De drie grootste Didam-misverstanden

19.06.2024

In onze vastgoedpraktijk merken wij dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over het Didam-arrest. Dit zijn de drie grootste Didam-misverstanden die wij in de praktijk zijn tegengekomen: ‘Serieuze interesse = serieuze gegadigde’ Betrokkenen bij vastgoedtransacties willen nog wel eens roepen dat de gemeente een pand niet één-op-één aan een partij mag verkopen, ‘want als er […]

Lees meer

Gala Jonge Balie 2024

11.06.2024

Wij denken met heel veel plezier terug aan het gala van de Jonge Balie op 1 juni. Wat een geweldig feest! Dank aan de Jonge Balie voor de organisatie.  

Lees meer

De betrekkelijkheid van kredietopzegging vanwege klimaataansprakelijkheid

10.06.2024

Als een bank een krediet voortijdig wil opzeggen, staan juridische belemmeringen daar soms aan in de weg. Is dit van belang voor de klimaatverplichtingen van de bank, of voor haar mogelijkheden deze na te komen? Klimaatverplichtingen eisen van banken dat zij betrokken zijn bij hun klanten (engagement), en dat zij klanten helpen en aansporen hun […]

Lees meer

Opnieuw actueel: een vaccinatieplicht voor kinderen?

15.05.2024

‘Vaccinatieplicht moet als optie op tafel komen indien volksgezondheid verder in gevaar komt’, ‘De geschiedenis leert: zet de vaccinatieplicht door’, ‘Vaccinatiedwang kan averechts uitpakken’ en ‘Vaccinatieplicht: waarom, helpt het en kan het zomaar?’.[1] Deze recente krantenkoppen laten zien dat de discussie over een vaccinatieplicht voor kinderen wederom is opgelaaid. Dit naar aanleiding van de aankondiging […]

Lees meer

Ervaringen van student-stagiair Martijn Curfs

02.05.2024

Mijn ervaringen als student-stagiair bij Paulussen Advocaten zijn zeer positief. Ik ben via een juridische banenmarkt op de universiteit van Maastricht (Lex Mosae) met Paulussen Advocaten in aanraking gekomen. Het kantoor sprak mij toen erg aan. Wat tijdens de banenmarkt verteld werd over de sfeer op het kantoor, komt helemaal overeen met de werkelijkheid. Je […]

Lees meer

Een minderjarige naar de civiele rechter, kan dat?

23.04.2024

Ja! Hoewel de hoofdregel is dat minderjarigen “procesonbekwaam” zijn, bestaan hierop uitzonderingen. Met name als het gaat om de bescherming van bepaalde rechten, zoals die ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens. Dit komt naar voren in een zaak waarin een 17-jarige leerling tegen de stichting waaronder zijn middelbare school viel procedeerde omdat hij […]

Lees meer

Students Fight Cancer

16.04.2024

Zondag 14 april 2024: wandelen en rennen voor het goede doel! Dus hakken uit en sneakers aan. We kijken terug op een heerlijke sportieve dag met collega’s van Paulussen Advocaten en aanhang. De opbrengst is tot nu toe EUR 185.000 en gaat naar het MUMC voor kankeronderzoek! Fijn dat wij daar samen een bijdrage aan […]

Lees meer

Bedrijven melden een datalek nog steeds niet tijdig

12.04.2024

  Een citaat deze week op www.nos.nl van Dennis Davrados, coördinator datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): “Soms denken bedrijven dat de gestolen data niet zo veel kwaad kunnen, maar soms melden ze het ook gewoon niet omdat ze bang zijn voor imagoschade”. Zodra het toch uitkomt – en dat gebeurt natuurlijk – kan de […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiair Anne Walterfang

08.04.2024

De afgelopen acht weken heb ik stage mogen lopen bij Paulussen Advocaten. Het kantoor heeft mij goed ontvangen en mij een onvergetelijke stageperiode bezorgd. Paulussen Advocaten heeft een breed scala aan rechtsgebieden waardoor ik mij op verschillende rechtsgebieden verder heb kunnen oriënteren. Ik werd door advocaten meegenomen in verschillende dossiers en heb daarin diverse juridische […]

Lees meer

Raad van State oordeelt over tracébesluit ViA15. Alleen extern salderen staat nog aan ‘goedkeuring’ in de weg

04.04.2024

Op 6 maart 2024 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) wederom uitspraak (ECLI:NL:RVS:2024:951) gedaan over het tracébesluit “A12/A15 Ressen-Oudbroeken (2021)” (hierna: “het tracébesluit”). Het tracébesluit heeft betrekking op het doortrekken en aansluiten van de A15 op de A12. De zaak over het tracébesluit kent een lange voorgeschiedenis. Tegen het […]

Lees meer

Een uur in de advocatuur

21.03.2024

  Heb je je ooit afgevraagd hoe rechtszaken worden voorbereid? Hoe het eraan toegaat in de rechtszaal? Hoe de work-life-balance van advocaten eruitziet? Of wil je gewoon andere prangende vragen beantwoord krijgen onder het genot van een drankje en/of een wandeling met een van onze advocaten? Meld je dan nu aan voor ‘Een uur in […]

Lees meer

Overleven als leverancier: hoe te handelen als uw klant wankelt?

14.03.2024

    Sinds vorig jaar ervaart ons kantoor een toename van het aantal faillissementen. Onlangs berichtte kredietverzekeraar Allianz Trade ook dit jaar een verdere toename te verwachten in verschillende branches: horeca, transport, groothandel, retail en (met name) bouw. Het faillissement van uw klant komt vaak niet als een verrassing. Signalen van financiële moeilijkheden, zoals verslechterd […]

Lees meer

Selfie op de TEFAF: even Apeldoorn bellen?

05.03.2024

9-14 maart 2024 TEFAF Maastricht! Naar verwachting gaan de tienduizenden bezoekers weer veel foto’s en selfies maken. Wat nu als iemand daarbij iets omstoot? Een soortgelijke situatie heeft zich al eerder voorgedaan. Iemand liep in 1998 enkele meters achteruit en stootte daarbij een Monstrans-klok om uit 1630. Het ging om een klok met een vraagprijs […]

Lees meer

Lunchinterview in NRC met Roger Cox

13.02.2024

Voor het lunchinterview nodigt NRC de geïnterviewde uit voor een lunch op een door hem gekozen locatie. Wilt u het volledige interview met Roger Cox lezen, download onderstaande pdf. nrc-krant-20240210-4984771-klimaatjurist-roger-cox-je-hoeft-niet-honderd-zaken-te-winnen-om-het-systeem-te-laten-veranderen

Lees meer

Renovatie van huurwoningen: heeft huurder recht op verhuis- en inrichtingsvergoeding?

09.02.2024

Verduurzaming van vastgoed is een onderwerp dat veel verhuurders bezig houdt. Wanneer de verduurzaming van een huurwoning ingrijpende renovatiewerkzaamheden met zich brengt, kan een tijdelijke verhuizing uit de huurwoning noodzakelijk zijn. In zo’n geval regelt artikel 7:220 lid 5 BW dat de verhuurder van woonruimte bijdraagt in de kosten die de verhuizing voor de huurder […]

Lees meer

Artikel 7:2 BW; schriftelijkheidsvereiste en bedenktijd niet van toepassing op de koop van een bouwkavel door een consument

30.01.2024

De Hoge Raad heeft in december 2023 geoordeeld dat een perceel grond (bouwkavel) met de publiekrechtelijke bestemming ‘wonen’ (Wro) niet kwalificeert als een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan. Dit leidt ertoe dat (1) een koopovereenkomst voor een dergelijk perceel niet schriftelijk hoeft te worden aangegaan en (2) de voor een woning geldende […]

Lees meer

Verruimde aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van de aannemer per 1 januari 2024

18.01.2024

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het algemene doel van de wet is kort gezegd het verhogen van de bouwkwaliteit. Daarvoor zijn zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke wetswijzigingen doorgevoerd. In dit blogbericht wordt kort stilgestaan bij een tweetal privaatrechtelijke wijzigingen, dus wijzigingen die gelden in de contractuele […]

Lees meer

Nieuwe collega’s

10.01.2024

Wij heten twee collega’s hartelijk welkom bij ons kantoor. Rob Schobben is adviseur binnen de praktijkgroep Overheid en Non-Profit. Zijn expertise ligt met name op het gebied van algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, subsidies, overheidsaansprakelijkheid en openbaarheid van bestuur. Hij is werkzaam op ons kantoor te Maastricht. Demi Herveille  behaalde in juni 2023 de master Nederlands recht, […]

Lees meer

Interview in de Volkskrant met Roger Cox

08.01.2024

Onlangs werd Roger Cox geïnterviewd door Fokke Obbema van de Volkskrant: “Inmiddels zijn de juridische klimaatacties waarmee hij pionierde wereldwijd gangbaar geworden. Erkenning voor zijn baanbrekende werk krijgt hij in 2021 (in de top 100 van invloedrijkste personen van Time Magazine) en 2022 (Dresden International Peace Prize). Op borstklopperij valt hij niet te betrappen: ‘Veel […]

Lees meer

Een bankrekening – duurzaamheid als uitsluitingsgrond

28.12.2023

Banken bekommeren zich (vrijwillig of noodgedwongen) steeds meer om de duurzaamheid van hun klanten op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten, milieu en klimaat. Dit kan betekenen dat banken bepaalde klanten niet (of niet langer) willen of mogen bedienen. Omdat het bedrijf van de klant niet past binnen het duurzaamheidsbeleid van de bank. Of omdat de […]

Lees meer

Een “annuleringsbeding”: (on)eerlijk?

15.12.2023

Tijdens de feestdagen brengt u een bezoek aan de woningboulevard. U sluit een koopovereenkomst met betrekking tot een bank. Eén dag later realiseert u zich echter dat u de bank in een opwelling heeft gekocht, en wenst u over te gaan tot annulering van de aankoop. Verkoper stelt dat annulering tot gevolg heeft dat u […]

Lees meer

Follow the Money interviewt Roger Cox

05.12.2023

Platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money interviewde Roger Cox voor hun podcast. Annette van Soest sprak met Roger Cox over onder meer de verantwoordelijkheid van de financiële sector in (het voorkomen van) klimaatverandering en de juridische kaders om de sector op die verantwoordelijkheid aan te spreken. De podcast is te beluisteren op de website van […]

Lees meer

Een bankrekening – basisrecht of privilege?

01.12.2023

Om te kunnen leven of ondernemen is een bankrekening noodzakelijk. Maar kun je als particulier of organisatie daarvoor ook altijd bij de bank terecht? Het korte antwoord is: vaak wel, maar soms niet. Soms mag (of moet) de bank een bankrekening weigeren of opzeggen. Dat komt vaak doordat banken, als sleutelspeler in het financiële systeem, […]

Lees meer

Nieuwe collega Christiaan van Veen

24.11.2023

Gisteren is onze nieuwe collega Christaan van Veen door de Rechtbank Limburg herbeëdigd tot advocaat. Christiaan heeft een brede juridische achtergrond. Hij werkte onder meer als senior adviseur voor de VN Speciaal Rapporteur op het gebied van extreme armoede en mensenrechten en leidde een pionierend mensenrechtelijk onderzoeksproject aan New York University School of Law, waar […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiair Justin Stevens

15.11.2023

Na 2 maanden stage te hebben gelopen bij Paulussen Advocaten in Maastricht kan ik met gerust hart toegeven dat de passie voor een juridische carrière nog steeds net zo zeer aanwezig is als na mijn eerste stage elders. Ik heb bij Paulussen mogen meekijken bij leuke dossiers. De juridische werkzaamheden vonden plaats verspreid over verscheidene […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiaire Fleur Zeegers

07.11.2023

In de afgelopen twee maanden kreeg ik de gelegenheid om stage te lopen bij Paulussen Advocaten. Hierbij heb ik een kijkje mogen nemen in de praktijk van de advocatuur. Dit is een zeer leerzame periode geweest. Tijdens mijn stage heb ik de mogelijkheid gekregen om meer kennis op te doen binnen de advocatuur op verschillende […]

Lees meer

De drie bijzondere verstrekkingsvormen onder de Wet open overheid (deel III)

11.10.2023

Eerder hebben wij twee nieuwsartikelen gepubliceerd over de drie bijzondere verstrekkingsvormen onder de Wet open overheid (hierna: ‘Woo’). Daarin wordt toegelicht dat de Woo ten opzichte van zijn voorganger (Wet openbaarheid van bestuur) een aantal noviteiten kent, waaronder de mogelijkheid voor bestuursorganen om informatie die niet voor eenieder openbaar kan worden gemaakt, wel op grond […]

Lees meer

BNR’s Big Five met Roger Cox

03.10.2023

Op 29 september was Roger Cox te gast bij het programma BNR’s Big Five. Diana Matroos interviewde hem onder meer over het effect van klimaatbeleid op economie, zorgplicht en bestuurdersaansprakelijkheid, de verhouding tussen individuele staten en het internationale bedrijfsleven, de kritiek van prof. Erik Jurgens en prof. Gerrit van der Veen op het Shell-vonnis. Ook […]

Lees meer

Gedoogverklaring voor coffeeshop is appellabel

15.09.2023

Op 13 september 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) twee uitspraken gedaan met betrekking tot gedoogde coffeeshops. Eén van deze uitspraken heeft betrekking op tijdelijke exploitatievergunningen voor coffeeshops in de gemeente Roermond (ECLI:NL:RVS:2023:3482). Wij behandelen deze uitspraak separaat in het artikel ‘Tijdelijke exploitatievergunningen voor coffeeshops zijn toelaatbaar’. In […]

Lees meer

Tijdelijke exploitatievergunningen voor coffeeshops zijn toelaatbaar

15.09.2023

Op 13 september 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) twee uitspraken gedaan met betrekking tot gedoogde coffeeshops. Eén van deze uitspraken heeft betrekking op een gedoogverklaring van de burgemeester van de gemeente Apeldoorn (ECLI:NL:RVS:2023:3431). Die uitspraak behandelen wij separaat in het artikel ‘Gedoogverklaring voor coffeeshop is appellabel’. Dit […]

Lees meer

Nieuwe collega Christiaan van Veen

11.09.2023

Op 1 september jl. is Christiaan van Veen bij ons in dienst getreden en hij zal eind november worden herbeëdigd tot advocaat. Christiaan helpt cliënten bij vraagstukken op het gebied van klimaatverandering en mensenrechten. Daarbij steunt hij op een brede en diverse juridische ervaring in de advocatuur, bij internationale organisaties en in de academische wereld. […]

Lees meer

Aanbestedingsrecht: bedrijfsvertrouwelijke info en de schending van het gelijke speelveld

08.09.2023

De Commissie van aanbestedingsexperts schrijft vaak interessante en meestal uitstekend gemotiveerde adviezen. Neem bijvoorbeeld een recent advies over de regeling in de Aanbestedingswet die ziet op bedrijfsvertrouwelijke info, in relatie met verplichtingen van de aanbesteder het gelijke speelveld te bewaken[1]. Het bergingswerk op snelwegen in Nederland is aanbesteed op 9 juni 2022. Het gaat om het […]

Lees meer

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

01.09.2023

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt in werking op 15 november 2023. De wet geldt voor een periode van twee jaren maar afhankelijk van de evaluatie kan de wet alsnog permanent worden ingevoerd. Mocht u voornemens zijn uw BV te willen ontbinden via turboliquidatie, houd er dan rekening mee dat de nieuwe wet strengere eisen […]

Lees meer

Raad van State geeft groen licht voor Porthos-project

18.08.2023

Op woensdag 16 augustus 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) uitspraak gedaan in de zaak betreffende het zogenoemde Porthos-project (ECLI:NL:RVS:2023:3129). Dit project van onder meer Shell en het Rotterdamse Havenbedrijf, houdt in dat CO2 via pijpleidingen onder de Rotterdamse haven wordt opgeslagen in lege gasvelden in de Noordzee. De […]

Lees meer

Weigering Tozo-steun aan in het buitenland wonende ondernemers niet strijdig met Europees recht

15.08.2023

De Centrale Raad van Beroep heeft 27 juni jl. twee belangrijke uitspraken (ECLI:NL:CRVB:2023:1100 en ECLI:NL:CRVB:2023:1101) gedaan omtrent de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), een regeling voor zelfstandig ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.[1] In deze zaken stond de vraag centraal of het zogenaamde “woonlandvereiste” uit artikel 11 […]

Lees meer

Bancaire klimaataansprakelijkheid: wat te leren van staten en oil majors

11.08.2023

Banken zijn geen actoren in de reële economie, maar zij lopen wel een zeer reëel risico op klimaataansprakelijkheid. Indirect, vanwege de dreigende rechtszaken tegen klanten met broeikasgasintensieve activiteiten en producten. Direct, omdat banken tekort kunnen schieten in hun eigen rechtsplicht om hun (gefinancierde) emissies actief te verminderen. Dit laatste risico is met name relevant voor […]

Lees meer

Beëdiging Emiel de Bruijne

07.08.2023

Onze collega Emiel de Bruijne is onlangs door de Rechtbank Limburg beëdigd als advocaat. Binnen ons kantoor zal Emiel werkzaam zijn in de overheidspraktijk en hij zal zich voornamelijk richten op bestuurs- en omgevingsrechtelijke zaken. Van harte gefeliciteerd Emiel en welkom als advocaat bij Paulussen Advocaten NV!  

