Valt loon van niet-benoemde vereffenaar onder vereffeningskosten?

Kosten vereffening nalatenschap. Overgangsperiode.

Essentie: De wet bepaalt dat alleen een door de rechter benoemde vereffenaar recht heeft op loon.  Echter, ook de kosten van een niet-benoemde vereffenaar kunnen onder omstandigheden als vereffeningskosten worden aangemerkt.

Lees het hele verhaal in Jin 2019, afl. 5 – 84