Onze geschiedenis

In 1895 wordt op 14 november ten overstaan van de eerste Kamer van de Arrondissements-Rechtbank te Maastricht mr. M.J.H.H. (Henri) Paulussen als advocaat beëdigd. Hij gaat kantoor houden aan de Papenstraat te Maastricht en legt zo de grondslag van het huidige Paulussen Advocaten. In 1898 verhuist mr. Paulussen naar het St. Servaasklooster in hartje Maastricht. Op die locatie blijft het kantoor 100 jaar gevestigd.

Vanaf medio jaren zestig breidt het kantoor uit. De aard van in behandeling zijnde zaken verandert in dezelfde periode. Naast mijnschade-zaken komen nu andersoortige aansprakelijkheden op, ook op het terrein van de overheid. Bestuursrecht geeft een nieuwe impuls.

In de jaren ’90 groeit het kantoor verder. Nieuwe medewerkers en stagiaires worden aangetrokken. Eind jaren ’90 wordt de fysieke grens van de huisvesting aan het St. Servaasklooster bereikt. Het historische centrum wordt verruild voor een kantoor aan de Sint Pieterskade in Maasticht. De verhuizing krijgt in 2000 zijn beslag.

Sinds die tijd heeft de ontwikkeling van Paulussen Advocaten een vogelvlucht genomen. In 2006 wordt gekozen voor een nieuwe juridische structuur, een naamloze vennootschap. De familienaam Paulussen blijft verankerd in Paulussen Advocaten NV, ook al zijn de naamgevers inmiddels niet meer vertegenwoordigd in de organisatie.

Nu staat een nieuwe generatie advocaten aan het roer. Zij bouwen verder op het fundament dat 125 jaar geleden werd gelegd. Sinds 1 januari 2015 heeft Paulussen Advocaten tevens een vestiging in Parkstad.