Lees meer

Ervaring van student-stagiaire Demi Herveille

06.07.2023

“Tijdens de afrondingsfase van mijn master privaatrecht liep ik gedurende twee maanden een student-stage bij Paulussen Advocaten. Ik heb daarbij het genoegen gehad om kennis te maken met zowel kantoor Heerlen als kantoor Maastricht. Tijdens mijn stage heb ik nauw samengewerkt met diverse advocaten die zich bezighouden met verschillende rechtsgebieden, waaronder het aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht […]

Lees meer

Aansprakelijkheid valet-parking?

22.06.2023

  De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland wees onlangs een vonnis over aansprakelijkheid van een parkeerbedrijf dat valet-parking aanbiedt.[1] Parkeerbedrijf Ramos biedt onder de handelsnaam Dutchparkingservice een “valet parking service” aan vanaf Schiphol. Daartoe maakt zij gebruik van zes parkeerplaatsen op het terrein van een hotel in Hoofddorp. Op de website van de valet-parking staat […]

Lees meer

Maak kennis met de ‘Woo-index’, het nieuwe ‘programma’ waarmee bestuursorganen aan de slag moeten in het kader van hun actieve openbaarmakingsplicht

14.06.2023

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: ‘Woo’) – gedeeltelijk – in werking getreden en is de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: ‘Wob’) komen te vervallen. Ten opzichte van de Wob kent de Woo een aantal belangrijke noviteiten, waaronder de actieve openbaarmakingsplicht (art. 3.3 Woo). Met de actieve openbaarmakingsplicht worden bestuursorganen die […]

Lees meer

Verruiming thuiswerkmogelijkheden voor grensarbeiders per 1 juli 2023

08.06.2023

  Vanaf 1 juli 2023 kunnen grensarbeiders (zowel fulltimers als parttimers) tot 50% van hun arbeidstijd in hun woonland werken, zonder dat dit leidt tot een wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Hierbij geldt dat er voor de rest van de arbeidstijd (ten minste 50%) fysiek moet worden gewerkt in het land waar de werkgever is gevestigd. […]

Lees meer

De drie bijzondere verstrekkingsvormen onder de Wet open overheid (deel II)

06.06.2023

Op 22 mei 2023 hebben wij ons eerste nieuwsartikel gepubliceerd over de drie bijzondere verstrekkingsvormen onder de Wet open overheid (hierna: ‘Woo’). In het hiervoor genoemde nieuwsartikel wordt toegelicht dat de Woo ten opzichte van zijn voorganger (Wet openbaarheid van bestuur) een aantal noviteiten kent, waaronder de mogelijkheid voor bestuursorganen om informatie die niet voor […]

Lees meer

Ervaring van student stagiaire Kiara Koenen

06.06.2023

“Tijdens mijn studie heb ik twee maanden stage gelopen bij Paulussen Advocaten. Dit heeft mij een beeld gegeven van wat het inhoudt om advocaat te zijn. Het was een hele leerzame stage. Ik mocht mee naar zittingen en ik heb diverse juridische opdrachten uitgevoerd binnen o.a. het bestuursrecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht. De sfeer op het […]

Lees meer

Weglopen van onderhandelingstafel niet altijd toegestaan

31.05.2023

Mogen contractonderhandelingen op ieder moment en zonder gevolgen worden afgebroken? Volgens het beginsel van contractsvrijheid kan dat, maar aansprakelijkheid ligt op de loer. In een intentieovereenkomst kunnen partijen de onderhandelingsfase reguleren. Voordat u een overeenkomst sluit, vindt vaak een periode van onderhandeling plaats met de wederpartij. Die onderhandelingsfase kan lang duren bij complexe overeenkomsten, zoals […]

Lees meer

De drie bijzondere verstrekkingsvormen onder de Wet open overheid

22.05.2023

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: ‘Woo’) – gedeeltelijk – in werking getreden en is de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: ‘Wob’) komen te vervallen. In eerdere nieuwsartikelen hebben wij toegelicht dat met de inwerkingtreding van de Woo overheidsorganisaties zich transparanter moeten opstellen om zo het belang van openbaarheid van publieke […]

Lees meer

“Dark patterns” versus privacy

11.05.2023

Dagelijkse verleidingen Wie kent het niet? Na het werk nog een korte stop bij de supermarkt om voor het avondeten de pasta te halen die uw partner (weer…) was vergeten te kopen. Maar wat blijkt als u naar buiten loopt? Uw tas is zwaar gevuld met allerlei lekkers. De supermarkt wist u weer succesvol te […]

Lees meer

STAATSSTEUNSIGNALERING: Europese Commissie keurt uitkoopregelingen boeren goed

04.05.2023

STAATSSTEUNSIGNALERING: Europese Commissie keurt uitkoopregelingen boeren goed “De Nederlandse regelingen van 1,47 miljard euro die wij vandaag hebben goedgekeurd, maken het gemakkelijker om veehouderijen met een hoge stikstofdepositie in natuurbeschermingsgebieden vrijwillig te sluiten. De regelingen zullen voor betere milieuomstandigheden in die gebieden zorgen en een duurzamere, milieuvriendelijkere productie in de veeteeltsector bevorderen, zonder de mededinging […]

Lees meer

Pech onderweg en dan: noodgedwongen een ANWB-verzekering afsluiten?

03.05.2023

Ongetwijfeld heeft iedereen het ooit meegemaakt: pech onderweg. Altijd vervelend, vooral als je niet bent verzekerd voor pechhulp op het moment “suprême”. Dit overkwam ook een Amsterdamse automobilist die met pech langs de weg kwam te staan en besloot pechhulp van de ANWB in te schakelen. ANWB schoot graag te hulp, maar enkel onder de […]

Lees meer

The Run to Fight Cancer

01.05.2023

Onder een stralende zon hebben wij gistermiddag met vele collega’s, (voormalig) student-stagiaires en familie deelgenomen aan “The Run to Fight Cancer” in Maastricht. Een geweldig initiatief waarvan de opbrengst ten goede komt aan baanbrekend kankeronderzoek in het Maastricht UMC+. Het was voor ons een geslaagde, sportieve en gezellige namiddag!  

Lees meer

Secretaressedag 2023

20.04.2023

In het kader van Secretaressedag hebben wij vandaag onze 11 secretaresses in het zonnetje gezet. Dames, bedankt voor alle goeie zorgen!

Lees meer

Een mooie mijlpaal: 120 jaar vrouwen in de advocatuur

20.04.2023

Wij zijn trots! Vandaag 120 jaar geleden is op 20 april 1903 de eerste vrouw als advocaat beëdigd. Adolphine Kok en de vele vrouwen na haar zijn onze voorgangsters in het vak van advocaat. Wij staan hier, de advocaten van Paulussen Advocaten, samen met onze andere vrouwelijke collega’s van ons kantoor meer dan 132 jaar […]

Lees meer

Bancaire klimaataansprakelijkheid onder invloed van duurzaamheidswetgeving

13.04.2023

Banken financieren broeikasgasemissies. Zonder een deugdelijk plan ter vermindering van die emissies riskeren banken klimaataansprakelijkheid. De naleving van toepasselijke duurzaamheidswetgeving kan dit niet voorkomen. Veel van de huidige klimaatplannen van de banken schieten tekort. Roger Cox en Pim Heemskerk leggen uit hoe dit zit in hun artikel in het Maandblad voor Vermogensrecht (editie maart 2023). […]

Lees meer

Rekenmodellen stikstof inclusief gehanteerde rekenafstand hoeven niet op de schop

07.04.2023

Op woensdag 5 april heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) uitspraak gedaan in de zaak betreffende de uitbreiding van de snelweg A15 bij Nijmegen (ECLI:NL:RVS:2023:1299). Centraal stond de vraag of bij het beoordelen van een (bouw)project óók moet worden gekeken naar de stikstof die buiten de 25 kilometer grens […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiair Nadim Abdalla

03.04.2023

“Twee maanden lang heb ik stage gelopen bij Paulussen Advocaten te Maastricht. Vanuit diverse rechtsgebieden en met veel verschillende advocaten heb ik kunnen meekijken hoe het werk binnen de advocatuur er uitziet. Tijdens de stage heb ik mij onder andere bezig gehouden met verbintenissenrecht, privacyrecht, arbeidsrecht en procesrecht. Verder was het heel leuk om naast […]

Lees meer

Nuancering van het relativiteitsvereiste

07.03.2023

Het omgevingsrecht blijft in ontwikkeling. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 15 februari 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:606) blijkt dat de Varkens in nood-uitspraken leiden tot nuancering van het relativiteitsvereiste. In de uitspraak van 15 februari 2023 komt appellant op tegen de vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking […]

Lees meer

De gevolgen van het niet voldoen aan de energielabel C verplichting

24.02.2023

Inleiding Op grond van het Bouwbesluit 2012 is het vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of nog langer te gebruiken zonder minimaal een energielabel C te hebben. Voor de liefhebbers: dit betekent dat een gebouw een primair fossiel energieverbruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar heeft. Deze […]

Lees meer

Nieuwe mogelijkheden om bouwgeschillen sneller op te lossen

10.02.2023

Het oplossen van een juridisch conflict middels een procedure duurt helaas vaak lang. Zeker in de bouwsector is dat een lastig gegeven: druk op een bouwproject maakt enerzijds dat geschillen op de loer liggen, maar anderzijds dat de escalatie van een geschil – en dus vertraging van het project – juist zo veel mogelijk voorkomen […]

Lees meer

Vacature: Student-stagiair Paulussen Advocaten Maastricht

09.02.2023

  Ben jij een derdejaars bachelorstudent of masterstudent en ben jij op zoek naar een stageplaats waar jij de juridische kennis die jij tijdens de studie hebt opgedaan kunt aanvullen met praktijkervaring? Solliciteer dan snel voor een stageplaats in de zomerperiode of in het eerste semester van studiejaar 2023-2024. Paulussen Advocaten is met ongeveer 25 […]

Lees meer

Enkele (verwachte) arbeidsrechtelijke wijzigingen in 2023

07.02.2023

Werkgevers worden regelmatig geconfronteerd met wijzigingen van wet- en regelgeving die het personeel betreffen. Wat is er veranderd per 1 januari 2023? En welke belangrijke veranderingen worden er dit jaar nog verwacht? Enkele belangrijke indexaties – Het minimumloon is per 1 januari 2023 met 10,15% verhoogd. – De onbelaste kilometervergoeding voor reiskosten is verhoogd van […]

Lees meer

Herinnering: vakantiedagen vervallen niet zomaar!

07.02.2023

Vorig jaar schreven wij al een artikel over verval van wettelijke vakantiedagen. Dit betreft dan ook geen “nieuws”. Wij zien echter nog steeds dat veel werkgevers zich er niet van bewust zijn dat wettelijke vakantiedagen niet zomaar komen te vervallen als zij niet zijn opgenomen vóór het verstrijken van de in de wet aangegeven termijn. […]

Lees meer

Een NDA / geheimhoudingsovereenkomst: wat moet daar in staan?

03.02.2023

Afgelopen december plaatste onze collega Philip Nijbakker een bijdrage over bedrijfsgeheimen. De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen bepaalt dat informatie een bedrijfsgeheim is indien aan alle drie de volgende voorwaarden is voldaan: het moet gaan om informatie die (1) geheim is, althans niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is, en (2) commerciële waarde heeft omdat zij geheim […]

Lees meer

Studenten op de foto

27.01.2023

  De drie winnaars van onze cv-fotoshoot winactie op instagram waren deze week te gast op ons kantoor. Fotograaf Jurriaan Huting heeft van ieder een mooie professionele foto gemaakt. Na afloop zijn de studenten samen met een advocaat en juridisch medewerker een kopje koffie gaan drinken en hebben ze al hun vragen over de advocatuur […]

Lees meer

Versturen van hartjes-emoji’s door leidinggevende, mag dat?

23.01.2023

  Vrijwel iedereen gebruikt tegenwoordig in meer of mindere mate smileys of emoji’s in privé-communicatie. In zakelijke of professionele communicatie wordt het gebruik van smileys doorgaans toch wel onprofessioneel of ongepast gevonden. Tussen collega’s onderling is de communicatie vaak echter wat informeler en komt het gebruik van smileys meer en meer voor. De grens tussen […]

Lees meer

Zweit veur leid 2023

17.01.2023

Rondje stad maar dan anders: rennen voor het lokale goede doel! Great job van onze stralende collega’s van kantoor Maastricht en Heerlen : )

Lees meer

Ervaring van student-stagiair Thomas Kreutzkamp

09.01.2023

“Ik heb acht weken lang stage gelopen bij Paulussen Advocaten op het kantoor te Maastricht, waar ik veel geleerd heb over het reilen en zeilen in de advocatuur. Ik ben mee geweest naar zittingen, heb cliëntgesprekken en kantoorvergaderingen bijgewoond en ik heb kunnen werken aan interessante opdrachten. De rechtsgebieden waarin ik heb gewerkt betroffen onder […]

Lees meer

Pas op met bedrijfsgeheimen

23.12.2022

Het onderwerp bedrijfsgeheimen speelt in de praktijk vaak bij samenwerkingsverbanden, overnames en (on)eerlijke concurrentie. Bedrijven investeren dagelijks in intellectueel kapitaal zoals knowhow en bedrijfsinformatie. Bedrijfsgeheimen zijn in tegenstelling tot intellectuele eigendomsrechten (zoals octrooi- en auteursrechten) geen exclusieve rechten. Doordat naar Nederlands recht geen absoluut eigendom van bedrijfsgeheimen wordt erkend, bestaat door het beschikken hierover geen […]

Lees meer

Een feestdag op een parttime dag: recht op compensatie voor de werknemer?

20.12.2022

Tweede kerstdag valt dit jaar op een maandag. Compenseert u uw parttime werknemer, die maandag als vaste vrije dag heeft, voor deze “misgelopen” feestdag? Zo neen, dan maakt u zich schuldig aan verboden onderscheid op grond van arbeidsduur en kan uw werknemer u aanspreken tot compensatie. Ine Swennen van Paulussen Advocaten geeft meer uitleg. Het […]

Lees meer

Belangrijk babynieuws

14.12.2022

Goed nieuws voor – aankomende – ouders die niet met elkaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Bij de geboorte van hun kind worden deze ouders niet gelijk allebei –juridisch- ouder gezien. Dat is voor de wet enkel de moeder uit wie het kind geboren is. Om ook juridisch ouder te worden moet de […]

Lees meer

Bospop: governance in de praktijk

12.12.2022

Het geschil bij Bospop ging in de kern over de praktische inrichting van “governance”. Dat er op dit punt bij Bospop iets moest veranderen stond vast, vanwege de per 1 juli 2021 ingevoerde Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR beoogt verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen. De […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiair Milan den Hartog

06.12.2022

“De afgelopen acht weken heb ik in het kader van de studie Rechtsgeleerdheid stage mogen lopen bij Paulussen advocaten in Maastricht. Dit was een ontzettend leerzame en leuke periode. Door mee te werken aan vraagstukken op verschillende rechtsgebieden heb ik mijn juridische kennis en vaardigheden in deze periode verder ontwikkeld. Daarnaast heb ik een kijkje […]

Lees meer

Is loonindexering verplicht?

21.11.2022

Het leven van de meeste werknemers is fors duurder geworden. Er is sprake van een ongeziene inflatie, vooral door de hoge energieprijzen. De maand januari nadert: ter compensatie van de inflatie rekenen veel werknemers op een indexering van hun loon. Is een werkgever verplicht om het loon te indexeren? Kan (tijdelijk) worden afgeweken van indexeringsafspraken? […]

Lees meer

Koopovereenkomst Ferrari

16.11.2022

Pacta sunt servanda. Uitgangspunt in ons recht is dat overeenkomsten moeten worden nagekomen. De voorvraag luidt wel steeds: is er een overeenkomst? Een mooi voorbeeld hiervan blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel. Een ondernemer uit Weert heeft in april 2020 een Ferrari Purosangue besteld en € 20.000 aanbetaald conform een factuur. Op […]

Lees meer

Raad van State zet een streep door bouwvrijstelling stikstof

11.11.2022

Op woensdag 2 november heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) uitspraak gedaan in de zaak betreffende het zogenoemde Porthos-project (ECLI:NL:RVS:2022:3159). In deze langverwachte uitspraak oordeelde de Afdeling dat de zogeheten bouwvrijstelling in strijd is met het EU-recht. Om deze uitspraak te kunnen plaatsen wordt hieronder eerst kort het verloop […]

Lees meer

Alimentatieindex 2023: 3,4%

08.11.2022

Inmiddels is bekendgemaakt dat alle alimentatie die betaald wordt met ingang van 1 januari 2023 moet worden verhoogd met 3,4%. In de wet staat dat de alimentatie jaarlijks verhoogd moet worden met een percentage dat door de Staatssecretaris van Justitie wordt vastgesteld. Dat percentage is gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en daardoor […]

Lees meer

Een echtscheiding is meer dan alleen emotie

27.10.2022

Vandaag is in Voilà magazine van De Limburger een mooi artikel geplaatst over onze kantoorgenote Marjolein Clijsen met betrekking tot haar werk als advocaat en scheidingsmediator. Als u vragen heeft over een echtscheiding neemt u dan contact met haar op via ons kantoor in Heerlen of Maastricht. Zij werkt op beide locaties.

