Faillissement Jules

18.12.2019

Gisteren is het faillissement van studentenservicebureau Jules uitgesproken. Joep Tummers is door de rechtbank aangesteld als curator. Jules is in 2008 gestart als dienstverlener voor studenten in Maastricht. Onder de activiteiten vallen het beheer en de bemiddeling in studentenwoningen en gelieerde dienstverlening zoals taalcursussen, meubelpakketten en fietsen. Het bedrijf heeft in eerdere jaren successen geboekt […]

Lees meer

Ervaringen van een student-stagiaire

13.12.2019

“Ik heb mijn stage van vijf weken bij Paulussen Advocaten als bijzonder prettig en leerzaam ervaren. Ik vond de stage prettig, omdat het mij een goed beeld heeft verschaft over de dagdagelijkse gang van zaken op een advocatenkantoor en de toepassing van bepaalde rechtsgebieden in de beroepspraktijk. Hierdoor kreeg ik ook inzicht in het dynamische […]

Lees meer

Vincent van Gogh, Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon jeugdzorg zetten de activiteiten van AltraCura voort

12.12.2019

De curator Marijke Schmitz van het failliete AltraCura heeft het overnamebod van Vincent van Gogh, in samenwerking met Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon geaccepteerd. “Het is de partij waarbij voor medewerkers en cliënten het beste perspectief geboden wordt op continuïteit van werkgelegenheid en zorg”. AltraCura biedt gespecialiseerde thuisbegeleiding aan cliënten met psychische aandoeningen. De expertise is […]

Lees meer

AltraCura BV failliet

29.11.2019

Bij vonnis van 19 november 2019 is AltraCura BV in staat van faillissement verklaard. Rechter-commissaris is mr. B.R.M. de Bruijn. Curator is mr. drs. M.C. Schmitz RA van ons kantoor. Schuldeisers kunnen hun vordering – onderbouwd met stukken – indienen ter verificatie via altracura@paulussen.nl of per reguliere post. De activiteiten van AltraCura worden voorlopig voortgezet.

Lees meer

Werkgever dient mee te werken aan beëindiging van ‘slapend dienstverband’

08.11.2019

De Hoge Raad heeft eindelijk duidelijkheid geschapen over de vraag of een werkgever een dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op papier mag laten voortduren (‘slapend dienstverband) om zo te voorkomen dat er een transitievergoeding aan de werknemer moet worden voldaan: Bij langdurige arbeidsongeschiktheid (twee jaar of meer) geldt als uitgangspunt dat een werkgever op […]

Lees meer

Betere bescherming privacy van zelfstandigen: hun BSN is vanaf 1 januari 2020 niet meer openbaar

04.11.2019

Eind vorig jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) aan de minister van Financiën, met ingang van 1 januari 2020, een verwerkingsverbod opgelegd. De minister is verantwoordelijk voor de verwerking van het btw-identificatienummer van zelfstandigen door de Belastingdienst. Het opgelegde verbod zag op de verwerking (lees: het gebruik) van het Burgerservicenummer (‘BSN’) in het btw-identificatienummer van […]

Lees meer

Experiment gesloten coffeeshopketen (“wietexperiment”)

03.09.2019

De gemeenten Maastricht en Heerlen zijn geselecteerd voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd. Dit experiment wordt ook wel het “wietexperiment” of “wietproef” genoemd. Tijdens het experiment zal het in […]

Lees meer

Verruiming rechtsbescherming voor ondernemers bij aanbesteding

26.07.2019

In de kamerbrief van 12 juli jl. heeft de minister van economische zaken uit de doeken gedaan welke maatregelen hij wil gaan nemen om de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor ondernemers in aanbestedingen te verruimen. Onder meer de volgende maatregelen worden voorgesteld: Het starten van een bodemprocedure of hoger beroep na een verliezend kort geding wordt aantrekkelijker gemaakt. […]

Lees meer

Ervaring van student-stagiair Luc Nelissen

23.07.2019

“Met zekerheid kan ik zeggen dat het een goede keuze was om een stage te lopen bij Paulussen Advocaten. Door de grote verscheidenheid aan specialisaties is het voor de student mogelijk om bij iedere sector een kijkje te nemen. Dit heeft voor mij een goed beeld geschetst in welke richting ik met mijn carrière precies […]

