Vordering tot verdeling

Vordering tot verdeling. Processueel Ondeelbare Rechtsverhouding. Eerste aanleg/hoger beroep. Betrokkenheid alle deelgenoten.  Niet-ontvankelijkheid.

In onderhavige verdelingsprocedure is één deelgenoot door appellant niet in de procedure in hoger beroep betrokken. Het hof benoemt de aard van de rechtsverhouding tussen de deelgenoten en buigt zich over met name de vraag welke – procesrechtelijke – consequentie het niet betrekken van één of meerdere deelgenoten in een dergelijke procedure in hoger beroep met zich mee brengt.

De kern van het geschil betreft hier de (wijze van) verdeling van een tot een legaat behorend perceel van landbouwgrond onder drie broers-legatarissen, die allen deelgenoten zijn van in de bijzondere gemeenschap tot afgifte van het legaat aan hen. Lees het hele verhaal in JIN 2017 afl. 3 – 50