Lees meer

Walk & Talk

17.10.2022

Onze advocaat Ine Swennen heeft onlangs een lunchwandeling gemaakt met Esmee Jenniskens. Na afloop van deze wandeling heeft Esmee aangegeven dat zij nieuwe inzichten heeft verkregen in een rechtenstudie en dat het gesprek haar zal helpen bij het maken van haar studiekeuze. Heb jij ook interesse in een laagdrempelige kennismaking met een advocaat in Maastricht […]

Lees meer

Opkoopbescherming voor woningen in Maastricht vanaf 1 oktober 2022

05.10.2022

Door krapte op de woningmarkt en stijgende prijzen wordt het steeds moeilijker voor woningzoekenden om betaalbare koopwoningen te vinden. Per 1 januari 2022 bestaat de mogelijkheid voor gemeentes om een opkoopbescherming in te voeren indien dit noodzakelijk en geschikt is voor het bestrijden van schaarste aan goedkope en middeldure koopwoningen, of voor het behoud van […]

Lees meer

Knappe prestatie van ons dames roeiteam!

04.10.2022

Tijdens de laatste editie van het Prominentenroeien, heeft het roeiteam van Paulussen Advocaten een top prestatie neergezet. Ze gingen er namelijk met de beker vandoor! Het roeiteam van Paulussen Advocaten bestond dit jaar uit vier advocaten en twee juridisch medewerksters van zowel onze vestiging in Maastricht als de vestiging in Heerlen. Hartelijk dank aan alle […]

Lees meer

Meer coulance bij termijnoverschrijdingen

27.09.2022

Niet alle termijnoverschrijdingen mogen leiden tot een niet-ontvankelijkverklaring. Artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt immers dat de niet-ontvankelijkverklaring ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift achterwege blijft indien redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden dat de indiener in verzuim is geweest. Van de indiener van het bezwaar- of […]

Lees meer

College bestemmingsplannen bij Zuyd Hogeschool

19.09.2022

Op 9 september hebben collega’s Ralf Vlecken en Lisa Jung een college verzorgd bij Zuyd Hogeschool voor vierdejaars Facility Management studenten. Studenten werden bewust gemaakt van de rol die het bestemmingsplan speelt in het kader van projectontwikkeling. Tijdens de quiz werden vervolgens interessante vragen door de studenten gesteld. Wij kijken in ieder geval terug op […]

Lees meer

Prominentenroeien 2022

16.09.2022

Zoals jullie zien maakt een aantal collega’s van ons kantoor (vestiging Maastricht en Heerlen) zich klaar voor de 30e editie van het prominentenroeien dat op zondag 18 september 2022 plaatsvindt. Zij hebben er ontzettend veel zin in en wij wensen hen veel succes toe!

Lees meer

Summer ELSA Law School

06.09.2022

September… back to reality! Wishing all students lots of success with their courses and exams. This picture: an energetic group of ELSA students, attending our director’s liability summer course at Maastricht University. Lecturers: our lawyers Bart Lenferink and Marijke Schmitz from Paulussen Advocaten in Heerlen and Maastricht.

Lees meer

Walk & Talk is back!

01.09.2022

Rechtenstudenten opgelet: in september starten we weer met de Walk & Talk! Tijdens een wandeling kun je op een laagdrempelige manier kennismaken met een advocaat. Als je vragen hebt, kun je deze uiteraard stellen. De vragen hoeven overigens niet beperkt te zijn tot de advocatuur of het recht in de praktijk, maar kunnen ook over […]

Lees meer

Verplichting tot bijhouden van CO2-uitstoot van personeel vanaf 2023

30.08.2022

Het zit al een tijd in de pijplijn en zal naar verwachting per 1 januari 2023 ingaan: de verplichting voor grote werkgevers om de CO2-uitstoot van hun personeel bij te houden. Het gaat om de CO2-uitstoot van alle werkgebonden personenmobiliteit, dus zowel zakelijke reizen als het woon-werkverkeer. In 2019 zijn in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt over het […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiaire Maud Knops

29.08.2022

Gedurende de zomerperiode heb ik stage gelopen bij Paulussen Advocaten NV. Dit in het kader van de master Nederlands Recht specialisatie Privaatrecht. Door het verrichten van verschillende opdrachten heb ik mijn juridische kennis kunnen verbreden in een verscheidenheid van rechtsgebieden. Daarnaast heb ik me door aanwezig te mogen zijn bij interne besprekingen, cliëntgesprekken en een […]

Lees meer

Conservatoir beslag op bitcoins, is het mogelijk en zo ja, is het zinvol?

15.08.2022

Eerder schreef ik een artikel met de boodschap aan de schuldeiser om goed de mogelijkheid van het leggen van conservatoir beslag voorafgaand aan een gerechtelijke procedure af te wegen, omdat via deze weg financiële zekerheid kan worden verkregen voor de daadwerkelijke voldoening van de vordering. https://www.paulussen.nl/nl/nieuws/meer-financiele-zekerheid-na-een-gerechtelijke-procedure-overweeg-het-leggen-van-conservatoir-beslag/ In dit artikel heb ik ook kort uitgelegd hoe […]

Lees meer

Turboliquidatie & bestuurdersaansprakelijkheid

02.08.2022

Lege BV? Dan kan ontbinding via “een turbo” voor de hand liggen. Met name als een BV geen activa en geen schulden meer heeft. Turboliquidatie heeft dan niet meer om het lijf dan het nemen van een ontbindingsbesluit en het informeren van de KVK.[1] Er hoeven geen cijfers of andere stukken te worden gedeponeerd. En […]

Lees meer

Bedrijfs- en fabricagegevens onder de Wet open overheid

19.07.2022

  Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: ‘Woo’) – gedeeltelijk – in werking getreden. In eerdere nieuwsartikelen hebben wij toegelicht dat met de inwerkingtreding van de Woo overheidsorganisaties zich transparanter moeten opstellen om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie beter te kunnen dienen. Echter, openbaarmaking van publieke informatie kan […]

Lees meer

Gluren bij de buren

13.07.2022

Veel mensen hebben beveiligingscamera’s geïnstalleerd rondom hun woning. Dat schrikt kwaadwillenden af. En als er onverhoopt toch iets gebeurt, dan kunnen de camera’s misschien een waardevolle bijdrage leveren aan de opsporing van de dader. In het algemeen heeft iedereen een gerechtvaardigd belang om zijn of haar eigendommen en privésfeer te beschermen. Ook door middel van […]

Lees meer

Workshop Jurist in Maastricht

29.06.2022

Ons kantoor heeft deelgenomen aan Jurist in Maastricht, een activiteit die georganiseerd wordt door studievereniging Jurist in Bedrijf. Door middel van een rondleiding door ons kantoor in Maastricht, een lunch, een workshop en een gezellige borrel hebben studenten op een informele manier kennis gemaakt met ons kantoor en onze advocaten. Wij kijken terug op een […]

Lees meer

Wet betaald ouderschapsverlof.

27.06.2022

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Door een nieuwe Europese richtlijn wordt echter voorzien in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in; daardoor krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en samen keuzes te maken over de verdeling […]

Lees meer

Attentie: aantal meldingen van datalekken door cyberaanvallen bijna verdubbeld!

23.06.2022

Vorig jaar in de zomer schreef ik in mijn artikel “Ojee een datalek! Wat nu?” dat naast fysieke datalekken ook digitale datalekken een steeds groter gevaar voor organisaties vormen. Bij fysieke datalekken moet je bijvoorbeeld denken aan het kwijtraken van een laptop, tablet, telefoon, USB-stick en dergelijke met daarop allerlei persoonsgegevens. Maar ook het versturen […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiair Rawaz Sharaf

17.06.2022

“De afgelopen twee maanden heb ik in het kader van de afronding van mijn bachelorstudie stage gelopen bij Paulussen Advocaten. Tijdens deze periode heb ik verschillende werkzaamheden verricht. Zo heb ik bijvoorbeeld aan de hand van juridisch onderzoek interne notities op mogen stellen in verschillende dossiers en heb ik advocaten mogen ondersteunen bij het opstellen […]

Lees meer

Selfie op de TEFAF: even Apeldoorn bellen?

13.06.2022

24-30 juni: TEFAF Maastricht! De line-up van deze befaamde internationale kunstbeurs in Maastricht bestaat uit 243 handelaren uit 20 landen. Naar verwachting komen er weer tienduizenden bezoekers. Zij gaan vast veel foto’s en selfies maken. Wat nu als iemand daarbij achteruitloopt, een vaas omstoot en die vaas valt kapot op de grond? Een soortgelijke situatie […]

Lees meer

Instellen hoger beroep toch noodzakelijk bij een voor u gunstig eindoordeel?

03.06.2022

Denk goed na over de vraag of u daadwerkelijk berust in de uitkomst van een uitspraak, ook al wordt de vordering van de wederpartij in de procedure afgewezen. Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat het noodzakelijk kan zijn hoger beroep in te stellen als deze afwijzing voortvloeit uit een nadelige beslissing […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiaire Bernadette van de Luytgaarden

01.06.2022

“In de maanden februari en maart heb ik stage mogen lopen bij Paulussen Advocaten. Ik kijk positief terug op deze twee maanden, waarin ik veel heb geleerd. Ik heb me zowel juridisch inhoudelijk als persoonlijk erg ontwikkeld. Ik ben met verschillende rechtsgebieden in aanraking gekomen en heb aan verschillende dossiers mee mogen werken. Er heerst […]

Lees meer

Vertragingsrente over de huurschuld in faillissement: boedelschuld?

25.05.2022

Boedelschulden                                                                    Indien een (rechts)persoon in staat van faillissement wordt verklaard, wordt een curator aangesteld ter vereffening van de boedel. Vereffening van de boedel vindt plaats met het oog op uitdeling aan de schuldeisers van de failliet. De verplichtingen aan die schuldeisers worden geclassificeerd in: 1) boedelschulden, 2) faillissementsschulden en 3) niet-verifieerbare schulden. Uitdeling aan schuldeisers […]

Lees meer

Walk & Talk

23.05.2022

Onze advocaat Lisanne Somers is onlangs met rechtenstudente Isra Ahmed op pad gegaan. Lees hier hoe Isra de Walk & Talk heeft ervaren. Heb jij als toekomstig jurist vragen over het recht in de praktijk, onze ervaringen tijdens en/of na de studie of over andere onderwerpen die jou bezighouden? Stel ze dan tijdens een wandeling […]

Lees meer

Walk & Talk

18.05.2022

Onlangs zijn onze advocaten weer samen met rechtenstudenten op pad gegaan. Lees hier hoe Japhet Stone en Chiara Timan de Walk & Talk hebben ervaren. Heb jij als toekomstig jurist vragen over het recht in de praktijk, onze ervaringen tijdens en/of na de studie of over andere onderwerpen die jou bezighouden? Stel ze dan tijdens […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiaire Nadia Nottet

10.05.2022

“De afgelopen twee maanden heb ik dankzij mijn stage bij Paulussen Advocaten NV mogen ervaren hoe de rechtspraktijk in de advocatuur eruit ziet. De sfeer op kantoor heb ik als heel prettig en transparant ervaren. De zeer geslaagde kantoorborrel is maar een van de voorbeelden. Zowel voor het stellen van vragen, het bespreken van een […]

Lees meer

Wetsvoorstel naar aanleiding van het Varkens in nood-arrest

22.04.2022

  Wij hebben eerder artikelen gepubliceerd over het zogeheten Varkens in nood-arrest van 14 januari 2021 (ECLI:EU:C:2021:7) van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de daaropvolgende uitspraken van 14 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:786) en 4 mei 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:953) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”). Kort gezegd, zien […]

Lees meer

Walk & Talk

19.04.2022

We zijn weer gestart met de Walk & Talk! Lees hier hoe rechtenstudente Céline Thiessens haar Walk & Talk heeft ervaren. Heb jij als toekomstig jurist vragen over het recht in de praktijk, onze ervaringen tijdens en/of na de studie of over andere onderwerpen die jou bezighouden? Stel ze dan tijdens een wandeling met een […]

Lees meer

Movies that Matter : Duty of Care

11.04.2022

Movies that Matter: donderdag 14 april is de documentaire Duty of Care te zien in Lumière Maastricht, een satelliet locatie van het Movies that Matter festival. Na afloop een Q&A met Roger Cox. De film is een inspirerend verslag van zijn rechtszaken tegen Shell en de Nederlandse regering om klimaatverandering een halt toe te roepen. Tickets […]

Lees meer

Ondernemingskamer gelast onderzoek bij Funda

07.04.2022

Op 10 februari 2022 kopte het FD “Ondernemingskamer beveelt onderzoek naar Funda wegens aandeelhoudersrel”. De Ondernemingskamer is een bijzondere kamer van het gerechtshof te Amsterdam en behandelt uitsluitend ondernemingsrechtelijke zaken, bijvoorbeeld wanneer de aandeelhouders en het bestuur het niet met elkaar eens worden over de te voeren strategie binnen het bedrijf, zoals dat nu bij […]

Lees meer

Personeelstekort? Oekraïense vluchtelingen mogen werken zonder werkvergunning

06.04.2022

Met ingang van 1 april 2022 mogen Oekraïense vluchtelingen vrij werken in Nederland. Een tewerkstellingsvergunning is niet meer nodig. Deze vrijstelling kan werkgevers een mogelijkheid bieden om personeelstekorten tijdens de huidige krapte op de arbeidsmarkt (tijdelijk) op te vangen. Een werkgever moet wel uiterlijk 2 werkdagen voor de eerste werkdag van de nieuwe werknemer met […]

Lees meer

Manual for climate litigators

31.03.2022

Internationale handleiding voor klimaatzaken Onze kantoorgenoten Roger Cox en Mieke Reij signaleren een universele verantwoordelijkheid waarbij ondernemen en besturen in lijn met de Parijs doelen en de geformuleerde “Danger Line” van 1,5°C  opwarming de norm is. Dit betekent niet alleen zorg en respect voor mensenrechten, natuur en leefmilieu, maar ook het delen van kennis teneinde […]

Lees meer

Duurzaamheid & Mededinging II

28.03.2022

Vorig jaar publiceerden wij een artikel over het onderwerp duurzaamheid & mededinging. Wij schreven over de mogelijkheden die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet om ruimte te bieden aan samenwerking tussen bedrijven die bijdraagt aan bepaalde duurzame doelstellingen (zoals vermindering van CO2- uitstoot) voor de gehele samenleving, en over de (concept) Leidraad Duurzaamheidsafspraken die […]

Lees meer

Workshop Solliciteren

24.03.2022

Op verzoek van studievereniging JFV Ouranos hebben wij een Master Workshop Solliciteren gegeven op ons kantoor te Maastricht. De workshop stond al langer op het programma maar moest wegens covid telkens worden uitgesteld. Deze week was het eindelijk zover! Het was fijn om de studenten live te ontmoeten. Wij kijken terug op een zeer geslaagde […]

Lees meer

Walk & Talk is back!

22.03.2022

Rechtenstudenten opgelet: in april starten we weer met de Walk & Talk! Je bent van harte uitgenodigd om op een laagdrempelige manier kennis te maken met onze advocaten. Tijdens een wandeling kun je al je vragen stellen over je afstudeerrichting, het werk van een advocaat, de work-life-balance en andere zaken die jou als toekomstig jurist […]

Lees meer

Workshop Solliciteren – 22 maart

10.03.2022

Heb jij je al aangemeld voor de JFV Ouranos-workshop Solliciteren bij Paulussen Advocaten? Zo nee, doe dit dan snel, want vol=vol: https://forms.gle/rrVZdV76bLr3Ytso8.

Lees meer

Verval van wettelijke vakantiedagen (?)

10.03.2022

Op grond van artikel 7:634 van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere werknemer jaarlijks recht op minimaal vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week vakantie met behoud van loon. Een werknemer die vijf dagen per week werkt, heeft dus twintig wettelijke vakantiedagen per jaar. De wettelijke vakantiedagen vervallen met het verstrijken van zes maanden na afloop […]

Lees meer

Legal500 noemt Paulussen Advocaten als ‘recommended firm’ in de Legal 500 Global Green Guide

09.03.2022

Legal 500 roemt het baanbrekende internationale werk van Roger Cox en zijn climate litigation team. Uit de Legal 500Global Green Guide: https://www.legal500.com/global_green_guide/paulussen-advocaten/ “In the Netherlands, full-service firm Paulussen Advocaten is paving the way for climate litigation at a global scale. The team led by Roger Cox, author of Revolution Justified who is notably listed as one of TIME’s 100 most […]

Lees meer

Covid-maatregelen grotendeels vervallen: recht op thuis werken?