Lees meer

Het UBO-register – per 10 januari 2020 een feit

16.07.2019

Inleiding Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de “WWFT”) zijn advocaten, maar ook andere “WWFT-instellingen”, zoals financiële instellingen, notarissen, belastingadviseurs etc. onder andere verplicht hun cliënten uitvoerig te identificeren. Deze instellingen dienen onder meer onderzoek te doen naar de uiteindelijk belanghebbenden oftewel de UBO’s (“Ultimate Beneficial Owners”) van […]

Lees meer

Ervaringen van een student-stagiaire

10.07.2019

In de afgelopen twee maanden heb ik stage mogen lopen bij Paulussen Advocaten te Maastricht. Ik heb het ervaren als leerzaam en als een waardevolle toevoeging aan het laatste jaar van mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht. Tijdens mijn stage heb ik onder andere jurisprudentie- en literatuuronderzoek verricht in verschillende dossiers en rechtsgebieden. Allereerst […]

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen

13.06.2019

Nadat de Tweede Kamer eerder dit jaar al haar goedkeuring had gegeven, is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) inmiddels ook door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet zal per 1 januari 2020 in werking treden. De Wab heeft ten doel het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen, […]

Lees meer

Belangrijk nieuws voor doorstart vanuit faillissement

05.06.2019

Overgang van onderneming gaat ook in faillissement gelden. Dat is het doel van een wetsvoorstel dat op 29 mei 2019 is opengesteld voor een internetconsultatie. Het voorstel houdt in dat ook in faillissement het principe van “mens volgt werk” zal gelden: alle werknemers van het failliete bedrijf moeten door een doorstarter worden overgenomen tegen dezelfde […]

Lees meer

Nieuwe regels partneralimentatie

28.05.2019

Huidige regels partneralimentatie Onder de huidige wetgeving is de hoofdregel dat de verplichting tot het betalen van partneralimentatie twaalf jaar duurt. Zijn er geen kinderen uit het huwelijk geboren en heeft het huwelijk niet meer dan vijf jaar geduurd, dan wordt de alimentatieverplichting beperkt tot vijf jaar. Wet herziening partneralimentatie Deze wet, aangenomen door de […]

Lees meer

Limburg Leads: hoe gaan we samen de energietransitie aan?

14.05.2019

Tijdens Limburg Leads, op 15 en 16 mei in MECC Maastricht, worden Louis Hiddes van Mijnwater en Roger Cox van Paulussen Advocaten bevraagd over hun visie op de energietransitie. Hiddes en Cox zijn bevlogen experts, ieder op hun eigen terrein. Hiddes in het bedenken en uitrollen van vernieuwende concepten, waar het internationaal gelauwerde duurzame energiebedrijf […]

Lees meer

Limburg Leads: hoe gaan we samen de energietransitie aan?

14.05.2019

Tijdens Limburg Leads, op 15 en 16 mei in MECC Maastricht, worden Louis Hiddes van Mijnwater en Roger Cox van Paulussen Advocaten bevraagd over hun visie op de energietransitie. Hiddes en Cox zijn bevlogen experts, ieder op hun eigen terrein. Hiddes in het bedenken en uitrollen van vernieuwende concepten, waar het internationaal gelauwerde duurzame energiebedrijf […]

Lees meer

Limburg Leads 2019

24.04.2019

Op 15 en 16 mei 2019 participeert Paulussen in het grootste B2B event van de Euregio.  Het is een unieke gelegenheid rond actuele thema’s zoals circulariteit & duurzaamheid, digitalisering, health en talent,  gedreven ondernemers en vakexperts te ontmoeten.  Lees meer…

Lees meer

Milieudefensie dagvaarding aan Shell

05.04.2019

Vandaag wordt in Den Haag een dagvaarding betekend aan Shell. Roger Cox vraagt namens Milieudefensie, BothENDS, Jongeren Milieu Actief, de Waddenvereniging, FossielvrijNL, ActionAid, Greenpeace Nederland en 17.379 particuliere mede-eisers aan Shell zijn uitstoot af te bouwen zodat de klimaatdoelen binnen handbereik blijven.

