Advocaat uitgezonderd van reikwijdte aanbestedingsrecht

De Europese Commissie heeft inmiddels de nieuwste (Engelse) versie van de nieuwe ‘klassieke’ aanbestedingsrichtlijn ter goedkeuring aan het Europees Parlement voorgelegd.

Op 5 september heeft de Commissie Interne Markt van het Europees Parlement haar instemming verleend, zodat men verwacht dat deze nieuwe richtlijn door het Europees Parlement binnen afzienbare tijd wordt aangenomen. Hierna zullen de lidstaten deze implementeren in het nationale recht.

Een interessant aspect van de nieuwe richtlijn is geformuleerd in artikel 10, Specific exclusion for service contracts , waarin feitelijk advocaten uitgezonderd worden van de reikwijdte van het aanbestedingsrecht.

Daarmee behoeft bepaalde dienstverlening aan overheden, althans op grond van de nieuwe richtlijn, niet aanbesteed te worden en kan gerust onderhands worden gegund, zoals tot op heden ook gebruikelijk is. Dit geldt onder meer voor de juridische vertegenwoordiging door een advocaat in een arbitrage (bijvoorbeeld bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw) of een juridische procedure en ook voor juridisch advies ter voorbereiding van een arbitrage of juridische procedure, alsmede advies over een onderwerp dat onderwerp van een juridische procedure kan worden.

In Nederland is in 2012 de Aanbestedingswet in werking getreden. Om artikel 10 van de nieuwe richtlijn te implementeren, zal een herziening van de Aanbestedingswet 2012 omstreeks 2016 noodzakelijk zijn.

Goed nieuws voor overheidscliënten en hun advocaten. In het verleden was al duidelijk dat juridische dienstverlening een status aparte had, maar naar verwachting zal Brussel nu nog eens expliciet bevestigen dat de bijzondere relatie die overheden hebben met bijvoorbeeld hun lands-, provincie- of stadsadvocaat, niet behoeft te worden aanbesteed.

K.M.J.A. Smitsmans