22.02.2022

Nu de samenleving weer open gaat en vanaf 15 februari 2022 van overheidswege het advies geldt om maximaal de helft van de werktijd op kantoor te werken, rijst de vraag of werknemers kunnen claimen om van huis uit te blijven werken? Eerder werd in de rechtspraak duidelijk dat het algemene corona-advies van de overheid, om […]

Lees meer

Beroepsopleiding Advocaten: interview met Roger Cox

17.02.2022

Onlangs gaf Roger Cox een interview aan de Beroepsopleiding Advocaten. De Beroepsopleiding Advocaten is de officiële tweejarige opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere beginnend advocaat (de “advocaat-stagiair”) moet in die periode een stageverklaring halen en deze opleiding met succes voltooien. Zodra de opleiding is afgerond mag de advocaat-stagiair zich als onafhankelijk advocaat vestigen […]

Lees meer

Polemiek in FD over gevaarlijke klimaatverandering

16.02.2022

Deze week ontstond in het Financieele Dagblad (FD) een korte polemiek tussen VNO-NCW enerzijds en Paulussen Advocaten en onze cliënt Milieudefensie anderzijds. De werkgeversvereniging is van mening dat rechters met uitspraken aangaande de klimaat- en de stikstofcrisis teveel op de stoel van de politiek zouden gaan zitten. Alleen de politiek zou het bedrijfsleven mogen reguleren […]

Lees meer

Ingrijpen van rechter toont falen van bedrijfsleven

16.02.2022

Opinie van Roger Cox en Donald Pols in Financieel Dagblad d.d. 15/2/2022 De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Ingrid Thijssen, stelde in haar opiniebijdrage ‘Klimaatregie hoort niet bij rechter, maar bij overheid’ dat rechters en rechtzoekenden eigen normen creëren door het voeren van klimaatrechtszaken (FD 14 februari). Dat is onjuist. De juridische basis onder de ongeveer […]

Lees meer

Dresden-prijs voor Roger Cox

11.02.2022

Internationale vredesprijs voor Roger Cox De Dresden International Peace Prize 2022 wordt uitgereikt aan onze kantoorgenoot Roger Cox. Deze internationale vredesprijs is opnieuw een erkenning voor zijn baanbrekende werk op het gebied van het afdwingen van verantwoord klimaatbeleid van zowel overheden als grote ondernemingen. Volgens Roger zijn maatregelen tegen gevaarlijke klimaatverandering noodzakelijk ter bescherming van […]

Lees meer

Stageplaatsen 2022/2023

03.02.2022

Studeer jij rechten en sta je te popelen om praktijkervaring op te doen? Wij hebben stageplaatsen beschikbaar gedurende het gehele studiejaar 2022/2023. Je kunt nu solliciteren voor een stage in het eerste semester. Paulussen Advocaten bestaat 125 jaar en is een van de grootste kantoren in het zuiden. Met ruim 25 advocaten, mediators en curatoren […]

Lees meer

Grensoverschrijdend gedrag op de werkplek, tips voor de werkgever

02.02.2022

Na opkomst van de #me-too-beweging enkele jaren geleden kwam zeer recent het onderwerp grensoverschrijdend gedrag in Hilversum opnieuw in de schijnwerpers te staan. De meeste beschuldigingen op dit vlak betreffen handelingen die plaatsvonden in de werksfeer of in de aanloop naar een mogelijke werkrelatie. Zodoende kan men zich afvragen welke handvatten het arbeidsrecht werkgevers, die […]

Lees meer

Interview met Roger Cox

27.01.2022

Roger Cox was interviewed by Philippa Nuttal of the New Statesman magazine. Read her article here: “Climate change will be the biggest human rights violation ever”: the lawyer making fossil fuel companies quake – New Statesman Link to video: Meet the climate change litigator who took on the fossil fuel companies and won https://www.youtube.com/watch?v=pfjeEp0H_9c The […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiaire Ruth Dirks

26.01.2022

In de maanden november en december heb ik stage mogen lopen bij Paulussen Advocaten. Deze periode heb ik ervaren als ontzettend leerzaam, inspirerend en fijn. Alvorens mijn student-stage bij Paulussen Advocaten was ik erg nieuwsgierig naar de advocatuur en of deze bij mij zou passen. Ook was ik erg benieuwd hoe ik verschillende rechtsgebieden in […]

Lees meer

Het achterwege laten van openbaarmaking van informatie onder de Wet open overheid

19.01.2022

In ons artikel van 27 oktober 2021 werden het doel en de reikwijdte van de Wet open overheid (hierna: ‘Woo’) besproken. Er kwam – onder meer – aan bod dat met de inwerkingtreding van de Woo overheidsorganisaties zich transparanter moeten opstellen om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie beter te kunnen dienen. Openbaarmaking […]

Lees meer

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verdienen meer aandacht

13.01.2022

Binnen het bedrijfsleven krijgen de algemene voorwaarden ten onrechte vaak weinig aandacht. Algemene voorwaarden komen pas op tafel als de ondernemer ze nodig heeft en dan is het de vraag of de ondernemer geholpen is met zijn algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden worden vaak gebruikt door professionele partijen en zijn bedoeld om de gevolgen van de […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiaire Leenie Vaeremans

11.01.2022

“Voordat ik aan de stage begon, was ik erg benieuwd naar hoe het leven er in de praktijk als advocaat uitziet. Ook wilde ik weten welke rechtsgebieden ik het leukst en meest uitdagend zou vinden en hoe ik mijn studies kon toepassen in de praktijk. Tijdens de stage van acht weken ben ik in aanraking […]

Lees meer

De voortdurende coronacrisis en alimentatie

05.01.2022

Waar met de start van het vorige jaar 2021 bij velen nog de hoop bestond dat het in dat jaar toch echt gedaan zou zijn met de coronacrisis, zitten we bij de start van het nieuwe jaar 2022 opnieuw in een lockdown en tekenen de economische gevolgen voor de langere termijn zich steeds meer af. […]

Lees meer

2021 door de ogen van Roger Cox

30.12.2021

Met invloedrijke personen uit de regio kijken L1 en Frans Pollux tijdens het programma “2021 door de ogen van” terug op 2021. Roger Cox spreekt over zijn bijzondere werk, zijn drijfveren en zijn plannen voor de toekomst. De uitzending is vanavond te zien via onderstaande link: https://l1.nl/2021-door-de-ogen-van-roger-cox-168542/  

Lees meer

Werkgevers let op: nieuwe eisen aan de inhoud van een arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2022

20.12.2021

Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet Nederland de EU-Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden hebben geïmplementeerd. Die richtlijn bevat verduidelijkingen en aanscherpingen van de rechten van werknemers en heeft grote gevolgen voor o.a. de scholingsplicht, de mogelijkheid tot het overeenkomen van studiekostenbedingen en het verbieden van nevenwerkzaamheden en zorgt ook voor een actualisering van de regels […]

Lees meer

Coronatoegangsbewijs op de werkvloer

14.12.2021

Inleiding De coronapandemie houdt de gemoederen nu al bijna twee jaar bezig. De regering is naarstig op zoek naar maatregelen waarmee de transmissie van de pandemie kan worden gereduceerd. Hiertoe werd het coronatoegangsbewijs (“CTB”) geïntroduceerd. De regering wil de toepassing van het CTB verder uitbreiden, onder meer door werkgevers in bepaalde sectoren te verplichten om […]

Lees meer

Pensioenschulden niet mee in WHOA?

14.12.2021

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ingevoerd. Daarmee kunnen ondernemingen hun schulden saneren – ook tegen de wil van schuldeisers. Maar let op: de bedrijfstakpensioenfondsen zijn van mening dat die wet niet voor hen geldt. Deze kwestie ligt thans bij de Hoge Raad. De A-G heeft geadviseerd de visie van […]

Lees meer

Walk & Talk

09.12.2021

Ook onder herfstachtige weersomstandigheden gaan onze advocaten de deur uit om een wandeling te maken met de studenten. Lees hier hoe rechtenstudente Mara de Wolf haar Walk & Talk heeft ervaren. Wil jij ook meer te weten komen over de advocatuur tijdens een wandeling met een van onze advocaten? Meld je dan nu aan!  Meer […]

Lees meer

Actieve openbaarmaking onder de Wet open overheid

02.12.2021

Onlangs publiceerden wij een artikel over de Wet open overheid (hierna: ‘Woo’) die op 1 mei 2022 in werking treedt. Daarin kwamen het doel en de reikwijdte van de Woo aan bod. In dit artikel zal een aanscherping van de Woo ten opzichte van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: ‘Wob’) uitgelicht worden, namelijk de […]

Lees meer

Het indexcijfer alimentatie per 1 januari 2022 bedraagt 1,9%

30.11.2021

De overheid heeft bekendgemaakt dat het nieuwe percentage voor de jaarlijkse wettelijke verhoging is vastgesteld op 1,9%. Per 1 januari 2022 moet de alimentatie worden verhoogd met dit percentage. Dit geldt zowel voor kinderalimentatie en partneralimentatie die door de rechter is vastgesteld, als voor alimentatie die onderling is afgesproken. Als de rechter de jaarlijkse indexering […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiaire Sylvie Braat

24.11.2021

‘’De afgelopen twee maanden heb ik stage gelopen bij Paulussen Advocaten. Voorafgaand aan de stage wist ik niet zo goed wat mij te wachten stond. Ik hoopte vooral om een inkijk te krijgen in de werkzaamheden binnen de advocatuur. Dat is meer dan gelukt! Tijdens de stage was de mate van betrokkenheid namelijk zeer hoog. […]

Lees meer

Checklist – Hoe stel ik een goede overeenkomst op?

18.11.2021

Goede afspraken maken goede vrienden. Maar hoe maakt u goede afspraken? Volg deze checklist en tips wanneer u afspraken vastlegt in een overeenkomst. 1. Partijen Begin met het benoemen van de contractspartijen: volledige naam, adres, identificatienummer, eventueel in geval van een onderneming of andere rechtspersoon de naam en functie van de vertegenwoordiger… Dit lijkt evident, […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiaire Loes Coolen

17.11.2021

“De afgelopen twee maanden heb ik stage mogen lopen bij Paulussen Advocaten. Ik kijk terug op een leuke en leerzame periode. De advocaten hebben mij nauw betrokken bij verschillende dossiers van uiteenlopende rechtsgebieden. Ik heb memo’s en notities mogen schrijven en mee mogen denken bij het opstellen van processtukken. Daarnaast heb ik literatuur- en jurisprudentieonderzoeken […]

Lees meer

Paulussen Advocaten genomineerd voor Ondernemer van het Jaar!

05.11.2021

  Wat een mooie verrassing: dagblad De Limburger heeft ons kantoor genomineerd voor de verkiezing van Ondernemer van het Jaar 2021! In totaal zijn tien Limburgse bedrijven genomineerd die het beste voor hebben met de wereld en dit hebben geïncorporeerd in hun onderneming. John Huppertz: “Dank aan De Limburger voor deze erkenning van onze kantoorbrede […]

Lees meer

Gouden Zandlopers oeuvre award 2021

05.11.2021

Op 4 november 2021 werden door SDU en Advocatie Magazine tijdens de zestiende editie van de Gouden Zandlopers awards uitgereikt aan de meest innovatieve initiatieven, personen en teams in de advocatuur. Wij zijn verheugd en vereerd dat dit jaar de oeuvre award werd uitgereikt aan Roger Cox van kantoor Paulussen Advocaten, vanwege zijn uitzonderlijke prestaties […]

Lees meer

LEX MOSAE

03.11.2021

  Nog even aftellen en dan is het 9 november: LEX MOSAE live op Universiteit Maastricht! Namens Paulussen Advocaten zijn aanwezig: Lisanne Somers, Marijke Schmitz en Samuel Keuls. Tot dan! Met dank aan JFV Ouranos.

Lees meer

Walk & Talk

27.10.2021

Onlangs zijn onze advocaten weer samen met studenten op pad gegaan. De Walk & Talk blijft keer op keer een leuke ervaring voor beide partijen! Lees hieronder hoe rechtenstudenten Evi Fricker en Anniek Severens erop terugkijken. Wil jij ook meer weten over de advocatuur? Stel al jouw vragen tijdens een Walk & Talk. Meer info: […]

Lees meer

Eerste Kamer stemt in met de Wet open overheid

27.10.2021

Het is zover. Na ongeveer tien jaar beraad is het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer ‘Wet open overheid’ (hierna: “de Woo”) op dinsdag 5 oktober 2021 door de Eerste Kamer aanvaard. De Woo zal (naar verwachting) uiterlijk 1 juni 2022 in werking treden. Daarmee komt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (hierna: “de Wob”) te […]

Lees meer

Limburg Leads op 20 en 21 oktober 2021

18.10.2021

Eindelijk weer een live netwerk-event in het Mecc te Maastricht! Ontmoet ons of kom even bijpraten bij onze stand 632 naast het hoofdpodium. Limburg Leads biedt een ruim aanbod aan workshops en sessies, van small talk tot serieuze onderwerpen. Ook onze kantoorgenoten verzorgen zeer actuele onderwerpen in het programma: Roger Cox: een paneldiscussie over duurzaamheid […]

Lees meer

Het herplaatsingsonderzoek bij ontslag: doe het grondig en leg de verrichte inspanningen vast

08.10.2021

Om een werknemer te kunnen ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen of persoonsgebonden omstandigheden (zoals disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie, etc.) dient een werkgever tegenover het UWV of de rechter onder meer aan te tonen dat herplaatsing van de betreffende werknemer in een passende functie binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, […]

Lees meer

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over de vaccinatieplicht

01.10.2021

Inmiddels heeft iedereen in Nederland een prikuitnodiging van de overheid ontvangen. Dat wil zeggen dat iedereen de mogelijkheid heeft om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Momenteel is het een hot topic bij de mensen thuis, in de media en op de werkvloer: laat men zich vaccineren of toch liever niet? Vanaf 25 september 2021 […]

Lees meer

WALK & TALK

29.09.2021

Het nieuwe studiejaar is begonnen – en dus ook de Walk & Talk! We hebben met plezier de eerste studenten ontvangen: Nicky Limbourg en Joas Hollander. Lees hier een terugblik op deze mooie middag. Joas Hollander: “Gisteren walk&talk met Viviane Nowak van Paulussen Advocaten gehad. Hoewel door het groene Maastricht lopen altijd prachtig is en […]

Lees meer

Roger Cox in Time100 lijst van 100 meest invloedrijke personen in de wereld!

15.09.2021

TIME neemt Roger Cox op in de lijst van 100 most influential people of 2021 (#TIME100 list:time.com/time100) Paulussen Advocaten is ontzettend trots dat het werk van Roger Cox en de noodzaak op te treden tegen gevaarlijke klimaatverandering, internationaal erkenning krijgt. TIME prijst Roger om zijn innovatieve benadering en Al Gore noemt met name zijn overwinning […]

Lees meer

Dag van de Scheiding

10.09.2021

Vandaag is de jaarlijkse Dag van de Scheiding. Ieder jaar wordt op de Dag van de Scheiding door de vereniging van Familie- en erfrecht advocaten en scheidingsmediators, de vFAS, een bepaald thema uitgelicht en extra onder de aandacht gebracht. Dit jaar is het thema: Grenzeloos scheiden. Wilt u scheiden en bent u Nederlander, maar woont u in het […]

Lees meer

Faillissement Tumble ’n Dry: mededeling van pandrecht op vorderingen

07.09.2021

Tumble ’n Dry is op 28 april 2020 failliet verklaard. De debiteuren waren stil verpand aan de financiers (TNDH Holding c.s., hierna: “TNDH”). Kort voor het faillissement heeft TNDH aan alle debiteuren medegedeeld dat zij de pandhouder is met het verzoek om uitsluitend te betalen aan TNDH. Enkele debiteuren hebben abusievelijk toch betaald aan Tumble […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiaire Noa Van Eijs

03.09.2021

  “Voordat ik aan mijn student-stage bij Paulussen Advocaten begon, zat ik met een aantal vragen. Hoe is het om in de advocatuurlijke praktijk werkzaam te zijn? Hoe ervaar ik de rechtsgebieden die ik tijdens mijn studie interessant vond in de praktijk? Is de advocatuur iets voor mij? Mijn student-stage bij Paulussen Advocaten heeft mij […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiaire Anne Spithout

03.09.2021

“Waar ik voorafgaand aan mijn stage twijfels had over de advocatuur zijn deze nu volledig weggenomen. Gedurende mijn stage bij Paulussen Advocaten NV heb ik een goed beeld kunnen krijgen van de advocatuur. Paulussen bood mij de mogelijkheden om zittingen bij te wonen, te assisteren bij het opstellen van een dagvaarding en jurisprudentieonderzoek te verrichten om dit […]

Lees meer

Walk & Talk is back!

