch en oplossingsgericht te werk, steeds met aandacht voor de onderliggende relaties en persoonlijkheden. In haar aanpak is zij bemiddelend als het kan, maar vecht zij voor cliënten als het moet.

Zij voltooide meerdere specialisatie-opleidingen arbeidsrecht (Pala en Grotius) en is (oud) bestuurslid van verschillende verenigingen en stichtingen, waaronder (medeoprichtster van) de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN) en voorzitter van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Arrondissement Limburg. Tevens is zij lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVvMA) en de Nederlandse Mediators-vereniging (NMv).

Viviane heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

–    Algemene praktijk
–    Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.