Beoordeling Wilsbekwaamheid

Beoordeling wilsbekwaamheid. Doorbreking geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier.

In deze zaak wordt in kort geding geprocedeerd over de afgifte van het medisch dossier van een erflaatster aan een hoogleraar neurologie, met het oog op diens beoordeling als deskundige van haar wilsbekwaamheid ten tijde van het opmaken van het testament.  De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland moet zich buigen over de vraag of in casu een inbreuk op het medisch beroepsgeheim gerechtvaardigd is.

In het geding is de doorbreking van het medisch beroepsgeheim voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van een erflaatster, die in haar testament drie van haar vier kinderen heeft onterfd.  Eerder honoreerde de rechtbank al het verzoek van twee broers om daartoe een voorlopig deskundigenbericht te gelasten.  Nu de in dat kader benoemde deskundige had verzocht om het volledige medische dossier van erflaatster, zagen de broers zich bij gebreke van vrijwillige afgifte genoodzaakt de afgifte daarvan in kort geding te vorderen van de maatschap die de praktijk van de voormalige huisarts had overgenomen.  Lees het hele verhaal in Jin 2018, afl 1 – 5