26.08.2021

Rechtenstudenten opgelet: in september starten we weer met de Walk & Talk! Tijdens een lunchwandeling met een van onze advocaten kun je al je vragen stellen over het werken en leven van een advocaat, je afstudeerrichting, de work-life-balance en andere zaken die jou als toekomstig jurist bezig houden. Meld je snel aan want vol = […]

Lees meer

Bedrijfsbeëindiging door turboliquidatie aan banden gelegd

25.08.2021

Bedrijfsbeëindiging door turboliquidatie aan banden gelegd Als u bestuurder en aandeelhouder bent van uw BV en u wilt uw onderneming beëindigen, dan kunt u een besluit nemen tot ontbinding van de BV. Het vermogen van de BV wordt vervolgens vereffend: alle baten moeten worden aangewend om de schulden te voldoen. Dit proces wordt ook wel […]

Lees meer

Medewerkingsplicht bij toezicht geharmoniseerd door een nieuwe regeling in de Awb

18.08.2021

  Op grond van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb is eenieder verplicht om alle medewerking te verlenen aan een toezichthouder bij de uitoefening van zijn toezichthoudende bevoegdheden. Door deze medewerkingsplicht kunnen toezichthouders de aan hen toekomende bevoegdheden daadwerkelijk effectueren. Zo is iemand bijvoorbeeld verplicht om op vordering van een toezichthouder een deur te […]

Lees meer

Te laat bezwaar of beroep ingesteld? Wijziging toetsing bestuursrechter

11.08.2021

In het bestuursrecht is het heel belangrijk dat bezwaar- en beroepschriften tijdig worden ingediend. Te laat ingestelde rechtsmiddelen dienen niet-ontvankelijk te worden verklaard, wanneer er geen goede reden is voor de termijnoverschrijding. In dat geval wordt het bezwaar- of beroepschrift niet meer inhoudelijk behandeld. Tot nu toe ging de bestuursrechter altijd ‘ambtshalve’ – dat wil […]

Lees meer

Ojee een datalek! Wat nu?

29.07.2021

Het is snel gebeurd: je klikt op ‘verzenden’ en je realiseert je pas op dàt moment dat je e-mail niet naar Peter maar naar Pieter had moeten worden verstuurd. Of nog erger: je bent de USB-stick met daarop dat enorm grote klantenbestand verloren. Of weet je nog die ene keer toen jouw collega zijn werktelefoon […]

Lees meer

Masterclass gezondheidsrecht in de praktijk!

14.07.2021

Ook dit jaar was Paulussen Advocaten weer te gast bij Zuyd Hogeschool voor het verzorgen van een masterclass gezondheidsrecht. Dit keer hebben wij verpleegkundig specialisten in opleiding een verdiepend kijkje in de keuken gegeven van de voor hen in de praktijk relevante juridische onderwerpen. Wij hopen hierdoor een bijdrage te kunnen leveren aan kennis en […]

Lees meer

Walk & Talk

08.07.2021

Walk & Talk: wederom hebben wij diverse studenten mogen ontvangen op onze kantoren in Maastricht en Heerlen. Het is heel bijzonder om tijdens een Walk & Talk met elkaar kennis te maken. Niet alleen de studenten maar ook onze collega’s blijven enthousiast! Ben jij rechtenstudent en wil je meer weten over de advocatuur, of twijfel […]

Lees meer

#FreeBritney: wie is belanghebbende bij ontslag bewindvoerder of mentor?

01.07.2021

  Het zal vast niemand zijn ontgaan: ‘the conservatorship’ van de 39-jarige Britney Spears blijft de gemoederen in Amerika bezighouden. De sinds 2008 onder toezicht staande Spears heeft tijdens een hoorzitting op 23 juni aangegeven te willen worden bevrijd van haar vader die voor haar de rol als ‘conservator’ bekleedt. De gedachte kan opkomen dat […]

Lees meer

Walk & Talk

25.06.2021

Tijdens de zonnige en warme dagen vorige week zijn onze advocaten weer gaan wandelen met enthousiaste studenten! Ben jij rechtenstudent en wil je meer weten over de advocatuur? Wij beantwoorden al jouw vragen graag tijdens een walk & talk. Voor meer informatie klik hier: https://www.paulussen.nl/nl/nieuws/paulussen-advocaten-walk-talk/. Bente Philippo: “Door mijn wandeling met Funs van Diem ben […]

Lees meer

Verantwoord klimaatbeleid afgedwongen in de rechtszaal

18.06.2021

Inleiding Terwijl er steeds meer hoopvolle berichten verschijnen over het naderende einde van de inmiddels meer dan een jaar durende coronacrisis, dendert een andere wereldwijde – en al jarenlang aan de gang zijnde – crisis onverkort door: de klimaatcrisis. De wetenschap is het namelijk erover eens dat de wereld in een rap tempo de uitstoot […]

Lees meer

Walk & Talk

16.06.2021

Vorige week waren onze advocaten weer op pad, deze keer met rechtenstudenten Esmee van der Pers, Iris Extra, Nadia Nottet en Jolaisha Valke. Wil jij ook meer weten over de advocatuur? Stel al jouw vragen tijdens een Wak & Talk. In juli hebben we nog plaats! Meer info: Walk & Talk Nadia Nottet: ”Tijdens de […]

Lees meer

Vacature student-stagiair(e)s

11.06.2021

Studeer jij rechten en sta je te popelen om praktijkervaring op te doen? Dan is een stage bij ons kantoor zeker interessant voor jou. Paulussen Advocaten bestaat 125 jaar en is een van de grootste kantoren in het zuiden. Met ruim 25 advocaten, mediators en curatoren adviseren wij onze cliënten vanuit Maastricht en Heerlen op […]

Lees meer

Walk and Talk

03.06.2021

Vorige week hebben wij weer een aantal enthousiaste studenten ontmoet! Ben jij rechtenstudent en wil je meer weten over de advocatuur? Wij beantwoorden al jouw vragen graag tijdens een walk & talk. Voor meer informatie klik hier. https://www.paulussen.nl/nl/nieuws/paulussen-advocaten-walk-talk/. Ruth Dirks: “De walk en talk vond ik een hele leuke ervaring! Het is een fijne, maar […]

Lees meer

Melding of toch een handhavingsverzoek?

02.06.2021

Burgers kunnen de gemeente op meerdere manieren laten weten dat zij overlast of hinder ondervinden. De meest gangbare manieren zijn de melding en het handhavingsverzoek. Er bestaan belangrijke (juridische) verschillen tussen deze twee varianten. Een melding kan door eenieder worden ingediend en kan bijvoorbeeld gaan over overlast of hinder door zwerfvuil, losse stoeptegels of bezoekers […]

Lees meer

Ruimere beroepsmogelijkheid in omgevingsrecht

28.05.2021

Onlangs publiceerden wij een artikel over een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de vraag of de voorwaarden toelaatbaar zijn, waaraan in Nederland moet worden voldaan, om te kunnen deelnemen aan een procedure bij de bestuursrechter in milieuaangelegenheden zoals bedoeld in het Verdrag van Aarhus. Wij indiceerden dat de Nederlandse […]

Lees meer

Milieudefensie/Royal Dutch Shell – baanbrekende uitspraak

26.05.2021

Zojuist sprak de rechtbank Den Haag een baanbrekend en hoopvol vonnis uit in de zaak van Milieudefensie tegen Royal Dutch Shell. Het is voor het eerst dat een rechter oordeelt dat een grote internationale onderneming zoals Shell een zelfstandige juridische verplichting heeft om de CO2 uitstoot drastisch terug te brengen. De rechtbank beveelt Shell om […]

Lees meer

Vacature advocaat-medewerker

21.05.2021

Paulussen Advocaten is op zoek naar advocaat-medewerkers met ervaring in het publiekrecht en affiniteit met het milieu- en omgevingsrecht. Wij staan de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij in (transitie)vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, klimaatverandering en duurzame energieopwekking. Je kent ons wellicht van de klimaatzaken tegen de Nederlandse Staat en Royal Dutch Shell. […]

Lees meer

Verjaring van rechtsvorderingen

21.05.2021

Onlangs heeft de Hoge Raad zich moeten buigen over de vraag of twee legatarissen die na meer dan twintig jaar uitkering van hun legaten vorderen nog een rechtsvordering hebben of dat deze is verjaard. De Hoge Raad heeft op 23 april 2021 (ECLI:NL:HR:2021:649) een arrest gewezen, welk arrest in deze bijdrage zal worden besproken. In […]

Lees meer

Vonnis aangekondigd inzake Milieudefensie/Shell

19.05.2021

Op 26 mei 2021 vindt in de Rechtbank Den Haag de uitspraak plaats van het vonnis in de zaak Milieudefensie c.s. tegen Royal Dutch Shell. Onze kantoorgenoten Roger Cox, Désirée Dexters, Funs van Diem en Samuel Keuls  staan Milieudefensie en de mede-eisers in deze spraakmakende zaak bij. De uitspraak van het vonnis is vanaf 15.00 […]

Lees meer

Walk and Talk

12.05.2021

Ook afgelopen week hebben wij in Maastricht op informele wijze weer een aantal enthousiaste studenten leren kennen. Robin Nijsten: “Vorige week heb ik meegedaan aan de Walk en Talk in Maastricht met Marijke Schmitz. De Walk en Talk was een leuke manier om Paulussen Advocaten beter te leren kennen en een goede mogelijkheid om alle […]

Lees meer

Liliane Scifo met pensioen na 41 jaar dienstverband

12.05.2021

Na 41 jaar trouwe dienst bij Paulussen Advocaten, mag Liliane vanaf vandaag gaan genieten van haar welverdiend pensioen. Zij is op allerlei manieren in het zonnetje gezet door het bestuur, collega’s en oud-collega’s. Haar deskundigheid en warme persoonlijkheid maakten haar tot een zeer gewaardeerde collega en mentor voor velen. Wij gunnen haar het pensioen van […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiaire Maike Schielke

06.05.2021

“Met veel enthousiasme kijk ik terug op een leerzame stage bij Paulussen Advocaten. De diversiteit aan specialisaties binnen dit kantoor maakt het mogelijk dat je je als student met verschillende rechtsgebieden bezighoudt. Het afgelopen halfjaar mocht ik meewerken aan verschillende dossiers en meedenken met de advocaten, waarbij ik merkte dat het aandragen van ideeën of […]

Lees meer

Duurzaamheid & Mededinging

05.05.2021

Hot topic Duurzaamheid is een onderwerp dat de volle aandacht heeft van ons kantoor. Regelmatig berichten wij hierover. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft duurzaamheid tot een speerpunt gemaakt. Dat blijkt wel uit het feit dat (i) de bestuursvoorzitter van de ACM vorige week op de GCE Connect conferentie een speech heeft gehouden over […]

Lees meer

Walk & Talk: studente Robin Nijsten

03.05.2021

“Vorige week heb ik meegedaan aan de Walk en Talk met Marijke. De Walk en Talk was een leuke manier om Paulussen Advocaten beter te leren kennen en een goede mogelijkheid om alle vragen die je hebt te kunnen stellen aan een advocaat. Bovendien was het erg gezellig.” Robin Nijsten studente    

Lees meer

Walk & Talk met studente Kiki Lindelauf

29.04.2021

‘De walk and talk in Heerlen was een hele leuke en spontane manier om kennis te maken met Paulussen Advocaten. Het was prettig om op deze manier vragen te kunnen stellen. Verder hebben de non-profit aangelegenheden een diepe indruk op mij achtergelaten. Ook de advocatuur en meer specifiek de advocatuur omtrent duurzaamheid waarmee Paulussen Advocaten […]

Lees meer

Walk & Talk voor studenten

21.04.2021

Nieuwe mensen ontmoeten en live connecties maken is wel eens gemakkelijker geweest… Wij vinden het belangrijk dat studenten ondanks Corona laagdrempelig kunnen blijven kennismaken met ons kantoor en onze advocaten. Daarom nodigen wij jou van harte uit voor een Walk & Talk. Over ons Paulussen Advocaten bestaat 125 jaar en is een van de grootste […]

Lees meer

Coronamaatregelen op de werkvloer

08.04.2021

Wij zijn inmiddels helemaal klaar met corona. Helaas is corona nog niet klaar met ons. De verwachting is dat wij in ieder geval de komende maanden nog rekening zullen moeten houden met de nodige beperkingen. Ook voor werkgevers is het belangrijk om de Covid-19-maatregelen in acht te blijven nemen en te blijven zorgen voor een […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiaire Lotte Kurvers

31.03.2021

“Hartelijk, leerzaam en overtuigend, dat is hoe ik mijn stage bij Paulussen Advocaten heb ervaren. Waar ik begon aan de stage in dubio over mijn toekomst in toga, ben ik nu zeker dat ik hard ga blijven werken om mijn plek binnen de orde van advocaten te bemachtigen. Dat komt vooral door het enthousiasme en […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiaire Janne Joosten

31.03.2021

“De afgelopen 8 weken student-stage op het kantoor in Maastricht zijn mij enorm goed bevallen. Uiteraard is dit mede dankzij de prettige sfeer die er op kantoor gecreëerd wordt door de medewerkers. Dit is echter ook, en wellicht voornamelijk, door hoe veel ik heb geleerd in zo’n beknopte periode. Bij Paulussen Advocaten mag je als […]

Lees meer

Artikel 6:13 Awb ‘Europaproof’?

04.03.2021

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 14 januari 2021 duidelijkheid verschaft over de inspraak en toegang tot de rechter in zaken waarop het Verdrag van Aarhus van toepassing is. Kort gezegd, waarborgt het Verdrag inspraak bij milieubesluitvorming en toegang tot de rechter bij milieuaangelegenheden. Bij besluiten inzake milieuaangelegenheden wordt in Nederland […]

Lees meer

Milieudefensie tegen Shell

15.12.2020

Deze week pleit Roger Cox samen met kantoorgenoten Désirée Dexters, Funs van Diem en Samuel Keuls namens Milieudefensie in Den Haag in de klimaatzaak tegen Shell. De zitting kan live gevolgd worden via deze link: https://streams.nfgd.nl/rechtszaak-milieudefensie-cs-tegen-royal-dutch-shell-inzake-co2-uitstoot

Lees meer

Corona update 25 juni 2020

25.06.2020

NOW-regeling verlengd (NOW-2) De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW), die in eerste instantie van 1 maart tot en met 31 mei 2020 gold, is verlengd. De aanvraag voor de NOW-2 kan worden ingediend vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. In essentie houdt de NOW-regeling in dat bedrijven die […]

Lees meer

Doorstart Mise en Place Nederland B.V. door De Nieuwe Lichting Groep B.V.

15.05.2020

MAASTRICHT – De Nieuwe Lichting Groep B.V. (hierna te noemen DNL Groep), met haar labels XL Studenten Uitzendbureau, Studentalent, uitzendbureau LINQ, Melon Media en Grace + James heeft heden met de curator Marijke Schmitz overeenstemming bereikt over een doorstart van de activiteiten van Mise en Place Nederland B.V. Mise en Place Nederland B.V., opgericht in […]

Lees meer

21 april 2020 Mise en Place nu officieel failliet verklaard

21.04.2020

In de media was al bekend geworden dat Mise en Place haar faillissement heeft aangevraagd. Vandaag 21 april 2020 is door de rechtbank te Maastricht het faillissement uitgesproken van Mise en Place Nederland B.V., Mise en Place LP.V. en Jobpen Holding B.V. Marijke Schmitz van Paulussen Advocaten is door de rechtbank aangesteld als curator. In […]

Lees meer

Corona update 1 april 2020

01.04.2020

Duidelijkheid over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) Het kabinet kondigde twee weken geleden de NOW-regeling aan die ter vervanging van de Werktijdverkorting wordt ingevoerd. Het doel van deze regeling is behoud van werkgelegenheid, niet alleen voor werknemers met een vast contract, maar ook voor werknemers met flexibele contracten. Bedrijven die als […]

Lees meer

Corona update 18 maart 2020

18.03.2020

Noodpakket aan nieuwe economische maatregelen waaronder Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ter vervanging van Regeling Werktijdverkorting (WTV) Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een pakket nieuwe economische maatregelen genomen in verband met de uitbraak van het corona-virus (COVID-19). In de eerste plaats gaat het om noodmaatregelen op het terrein van loonkosten en het […]

Lees meer

Corona update

17.03.2020

Naar aanleiding van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus hebben wij een aantal maatregelen genomen waarover we u graag informeren. Het uitgangspunt bij deze maatregelen is dat de gezondheid en veiligheid van onze collega’s, cliënten en relaties onze grootste en belangrijkste zorg is en blijft. We handelen met de benodigde zorgvuldigheid om ervoor te […]

Lees meer

Faillissement Jules

18.12.2019

Gisteren is het faillissement van studentenservicebureau Jules uitgesproken. Joep Tummers is door de rechtbank aangesteld als curator. Jules is in 2008 gestart als dienstverlener voor studenten in Maastricht. Onder de activiteiten vallen het beheer en de bemiddeling in studentenwoningen en gelieerde dienstverlening zoals taalcursussen, meubelpakketten en fietsen. Het bedrijf heeft in eerdere jaren successen geboekt […]

Lees meer

Ervaringen van een student-stagiaire

13.12.2019

“Ik heb mijn stage van vijf weken bij Paulussen Advocaten als bijzonder prettig en leerzaam ervaren. Ik vond de stage prettig, omdat het mij een goed beeld heeft verschaft over de dagdagelijkse gang van zaken op een advocatenkantoor en de toepassing van bepaalde rechtsgebieden in de beroepspraktijk. Hierdoor kreeg ik ook inzicht in het dynamische […]

Lees meer

Vincent van Gogh, Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon jeugdzorg zetten de activiteiten van AltraCura voort

12.12.2019

De curator Marijke Schmitz van het failliete AltraCura heeft het overnamebod van Vincent van Gogh, in samenwerking met Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon geaccepteerd. “Het is de partij waarbij voor medewerkers en cliënten het beste perspectief geboden wordt op continuïteit van werkgelegenheid en zorg”. AltraCura biedt gespecialiseerde thuisbegeleiding aan cliënten met psychische aandoeningen. De expertise is […]

Lees meer

AltraCura BV failliet

29.11.2019

Bij vonnis van 19 november 2019 is AltraCura BV in staat van faillissement verklaard. Rechter-commissaris is mr. B.R.M. de Bruijn. Curator is mr. drs. M.C. Schmitz RA van ons kantoor. Schuldeisers kunnen hun vordering – onderbouwd met stukken – indienen ter verificatie via altracura@paulussen.nl of per reguliere post. De activiteiten van AltraCura worden voorlopig voortgezet.

Lees meer

Werkgever dient mee te werken aan beëindiging van ‘slapend dienstverband’

08.11.2019

De Hoge Raad heeft eindelijk duidelijkheid geschapen over de vraag of een werkgever een dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op papier mag laten voortduren (‘slapend dienstverband) om zo te voorkomen dat er een transitievergoeding aan de werknemer moet worden voldaan: Bij langdurige arbeidsongeschiktheid (twee jaar of meer) geldt als uitgangspunt dat een werkgever op […]

Lees meer

Betere bescherming privacy van zelfstandigen: hun BSN is vanaf 1 januari 2020 niet meer openbaar

04.11.2019

Eind vorig jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) aan de minister van Financiën, met ingang van 1 januari 2020, een verwerkingsverbod opgelegd. De minister is verantwoordelijk voor de verwerking van het btw-identificatienummer van zelfstandigen door de Belastingdienst. Het opgelegde verbod zag op de verwerking (lees: het gebruik) van het Burgerservicenummer (‘BSN’) in het btw-identificatienummer van […]

Lees meer

Experiment gesloten coffeeshopketen (“wietexperiment”)

03.09.2019

De gemeenten Maastricht en Heerlen zijn geselecteerd voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd. Dit experiment wordt ook wel het “wietexperiment” of “wietproef” genoemd. Tijdens het experiment zal het in […]

Lees meer

Verruiming rechtsbescherming voor ondernemers bij aanbesteding

26.07.2019

In de kamerbrief van 12 juli jl. heeft de minister van economische zaken uit de doeken gedaan welke maatregelen hij wil gaan nemen om de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor ondernemers in aanbestedingen te verruimen. Onder meer de volgende maatregelen worden voorgesteld: Het starten van een bodemprocedure of hoger beroep na een verliezend kort geding wordt aantrekkelijker gemaakt. […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiair Luc Nelissen

23.07.2019

“Met zekerheid kan ik zeggen dat het een goede keuze was om een stage te lopen bij Paulussen Advocaten. Door de grote verscheidenheid aan specialisaties is het voor de student mogelijk om bij iedere sector een kijkje te nemen. Dit heeft voor mij een goed beeld geschetst in welke richting ik met mijn carrière precies […]

Lees meer

Het UBO-register – per 10 januari 2020 een feit

16.07.2019

Inleiding Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de “WWFT”) zijn advocaten, maar ook andere “WWFT-instellingen”, zoals financiële instellingen, notarissen, belastingadviseurs etc. onder andere verplicht hun cliënten uitvoerig te identificeren. Deze instellingen dienen onder meer onderzoek te doen naar de uiteindelijk belanghebbenden oftewel de UBO’s (“Ultimate Beneficial Owners”) van […]

Lees meer

Ervaringen van een student-stagiaire

10.07.2019

In de afgelopen twee maanden heb ik stage mogen lopen bij Paulussen Advocaten te Maastricht. Ik heb het ervaren als leerzaam en als een waardevolle toevoeging aan het laatste jaar van mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht. Tijdens mijn stage heb ik onder andere jurisprudentie- en literatuuronderzoek verricht in verschillende dossiers en rechtsgebieden. Allereerst […]

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen

13.06.2019

Nadat de Tweede Kamer eerder dit jaar al haar goedkeuring had gegeven, is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) inmiddels ook door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet zal per 1 januari 2020 in werking treden. De Wab heeft ten doel het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen, […]

Lees meer

Belangrijk nieuws voor doorstart vanuit faillissement

05.06.2019

Overgang van onderneming gaat ook in faillissement gelden. Dat is het doel van een wetsvoorstel dat op 29 mei 2019 is opengesteld voor een internetconsultatie. Het voorstel houdt in dat ook in faillissement het principe van “mens volgt werk” zal gelden: alle werknemers van het failliete bedrijf moeten door een doorstarter worden overgenomen tegen dezelfde […]

Lees meer

Nieuwe regels partneralimentatie

28.05.2019

Huidige regels partneralimentatie Onder de huidige wetgeving is de hoofdregel dat de verplichting tot het betalen van partneralimentatie twaalf jaar duurt. Zijn er geen kinderen uit het huwelijk geboren en heeft het huwelijk niet meer dan vijf jaar geduurd, dan wordt de alimentatieverplichting beperkt tot vijf jaar. Wet herziening partneralimentatie Deze wet, aangenomen door de […]

Lees meer

Limburg Leads: hoe gaan we samen de energietransitie aan?

14.05.2019

Tijdens Limburg Leads, op 15 en 16 mei in MECC Maastricht, worden Louis Hiddes van Mijnwater en Roger Cox van Paulussen Advocaten bevraagd over hun visie op de energietransitie. Hiddes en Cox zijn bevlogen experts, ieder op hun eigen terrein. Hiddes in het bedenken en uitrollen van vernieuwende concepten, waar het internationaal gelauwerde duurzame energiebedrijf […]

Lees meer

Limburg Leads: hoe gaan we samen de energietransitie aan?

14.05.2019

Tijdens Limburg Leads, op 15 en 16 mei in MECC Maastricht, worden Louis Hiddes van Mijnwater en Roger Cox van Paulussen Advocaten bevraagd over hun visie op de energietransitie. Hiddes en Cox zijn bevlogen experts, ieder op hun eigen terrein. Hiddes in het bedenken en uitrollen van vernieuwende concepten, waar het internationaal gelauwerde duurzame energiebedrijf […]

Lees meer

Limburg Leads 2019

24.04.2019

Op 15 en 16 mei 2019 participeert Paulussen in het grootste B2B event van de Euregio.  Het is een unieke gelegenheid rond actuele thema’s zoals circulariteit & duurzaamheid, digitalisering, health en talent,  gedreven ondernemers en vakexperts te ontmoeten.  Lees meer…

Lees meer

Milieudefensie dagvaarding aan Shell

05.04.2019

Vandaag wordt in Den Haag een dagvaarding betekend aan Shell. Roger Cox vraagt namens Milieudefensie, BothENDS, Jongeren Milieu Actief, de Waddenvereniging, FossielvrijNL, ActionAid, Greenpeace Nederland en 17.379 particuliere mede-eisers aan Shell zijn uitstoot af te bouwen zodat de klimaatdoelen binnen handbereik blijven.

Lees meer

“Dag van het Erfrecht” 22 maart 2019

25.02.2019

De ‘Dag van het Erfrecht’ is in het leven geroepen door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland.  De erfrecht advocaten van ons kantoor zijn aangesloten bij deze door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialistenvereniging. Met de ‘Dag van het Erfrecht’ vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen. […]

Lees meer

Nederlandse woningcorporaties kwalificeren volgens de Europese Commissie als aanbestedende dienst

30.01.2019

Een nieuwe stap in de richting van de kwalificatie van woningcorporaties als aanbestedende dienst. De Europese Commissie heeft Nederland op 24 januari 2019 bericht dat zij een aanvullende aanmaningsbrief aan Nederland gaat sturen met betrekking tot de nationale voorschriften over woningcorporaties. De Commissie overweegt dat Nederlandse woningcorporaties sterk afhankelijk zijn van de Nederlandse overheid, hetgeen […]

Lees meer

Bestuurlijke boetes en werkgeverschap – Wanneer bent u werkgever?

14.01.2019

De Arbeidstijdenwet legt de regels voor arbeids- en rusttijden voor werknemers vast. De Wet Arbeid Vreemdelingen, WAV, regelt de voorwaarden, waaronder de werkgever buitenlandse werknemers buiten de EU kan inzetten en de rechten van de buitenlandse werknemer die in Nederland werkzaam is. De Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid vreemdelingen kennen beiden de mogelijkheid voor de […]

Lees meer

Limburg Leads 2019

23.04.2019

Op 15 en 16 mei 2019 participeert Paulussen in het grootste B2B event van de Euregio.  Het is een unieke gelegenheid rond actuele thema’s zoals circulariteit & duurzaamheid, digitalisering, health en talent,  gedreven ondernemers en vakexperts te ontmoeten.  Lees meer..

Lees meer

Vacatures voor (aankomend) advocaatstagiaires of medewerkers

27.11.2018

Paulussen Advocaten is een gerenommeerd kantoor met 23 advocaten die adviseren en procederen op alle juridische terreinen van openbaar bestuur, ondernemingen, vastgoed, ruimtelijke ordening, faillissementen, zorg, arbeid en familierecht. Met vestigingen in Maastricht en Heerlen bedient Paulussen Advocaten overheden, instellingen, bedrijven en (vermogende) particulieren. Het kantoor staat bekend om zijn hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en […]

Lees meer

Transitievergoeding mogelijk ook verschuldigd bij deeltijdontslag

20.09.2018

De Hoge Raad heeft zich recentelijk uitgesproken over deeltijdontslag en de transitievergoeding. De Hoge Raad is van oordeel dat in bepaalde gevallen van deeltijdontslag ook een transitievergoeding moet worden toegekend, omdat anders de werknemer door een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd een deel van de transitievergoeding zou mislopen waarop hij bij een algehele […]

Lees meer

Roger Cox genomineerd als een voorbeeld voor de advocatuur

07.09.2018

Het Advocatenblad reikt op dinsdag 25 september aanstaande de titel ‘Parel van de Balie’ uit aan hét voorbeeld voor de advocatuur. De Parel van de Balie vervult de kernwaarden van de advocatuur met verve, vertegenwoordigt de beroepsgroep op gedegen wijze en levert een bijzondere bijdrage aan het vak. Onze kantoorgenoot Roger Cox is een van […]

Lees meer

PAULUSSEN ZORGCONGRES 2018

25.05.2018

Voor meer informatie klikt u op onderstaande link: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6405717607596597248/?actorCompanyId=4847004 Kevin Smitsmans.

Lees meer

‘Bent u AVG-proof?’

24.05.2018

Het kan u haast niet ontgaan zijn dat er morgen nieuwe privacywetgeving in werking treedt. Met ingang van 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Met de komst van de AVG gaat er in Europa één uniforme privacywet gelden. De belangrijkste verandering onder de AVG is dat […]

Lees meer

Ronde van Limburg 2018

22.05.2018

Op zondag 3 juni wordt de 68ste editie van de Ronde van Limburg verreden. In het parcours is een nieuwe uitdaging opgenomen: de Paulussen Passage. De Paulussen Passage is een smal en bochtig weggedeelte dat voor renners en toeschouwers in de laatste twee kilometer vóór de finish nog spannende en onverwachte ontwikkelingen in de koers kan opleveren. […]

Lees meer

Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten gewijzigd

01.05.2018

Met ingang van 1 mei 2018 zijn uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. Tot dit moment was van de sollicitatieplicht onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, had bereikt. Deze vrijstelling gold […]

Lees meer

Oproep tot betrekken klimaatschade bij MER-procedures

19.04.2018

Vandaag heeft Roger Cox samen met een groep van wetenschappers, milieu- en gezondheidsorganisaties en bezorgde burgers en omwonenden het kabinet in een open brief opgeroepen om ook de klimaatgevolgen en klimaatschade mee te laten doorrekenen in de milieueffectrapportages die worden uitgevoerd voor de uitbreidingsplannen voor alle Nederlandse luchthavens, te beginnen bij Lelystad. Zie hier voor […]

Lees meer

Aansprakelijkstelling Shell

19.04.2018

Roger Cox staat Milieudefensie bij in de aansprakelijkstelling van Royal Dutch Shell plc, het hoofdkantoor van Shell dat gevestigd is in Den Haag. In de brief is aangekondigd dat Roger namens Milieudefensie een procedure tegen Shell zal starten als niet binnen acht weken aan de eis wordt voldaan dat Shell zich committeert aan de klimaatdoelstelling […]

Lees meer

Faillissement PZL

17.04.2018

Op 2 februari 2018 is het faillissement uitgesproken van: Personenvervoer Zuid-Limburg BV Claessens Personenvervoer BV Claessens Groepsvervoer NV Marijke Schmitz is aangesteld als curator. U kunt contact met haar opnemen via: pzl@paulussen.nl

Lees meer

Open house constructie in het sociaal domein toegestaan

23.03.2018

Aanbestedende diensten weten: alleen overheidsopdrachten vallen onder de reikwijdte van het aanbestedingsrecht. Indien derden in feite de doelgroep of afnemers zijn van een opdracht geplaatst door een aanbestedende dienst is er in beginsel toch sprake van een overheidsopdracht. Er is wel een nuance en dat is als die derden in feite naar hun inzichten de […]

Lees meer

Europese Commissie: woningcorporaties zijn aanbestedende diensten

12.12.2017

De vraag of een woningcorporatie een aanbestedende dienst is, speelt al jaren. Terwijl aanvankelijk vaak betoogd werd dat woningcorporaties niet onder de regels vielen, zijn sinds de laatste wetswijzigingen steeds meer juristen ‘omgegaan’. Door het geïntensiveerde Rijkstoezicht zijn woningcorporaties publiekrechtelijke instellingen geworden, als ze dat niet al waren, en dus aanbestedende dienst (artikel 1.1. Aanbestedingswet […]

Lees meer

Meervoudig onderhands: Vrijheid & blijheid?

02.11.2017

Aanbestedende diensten met weinig ervaring op het vlak van aanbesteden zijn vaak blij verrast wanneer de waarde van een overheidsopdracht ‘onderdrempelig’ is, want dan  hoeven de in de Aanbestedingswet opgenomen aanbestedingsprocedures niet te worden gevoerd. Vaak ligt bij onderdrempelige opdrachten wel het houden van een meervoudige onderhandse procedure in de rede en is het voeren […]

Lees meer

De “onverwachte” schulden na zuivere aanvaarding van een erfenis

24.08.2017

Na de inwerkingtreding van de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (“Wet Bets”) op1 september 2016, inmiddels bijna één jaar geleden, blijkt het beschermingsbereik daarvan stilaan uit de (rechts)praktijk. Bij de invoering van deze wet is onder meer een uitzonderingsclausule ingevoegd die erfgenamen die zuiver aanvaard hebben, moet beschermen tegen zogenaamde “onverwachte” schulden van de erflater. […]

Lees meer

Europees beslagbevel: eenvoudiger grensoverschrijdend bankbeslag binnen de EU

14.08.2017

Op 18 januari 2017 is de EU Verordening 655/2015 betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (hierna: de ‘Verordening’) in werking getreden. Deze beoogt grensoverschrijdend (conservatoir) beslag in burgerlijke- en handelszaken binnen de EU te vergemakkelijken. Conservatoir beslag Een ‘conservatoir’ (of ‘behoudend’) bankbeslag kan worden verzocht door de schuldeiser aan de rechter, voorafgaand […]

Lees meer

Faillissement Zorgappartementen Mamelis B.V. vandaag door rechtbank vernietigd

20.07.2017

Afgelopen dinsdag 18 juli jl. is Zorgappartementen Mamelis B.V. door de Rechtbank Limburg Locatie Maastricht failliet verklaard. Hierbij bericht ik u dat dit faillissement heden door de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, is vernietigd. Zorgappartementen Mamelis B.V. is dus niet (meer) failliet. Het faillissement was bij verstek, dat wil zeggen in afwezigheid, uitgesproken en dat is […]

Lees meer

Verplichte acceptatie elektronische facturen aanbesteders

18.05.2017

De nieuwe Europese richtlijn 2014/55 EU die naar verwachting uiterlijk 27 november 2018 door Nederland geïmplementeerd dient te zijn, houdt voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven een verplichte aanpassing in van hun betaal en factureringsproces, indien dit proces niet reeds volledig digitaal is. Bij de uitvoering van overheidsopdrachten en concessies bestaat er voor deze partijen […]

Lees meer

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen

01.03.2017

Vorige week is het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en wijzigt in dat kader onder meer de titel aanneemovereenkomst uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens de wetgever  wordt met deze nieuwe wet de positie van […]

Lees meer

Procederen over nalatenschap bij rechter

02.02.2017

Álle erfgenamen-deelgenoten (tijdig) betrekken in procedure! De afgelopen jaren zijn procedures over erfrechtelijke kwesties (waaronder de verdeling van een nalatenschap) enorm toegenomen, en nemen deze nog steeds toe. Als erfgenamen er bijvoorbeeld samen niet uitkomen op welke wijze de nalatenschap moet worden verdeeld, heeft in elk geval iedere erfgenaam bijvoorbeeld het recht om via een […]

Lees meer

Samen voor Maastricht

28.12.2016

Op woensdag 7 december 2016 heeft Paulussen Advocaten deelgenomen aan het Maatschappelijk Ondernemen Dinner (‘MOD043’), het jaarlijkse ‘matchevent’ georganiseerd door de stichting Samen voor Maastricht. Samen voor Maastricht streeft naar maatschappelijk betrokken ondernemen en beoogt het stimuleren van samenwerking tussen private bedrijven en publieke instellingen enerzijds en maatschappelijke organisaties anderzijds in de regio Maastricht en […]

Lees meer

Indexering 2017 kinderalimentatie en partneralimentatie 2,1%

16.11.2016

Het Ministerie voor Veiligheid en Justitie heeft het wettelijke indexeringspercentage voor onderhoudsbijdragen voor 2017 vastgesteld op 2,1%. Tenzij in uw echtscheidingsconvenant of een (vaststellings)overeenkomst de jaarlijkse wettelijke verhoging is uitgesloten, moet de kinderalimentatie en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2017 met 2,1% worden verhoogd. De alimentatie die met ingang van 1 januari 2017 betaald […]

Lees meer

Paulussen ontwikkelt nieuw model huurovereenkomst kantoorruimte

10.11.2016

Sinds 2015 is het model huurovereenkomst kantoorruimte en overige bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:230a BW van toepassing. Dit model van de ROZ (Raad voor onroerende zaken) geldt in de markt (met name bij beleggers) als een standaard en wordt dus veel gebruikt bij verhuur van alle andere gebouwen dan winkels (meestal kantoorruimten). Het model […]

Lees meer

Roger Cox krijgt plaats in de GOOT 500

26.10.2016

De GOOT 500 is een initiatief van TEAR en de EO. De GOOT 500 is een namenlijst waarin weldoeners wereldwijd een plek krijgen. Mensen die op een andere manier rijk zijn. Lees meer over de helden van GOOT. “Roger Cox: Topadvocaat en Milieuactivist. Een succesvolle combinatie, want dankzij een rechtszaak die hij aanspande tegen de […]

Lees meer

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden, een nieuwkomer die hoge verwachtingen schept!

19.09.2016

Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (afgekort: “Wet Bets”) in werking getreden. Deze wet beoogt erfgenamen beter te beschermen tegen schulden door gedragingen die leiden tot zuivere aanvaarding in te perken. Daarnaast is er een uitzonderingsclausule ingevoegd die erfgenamen die zuiver aanvaard hebben moet beschermen tegen onverwachte schulden. Een erfgenaam […]

Lees meer

Alleen op reis met uw kind

21.07.2016

Gaat u alleen op reis met u kind? Neem bewijsstukken mee dat u het gezag hebt en de andere ouder met de reis heeft ingestemd! Denk aan de formaliteiten als u om welke reden dan ook alleen reist met uw kind. De marechaussee controleert namelijk aan de grens of het kind ook uw kind is, […]

Lees meer

Nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden

01.07.2016

Op 1 juli 2016 is de nieuwe Aanbestedingswet 2016 in werking getreden. De oude wet is op diverse plekken veranderd en de wet is bovendien aanzienlijk uitgebreid bijvoorbeeld op het gebeid van concessies voor dienstverlening. Ook het aanbestedingsbesluit en de gids proportionaliteit zijn door de minster vernieuwd. Meer weten over de nieuwe wet en de […]

Lees meer

Afspraken in echtscheidingsconvenant over niet-uitgevoerd verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

23.06.2016

Op 5 april jongstleden heeft het Gerechtshof’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2016:1301) zich nog uitgebreid uitgesproken over de geldigheid  en omvang van een in een echtscheidingsconvenant overeengekomen verrekening. De vrouw, die de afspraken hieromtrent op creatieve wijze ongedaan probeerde te maken, en de verrekenplicht van de man jegens haar opnieuw aan de orde wilde stellen, kreeg nul op het […]

Lees meer

Venduehuis Dickhaut Maastricht veilt kunst en design Macintosh

08.06.2016

Van 10 tot en met 13 juni 2016 wordt een groot aantal kunstvoorwerpen en design geveild uit het faillissement van de Macintosh Retail Group. De Macintosh Retail Group heeft tijdens haar bestaan een mooie kunstcollectie opgebouwd. Deze verzameling is erg gevarieerd en bevat werken van bekende moderne kunstenaars zoals Corneille, Laurens Bisscheroux, Hans Beelenkamp, Paul […]

Lees meer

Faillissementsveilingen Macintosh Retail Group N.V. en Hoogenbosch Retail Group B.V.

19.05.2016

Wegens het faillissement van Macintosh Retail Group N.V. en haar dochtervennootschap Hoogenbosch Retail Group B.V. worden van 20 mei tot en met 1 juni 2016 drie online faillissementsveilingen georganiseerd. De online veilingen worden uitgevoerd door BVA Auctions, Europees marktleider in online veilingen. Op 30 december 2015 resp. 5 januari 2016 zijn Macintosh Retail Group N.V. […]

Lees meer

“Notaris heeft grote rol in werkbare splitsingsakte”

10.05.2016

Roel Mertens, advocaat bij Paulussen Advocaten en bijzonder hoogleraar Zakelijke Rechten aan de Open Universiteit, legt de complexiteit uit van het appartementsrecht en de nood voor flexibiliteit in het hier te lezen artikel zoals verschenen in de mei 2016 editie van Notariaat Magazine.

Lees meer

Radio interview met Roger Cox

08.04.2016

Deze week zond het Canadese Eco Shock Radio een 20 minuten durend interview met onze partner Roger Cox uit. In het interview spreekt hij over het succes van de gewonnen klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat en de noodzaak voor meer betrokkenheid van de juridische gemeenschap bij het maatschappelijk vraagstuk van klimaatverandering. U kunt […]

Lees meer

No. 1 Top 50 Duurzaam Vastgoed

24.03.2016

Building Holland heeft gisterenavond in Rai Amsterdam Roger Cox uitgeroepen tot meest invloedrijke Nederlander op de verduurzaming van de vastgoedsector. Lees hier het artikel zoals vandaag gepubliceerd: http://www.duurzame50.nl/duurzame-50-2016/c/roger-cox

Lees meer

Verlenging afkoelingsperiode Macintosh cs

21.03.2016

Op 25 februari 2016 heeft de rechter-commissaris in de faillissementen van Macintosh c.s. de afkoelingsperiode verlengd met een periode van twee maanden. Wat is een afkoelingsperiode? Na een faillissement heeft een curator tijd nodig om zich een oordeel te vormen over de vraag welke kansen er nog zijn voor het gefailleerde bedrijf, welke goederen in […]

Lees meer

Beschikkingen faillietverklaring Macintosh Retail Group NV

21.03.2016

Hierna volgen de beschikkingen faillietverklaring van de Macintosh Retail Group NV: Beschikking MRG NV 30 december 2015; Beschikking Hoogenbosch BV 5 januari 2016; Beschikking Dolcis BV 5 januari 2016; Beschikking Manfield BV 5 januari 2016; Beschikking Invito BV 5 januari 2016; Beschikking Pro Sport BV 5 januari 2016; Beschikking Macintosh E-commerce BV 5 januari 2016; […]

Lees meer

Wereldwijde interesse voor gewonnen klimaatzaak

24.02.2016

De afgelopen maanden heeft Roger Cox over de hele wereld lezingen en workshops gehouden voor academici en advocaten over de gewonnen klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat. Hij heeft aan vele universiteiten gastcolleges gegeven, onder meer in Sydney, New York, Londen, Parijs, Wenen, Toronto en Philadelphia. Een van zijn gastcollege’s is in bijgaande video te bekijken […]

Lees meer

PERSBERICHT – Macintosh Retail Group

17.02.2016

Maastricht-Airport, Nederland 16 februari 2016 Curatoren bereiken ook overeenstemming over verkoop van de resterende winkelformules Pro Sport, Invito & Steve Madden De curatoren van Macintosh Retail Group N.V. hebben, onder voorbehoud van goedkeuring door de financierende banken, overeenstemming bereikt over de verkoop van de activa van de failliete vennootschappen Pro Sport B.V., Invito B.V. en […]

Lees meer

PERSBERICHT – Macintosh Retail Group

29.01.2016

Maastricht-Airport, Nederland, 28 januari 2016 Overeenstemming over verkoop van winkelformule Manfield aan Sacha De curatoren en de financierende banken van Macintosh Retail Group N.V. hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de activa van het failliete Manfield B.V. aan Mnfld BV, een aan Sacha toebehorende vennootschap. Sacha heeft ruim 75 winkels in 5 landen, waarvan […]

Lees meer

Standaard voor het UEA vervangt Eigen Verklaring

14.01.2016

Op 5 januari 2016 heeft de Europese Commissie uitvoeringsverordening 2016/7 aangenomen waarin het standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is opgenomen. Dat een dergelijke standaard er zou komen was bekend uit onder meer de nieuwe aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke sectoren waarin de komst van een standaardformulier voor het UEA reeds is aangekondigd. Het UEA […]

Lees meer

Faillissement Macintosh Retail Group N.V., Hoogenbosch Retail Group B.V. e.a.

08.01.2016

Geachte mevrouw, mijnheer, 1 Faillissement Macintosh Retail Group N.V. Bij beschikking van dinsdag 22 december 2015 van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, is voorlopige surseance van betaling verleend aan Macintosh Retail Group N.V. (“MRG ”), gevestigd en kantoorhoudende te (6199 AE) Maastricht-Airport, Amerikalaan 100, met benoeming van mr. drs. B.W.G.P. Meijs (Thuis & Partners Advocaten) en […]

Lees meer

Kennisgeving verhuurders Faillissementen en voorlopige surseance Hoogenbosch Retail Group B.V., Dolcis B.V., Manfield B.V., Invito B.V., PRO Sport B.V. en Scapino B.V.

06.01.2016

1             Faillissementen Hoogenbosch Retail Group B.V., Dolcis B.V., Manfield B.V., Invito B.V., PRO Sport B.V. Bij beschikkingen van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, van 23 december jl. is voorlopige surseance van betaling verleend aan de volgende vennootschappen: –           Hoogenbosch Retail Group B.V. –           Dolcis B.V. –           Manfield B.V. –           Invito B.V. –           PRO Sport B.V. […]

Lees meer

Bestemmingsplan en legesverbod

04.01.2016

Het legesverbod houdt – kort gezegd in – dat een gemeente geen leges mag heffen voor diensten van de gemeente die verband houden met het bestemmingsplan indien het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. Dit verbod volgt uit artikel 3.1 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het motief van dit verbod is om […]

Lees meer

Verhalen bestuurlijke boete (Wet arbeid vreemdelingen) op aannemer toelaatbaar

31.12.2015

Een contractueel beding op grond waarvan een bestuurlijke boete -opgelegd vanwege overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)- kan worden verhaald op de (onder)aannemer, is in beginsel toelaatbaar. Dit is de uitkomst van een recente procedure bij de Hoge Raad. Achtergronden: vergunningplicht en ‘ketenaansprakelijkheid’ Op grond van de Wav is voor het inzetten van buitenlandse […]

Lees meer

Termijn partneralimentatie kan “voor straf” gekort worden

29.12.2015

Dat is wat de Hoge Raad in een recente uitspraak (ECLI:NL:HR:2015:3567) bepaalde. De verplichting tot het voldoen van partneralimentatie kan echter niet eerder ingaan dan op de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.   Het staat de rechter derhalve niet vrij een eerdere datum voor ingang van de alimentatieverplichting […]

Lees meer

Surseance van betaling Macintosh Retail Group N.V. c.s.

24.12.2015

Geachte mevrouw, mijnheer, Bij beschikking van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, van dinsdag 22 december jl. is voorlopige surséance van betaling verleend aan Macintosh Retail Group N.V. (“MRG NV”), met vestigingsadres Amerikalaan 100 te (6199 AE) Maastricht-Airport, met benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. drs. B.W.G.P. Meijs (Thuis & Partners […]

Lees meer

Doorstart Peuterspeelzaalwerk

15.12.2015

Kinderopvang MIK gaat de locaties van Peuterspeelzaalwerk Valkenburg overnemen per 1 januari 2016. Stichting Peuterspeelzaalwerk werd op 17 november 2015 in staat van faillissement verklaard. Daarbij is mr. R.P.J. Quaedackers benoemd tot rechter-commissaris. Curator is mr. drs. M.C. Schmitz RA. Crediteuren kunnen hun vordering indienen ter verificatie via peuterspeelzaalwerk@paulussen.nl.  

Lees meer

Gecon-Deta Beheer Failliet

15.12.2015

Op 8 december 2015 is Gecon-Deta Beheer BV te Maastricht in staat van faillissement verklaard. Rechter-commissaris is mr. R.P.J. Quaedackers. Curator is mr. I. Swennen van ons kantoor. Een week eerder was de werkmaatschappij al gefailleerd, Gecon-Deta Detachering BV. Schuldeisers kunnen hun vordering – onderbouwd met stukken – indienen ter verificatie via gecon@paulussen.nl  of per […]

Lees meer

Onbevoegde vertegenwoordiging door een (gemeente)ambtenaar

25.11.2015

Ambtenaren verrichten regelmatig (rechts)handelingen namens een bestuursorgaan en ten opzichte van een derde als wederpartij.  Dat kan soms tot conflicten leiden wanneer de ambtenaar achteraf niet bevoegd blijkt te zijn geweest tot het verrichten van de rechtshandeling. De Hoge Raad heeft op 24 april 2015 een arrest gewezen over de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid van een […]

Lees meer

Het ‘downloadrecht’ in ontwikkeling.

20.11.2015

Een nieuw hoofdstuk in het kat-en-muisspel tussen Stichting Brein en The Pirate Bay. De Hoge Raad heeft op 13 november 2015 een arrest gewezen in de zaak met betrekking tot torrentwebsite ‘The Pirate Bay’. Het arrest vormt een nieuw hoofdstuk in de strijd van anti-piraterij organisatie Stichting Brein die de belangen behartigt van o.m. houders […]

Lees meer

Uitzetting Krakers

18.11.2015

Paulussen Advocaten is recent meermaals ingeschakeld om krakers uit te zetten. Een eigenaar die wordt geconfronteerd met krakers zal op een zo kort mogelijke termijn de ontruiming van het bedrijfsgebouw of woning willen bewerkstelligen, niet op de laatste plaats vanwege schade die krakers (kunnen) toebrengen. Het meest effectieve instrument is het civielrechtelijke kort geding omdat […]

Lees meer

Wetsvoorstel Aanbestedingswet 2012 bij de Tweede Kamer

13.11.2015

Minister Kamp van Economische Zaken Landbouw en Innovatie heeft op 29 oktober 2015 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 aan de Tweede Kamer gezonden. Middels dit wetsvoorstel worden de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en concessierichtlijn in Nederland geïmplementeerd. De voornoemde richtlijnen bevatten enkele wijzigingen maar ze codificeren voornamelijk belangrijke uitspraken van het Hof […]

Lees meer

Urgenda Foundation vs the State of the Netherlands

10.11.2015

Deze maand verscheen de internationale publicatie van Roger Cox over de gewonnen Nederlandse klimaatzaak tegen de Nederlandse staat.  In dit artikel wordt de rechtszaak en het vonnis toegelicht. Ook wordt de uitspraak in de context geplaats van andere klimaatgerelateerde rechtszaken in de wereld en wordt het internationale belang van de uitspraak toegelicht.  Het artikel werd […]

Lees meer

Roger Cox op Canadese TV

09.11.2015

Deze maand is in Canada het TV interview met Roger Cox uitgezonden over de door hem gewonnen klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat.  Roger vertelt hierin over het hoe en waarom van deze historische rechtszaak in het actualiteitenprogramma The Agenda van de Canadese zender TVO. klik hier voor het interview             […]

Lees meer

Adviezen van advocaten aan de overheid: openbaar of niet?

03.11.2015

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft op 24 juni 2015 bevestigd dat adviezen van advocaten aan de overheid als documenten voor intern beraad kunnen worden aangemerkt. De Afdeling voegt daar nog aan toe dat deze adviezen persoonlijke beleidsopvattingen kunnen bevatten en om die reden niet openbaar zijn. Waar ging deze […]

Lees meer

VAR-verklaring voorlopig nog niet afgeschaft!

02.11.2015

De VAR-verklaring blijft ook na 1 januari 2016 nog bestaan en wordt pas later vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Onder de nieuwe Wet DBA verdwijnt de VAR en kunnen (belangenorganisaties van) opdrachtgevers en opdrachtnemers of hun intermediairs overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voorleggen om zekerheid te verkrijgen over de voorgenomen […]

Lees meer

Zijn algemene voorwaarden op een afleverbon van toepassing?

28.10.2015

Algemene voorwaarden (“de kleine lettertjes”) moeten worden overeenkomen om van toepassing te zijn. Dit betekent dat de ondernemer die gebruik maakt van algemene voorwaarden, deze tijdig ter hand dient te stellen van de wederpartij met wie de ondernemer zaken wilt doen, zodat de wederpartij de gelegenheid krijgt om van de voorwaarden kennis te nemen en […]

Lees meer

Tussenkomen in een aanbestedingsgeschil? Wacht niet!

14.10.2015

Kort gedingen omtrent gunningbeslissingen in aanbestedingen zijn vrijwel altijd een driepartijen aangelegenheid. De aanbestedende dienst wordt in kort geding betrokken door een of meer verliezers aan wie de opdracht niet voorlopig is gegund en de winnende inschrijver verzoekt in de regel conform de mogelijkheden daartoe in het Nederlandse burgerlijk procesrecht om in dit kort geding […]

Lees meer

Pfeifer-Segonds B.V. failliet

13.10.2015

Op 13 oktober 2015 is Pfeifer-Segonds BV te Maastricht in staat van faillissement verklaard. Rechter-commissaris is mr. R.P.J. Quaedackers. Curator is mr. J.B.C. Tummers van ons kantoor. Bij Pfeifer-Segonds zijn 4 werknemers in dienst. Schuldeisers kunnen hun vordering – onderbouwd met stukken – indienen ter verificatie via pfeifersegonds@paulussen.nl  of per reguliere post.  

Lees meer

Een aanbesteding mag geen loterij zijn

24.09.2015

Op 3 september 2015 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bevestigd dat een aanbesteding tenminste één criterium moet bevatten waarop inschrijvers zich kunnen onderscheiden. De reden hiervoor is dat een wezenlijk doel van een aanbesteding het stimuleren van concurrentie tussen inschrijvers is. Artikel 1.4. Aanbestedingswet 2012 brengt met zich dat een aanbestedende dienst […]

Lees meer

Binnenkort verkrijgbaar: Revolution Justified als e-book

24.09.2015

Vanaf volgende week zal het boek Revolution Justified van Roger Cox beschikbaar zijn als e-book. “With the fast-paced readability of a crime novel, Revolution Justified leaves no room for reassuring doubt or denial about the huge societal challenges of oil decline, climate change and the failure of democracy. Meticulously substantiated with a wide array of […]

Lees meer

Paulussen Advocaten viert de opening van haar vestiging in Parkstad

17.09.2015

Begin dit jaar heeft Paulussen een vestiging geopend aan de Akerstraat. Gisteren hebben de 23 advocaten van Paulussen hierop met hun cliënten het glas geheven. Paulussen vertrouwt met haar aanwezigheid in Parkstad en de integratie van Nijbakker Advocaten er op haar cliënten nog beter te kunnen bijstaan. Geinteresseerd in wat onze specialisaties zijn, wat onze kracht […]

Lees meer

Roger Cox aangesteld als “senior fellow” van het International Law Research Program (ILRP) bij “Centre for International Governance Innovation (CIGI)” in Toronto

16.09.2015

Op 15 september 2015 werd Roger Cox aangesteld als ‘senior fellow’ van het International Law Research Program (ILRP) bij CIGI in Toronto. Roger zal bij CIGI bijdragen aan het onderzoek van ILRP naar de mogelijkheden van het gebruiken van internationaal recht, internationale verdragen en afspraken bij de rechtbanken in Canada. Roger is verheugd te gaan […]

Lees meer

Climate change and Rule of Law

15.09.2015

Op 15 en 16 september is Roger Cox te gast in Toronto bij CIGI (Center for International Governance Innovation), waar hij de hoofdspreker is op het symposium “Climate Change and Rule of Law, could domestic public interest litigation contribute to enforcing international commitments”.  Roger spreekt daar over de mogelijkheid om via het Canadese juridische systeem, […]

Lees meer

Het ambtenarenrecht op de schop

14.09.2015

Er staat een wijziging van het ambtenarenrecht op stapel. Wat houdt die wijziging in en wanneer is het zo ver? Het wetsvoorstel, dat eind september in de Eerste Kamer wordt behandeld, luidt “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” en beoogt te regelen dat de arbeidsrechtelijke situatie van ambtenaren overeen gaat komen met die van werknemer. Voor ambtenaren geldt […]

Lees meer

Wat gaat er gebeuren met de rechtbank in Maastricht?

10.09.2015

Op 31 augustus jongstleden maakte de Raad voor de Rechtspraak haar toekomstplannen voor de rechtspraak bekend in het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020.  Het plan kenmerkt zich door enerzijds bezuinigende maatregelen en anderzijds investeringen in met name de digitalisering van de rechtspraak. Op dit moment kent Nederland 32 plaatsen waar recht wordt gesproken.  In de […]

Lees meer

Duurzame Dinsdag 1 september 2015, “Groen Lintje” voor Roger Cox

01.09.2015

Vandaag, op Duurzame Dinsdag, ontvangt Roger Cox uit handen van Maurits Groen een zogenaamd “Groen Lintje”. Op Duurzame Dinsdag wordt door het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) onder andere een groot aantal duurzame initiatieven gebundeld in het Duurzame Koffertje aan de regering aangeboden in de persoon van Staatssecretaris Wilma Mansveld. Daarnaast is jaarlijks de […]

Lees meer

Architecten zouden meer moeten klagen over aanbestedingen

01.09.2015

Uit diverse marktonderzoeken van brancheorganisaties blijkt dat veel architecten ontevreden zijn over de inhoud van de aanbestedingen waar zij aan deelnemen of potentieel aan kunnen deelnemen. De kritiek richt zich dan met name op de selectie-eisen. Architecten vinden deze eisen vaak disproportioneel en in strijd met de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Zo worden, volgens […]

Lees meer

Overgespaarde inkomsten en het periodiek verrekenbeding.

27.08.2015

In huwelijkse voorwaarden zijn vaak periodieke verrekenbedingen opgenomen. Gedurende het huwelijk wordt echter vaak –bewust of onbewust- niet periodiek verrekend. Aan het einde van het huwelijk levert dit dan steevast grond voor discussie op.  In artikel 1:141 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat, wanneer gedurende het huwelijk niet periodiek is verrekend, de verplichting daartoe […]

Lees meer

Consumentenkoop: wie beschermt de verkoper?

25.08.2015

Het Burgerlijk Wetboek biedt de consument die een koopovereenkomst sluit vergaande bescherming in geval van non-conformiteit. Een detaillist die zich geconfronteerd ziet met een consument die zijn rechten uitoefent, trekt dan aan het kortste einde: doorgaans heeft hij zijn handelswaar bij een voorschakel (groothandel, producent) ingekocht. Artikel 7:25 van het Burgerlijk Wetboek biedt hier uitkomst. […]

Lees meer

Mag u verrekenen bij een (dreigend) faillissement van uw wederpartij?

28.07.2015

De Faillissementswet (Fw) bevat regels over de mogelijkheid om een vordering op de gefailleerde wederpartij te kunnen verrekenen met schulden aan die gefailleerde wederpartij. De hoofdregel staat in artikel 53 Fw: verrekening is toegestaan, mits de schuld en de vordering vóór het faillissement zijn ontstaan of voortvloeien uit handelingen die vóór het faillissement met de […]

Lees meer

Wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten

15.07.2015

Op 30 juni jongstleden nog in de Eerste Kamer en vervolgens op 1 juli 2015 al meteen in werking getreden: de Wet auteurscontractenrecht. Wat houdt deze wet in? De wet heeft als doel de steeds verder scheefgegroeide onderhandelingspositie tussen exploitanten en makers te compenseren. Feitelijk bestaan er namelijk twee ongelijkheden. Op de eerste plaats is […]

Lees meer

Judges Can Save Us From Climate Change, And They’ve Already Started

15.07.2015

A new trend is on the horizon. Concerned about the dangers of climate change and the violation of fundamental rights held by citizens, courts are requiring governments to take adequate actions to limit greenhouse gas emissions. On June 23rd in the U.S. and June 24th, 2015 in the Netherlands, news broke simultaneously on opposites sides […]

Lees meer

Metaalbouw Vogt B.V. Failliet

15.07.2015

Op 14 juli 2015 is Metaalbouw Vogt BV te Kerkrade in staat van faillissement verklaard. Rechter-commissaris is mr. R.P. J. Quaedackers. Curator is mr. drs. M.C. Schmitz RA van ons kantoor. Bij Metaalbouw Vogt zijn circa 45 werknemers in dienst. De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart. Belangstellenden kunnen zich tot haar wenden via vogt@paulussen.nl […]

Lees meer

Urgenda wint de Klimaatzaak

25.06.2015

Op woensdag 24 juni heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de klimaatzaak. De stichting Urgenda (http://www.urgenda.nl) werd onder meer bijgestaan door mr. Roger Cox. Paulussen Advocaten N.V. is trots op dit resultaat. De klimaatzaak gaat erover of de Nederlandse Staat voldoende doet tegen de opwarming van de aarde die een gevaarlijke klimaatverandering […]

Lees meer

Het crediteurenakkoord: mag u weigeren?

08.07.2015

Hoewel de economie ook in Limburg eindelijk weer aantrekt, zijn dubieuze debiteuren nog niet van de balans verdwenen. Soms komt er een aanbod voorbij. De debiteur stelt aan de crediteuren een percentage voor tegen finale kwijting. Het percentage valt vaak nogal tegen en de vraag is dan: akkoord gaan of niet? Zo ook in een […]

Lees meer

Aanbestedingsrecht: de competenties van het personeel mogen als gunningscriterium gebruikt worden

30.06.2015

Het is bekend dat geschiktheidseisen zien op de inschrijver en gunningscriteria op de inschrijving. Deze twee categorieën moeten in een aanbesteding strikt gescheiden blijven.  Het Hof van Justitie heeft op 26 maart 2015 (C-601/13) een invulling gegeven aan het verschil tussen geschiktheidseisen en gunningscriteria door te oordelen dat de kwalificaties van het personeel dat door […]

Lees meer

De berekening van het eigen aandeel van de ouders in de kosten van hun kinderen: “Hoge Raad, hoe moet het nu echt?”

16.06.2015

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Hervorming Kindregelingen op 1 januari 2015 is er weer heel wat gewijzigd in (kinder)alimentatieland. Zo zijn een aantal fiscale voordelen vervallen (zoals de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel vanwege het betalen van kinderalimentatie) en is er een “alleenstaande-ouderkop” ingevoerd, die bovenop het kindgebonden budget komt. De Expertgroep Alimentatienormen […]

Lees meer

Kring van belanghebbenden bij bestemmingsplan/exploitatieplan uitgebreid?

15.06.2015

Tot voor kort werden enkel diegene die een grondexploitatieovereenkomst hadden gesloten met betrekking tot de in het bestemmingsplan/exploitatieplan opgenomen gronden, of diegene die eigenaar was van in het bestemmingsplan/exploitatieplan gelegen gronden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 8.2 lid 4 Wro jo. artikel 1:2 lid 1 Awb. Het lijkt erop dat de Afdeling […]

Lees meer

De “afstortingsverplichting” van de directeur groot aandeelhouder bij echtscheiding: feit of fictie?

10.06.2015

Als een directeur groot aandeelhouder van een vennootschap gaat scheiden, moet hij – in beginsel en conform de huidige wetgeving – zijn tijdens huwelijk opgebouwd ouderdomspensioen en (bijzonder) partnerpensioen, met zijn echtgenote “verevenen” (hetgeen neerkomt op bij helfte verdelen). Voor zover de pensioenaanspraken in de vennootschap zijn ondergebracht moet de ondernemer het kapitaal dat nodig […]

Lees meer

Onteigening gedeeltelijk afgewezen wegens geslaagd beroep op zelfrealisatie

02.06.2015

Het Koninklijk Besluit van 23 april 2015 ziet op de realisering van het bestemmingsplan Centrum Susteren. Het bestemmingsplan voorziet in de reconstructie van het winkelcentrum. Het merendeel van de gronden in het winkelcentrum zijn eigendom van een particulier, met wie de gemeente reeds jaren in gesprek was over de reconstructie van het winkelcentrum. Uiteindelijk gaf […]

Lees meer

Faillissementsaanvraag als incassomiddel? Ja, dat mag

28.05.2015

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Bosch bevestigd dat een faillissementsaanvraag als drukmiddel kan worden gehanteerd om een debiteur tot betaling te bewegen. Deze praktijk is al langer gaande. Soms heeft dat het gewenste effect: vlak voor de zitting betaalt de debiteur toch nog, ter afwending van een faillissement. Betaalt de debiteur niet, dan laat de […]

Lees meer

Vonnis in unieke rechtszaak aanstaande

27.05.2015

Op 24 juni doet de rechtbank Den Haag uitspraak in de klimaatzaak die Paulussen Advocaten (Roger Cox) namens Stichting Urgenda en een 886 burgers voert tegen de Nederlandse Staat. Inzet van de procedure is de vraag of de Nederlandse Staat meer broeikasgassen moet reduceren dan gepland. Urgenda c.s. stellen dat de Staat te weinig doet […]

Lees meer

Omgangsrecht voor grootouders

08.05.2015

Een echtscheiding heeft, zeker wanneer daar kinderen bij betrokken zijn, niet enkel ingrijpende gevolgen voor degenen die zich laten scheiden. Kinderen nemen een kwetsbare positie in, maar ook voor andere familieleden kan de betreffende scheiding grote consequenties hebben. Zo kan een conflict met de (verzorgende) ouder(s) ertoe leiden dat het contact tussen het kind en […]

Lees meer

Evenredigheid of Gelijkheid, wat gaat voor?

10.04.2015

De Hoge Raad heeft op 27 maart 2015 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de verhouding tussen de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijke behandeling, transparantie en evenredigheid. Bij de aanbesteding waar het over gaat is de facultatieve uitsluitingsgrond ‘ernstige beroepsfout’ van toepassing verklaard. Een van de inschrijvers is beboet wegens onder […]

Lees meer

Presentatie of Interview in een aanbesteding, mag het nu wel of niet?

31.03.2015

Het hof Den Haag heeft 17 maart 2015 antwoord gegeven op die vraag (zie rechtspraak.nl ECLI:NL:GHDHA:2015:413).  In de aanbestedingsprocedure waarover getwist werd, werden inschrijvers “geïnterviewd”. Het is de vraag of dat verenigbaar is met de transparantieregel. Die regel houdt in dat inschrijvers uit de aanbestedingsdocumenten weten op grond van welke criterium of maatstaf ze beoordeeld […]

Lees meer

Arbeidsrecht: voornaamste wijzigingen o.g.v. Wet Werk & Zekerheid

13.02.2015

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft vergaande gevolgen voor werkgevers. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe arbeidsrecht voor u op een rij. Wat is veranderd per 1 januari 2015? Proeftijd (art. 7:652 BW) Werkgevers kunnen geen proeftijd meer overeenkomen in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een […]

Lees meer

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) schrijft een nieuw modelreglement bij splitsing in appartementsrechten

06.02.2015

De KNB heeft een projectgroep gevormd die de “Commissie Beekhuis” vervangt. De projectgroep heeft zich gezet aan het opstellen van het Modelreglement 2015 bij splitsing in appartementsrechten. Bij het opstellen van dit nieuwe modelreglement, dat het Modelreglement 2006 gaat vervangen, worden organisaties zoals VvE Belang en NVM betrokken. De KNB verwacht met deze opzet tot […]

Lees meer

Opening vestiging in Parkstad

06.02.2015

Uitbreiding dienstverlening door samengaan met Nijbakker Advocaten per 1 januari 2015. Met de opening van een vestiging in Parkstad breidt het Maastrichtse kantoor Paulussen Advocaten NV per 1 januari haar dienstverlening verder uit. De uitbreiding komt tot stand door het samengaan met Nijbakker Advocaten, gevestigd in Heerlen. De twee kantoren vinden elkaar in een eenduidige […]

Lees meer