Lees meer

“Dag van het Erfrecht” 22 maart 2019

25.02.2019

De ‘Dag van het Erfrecht’ is in het leven geroepen door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland.  De erfrecht advocaten van ons kantoor zijn aangesloten bij deze door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialistenvereniging. Met de ‘Dag van het Erfrecht’ vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen. […]

Lees meer

Student stagiaires bij Paulussen Advocaten gezocht

14.02.2019

Paulussen Advocaten is een van de grootste advocatenkantoren van Limburg. Wij bieden doorlopend mogelijkheden voor (gevorderde) rechtenstudenten om een student stage te doorlopen. Benieuwd hoe het er in een advocatenkantoor aan toe gaat en wil je uit eerste hand ervaring opdoen met de advocatuur door te duiken in spraakmakende en interessante kwesties? Dan is een […]

Lees meer

Nederlandse woningcorporaties kwalificeren volgens de Europese Commissie als aanbestedende dienst

30.01.2019

Een nieuwe stap in de richting van de kwalificatie van woningcorporaties als aanbestedende dienst. De Europese Commissie heeft Nederland op 24 januari 2019 bericht dat zij een aanvullende aanmaningsbrief aan Nederland gaat sturen met betrekking tot de nationale voorschriften over woningcorporaties. De Commissie overweegt dat Nederlandse woningcorporaties sterk afhankelijk zijn van de Nederlandse overheid, hetgeen […]

Lees meer

Bestuurlijke boetes en werkgeverschap – Wanneer bent u werkgever?

14.01.2019

De Arbeidstijdenwet legt de regels voor arbeids- en rusttijden voor werknemers vast. De Wet Arbeid Vreemdelingen, WAV, regelt de voorwaarden, waaronder de werkgever buitenlandse werknemers buiten de EU kan inzetten en de rechten van de buitenlandse werknemer die in Nederland werkzaam is. De Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid vreemdelingen kennen beiden de mogelijkheid voor de […]

Lees meer

Limburg Leads 2019

23.04.2019

Op 15 en 16 mei 2019 participeert Paulussen in het grootste B2B event van de Euregio.  Het is een unieke gelegenheid rond actuele thema’s zoals circulariteit & duurzaamheid, digitalisering, health en talent,  gedreven ondernemers en vakexperts te ontmoeten.  Lees meer..

Lees meer

Vacatures voor (aankomend) advocaatstagiaires of medewerkers

27.11.2018

Paulussen Advocaten is een gerenommeerd kantoor met 23 advocaten die adviseren en procederen op alle juridische terreinen van openbaar bestuur, ondernemingen, vastgoed, ruimtelijke ordening, faillissementen, zorg, arbeid en familierecht. Met vestigingen in Maastricht en Heerlen bedient Paulussen Advocaten overheden, instellingen, bedrijven en (vermogende) particulieren. Het kantoor staat bekend om zijn hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en […]

Lees meer

Transitievergoeding mogelijk ook verschuldigd bij deeltijdontslag

20.09.2018

De Hoge Raad heeft zich recentelijk uitgesproken over deeltijdontslag en de transitievergoeding. De Hoge Raad is van oordeel dat in bepaalde gevallen van deeltijdontslag ook een transitievergoeding moet worden toegekend, omdat anders de werknemer door een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd een deel van de transitievergoeding zou mislopen waarop hij bij een algehele […]

Lees meer

Roger Cox genomineerd als een voorbeeld voor de advocatuur

07.09.2018

Het Advocatenblad reikt op dinsdag 25 september aanstaande de titel ‘Parel van de Balie’ uit aan hét voorbeeld voor de advocatuur. De Parel van de Balie vervult de kernwaarden van de advocatuur met verve, vertegenwoordigt de beroepsgroep op gedegen wijze en levert een bijzondere bijdrage aan het vak. Onze kantoorgenoot Roger Cox is een van […]

Lees meer

PAULUSSEN ZORGCONGRES 2018

25.05.2018

Voor meer informatie klikt u op onderstaande link: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6405717607596597248/?actorCompanyId=4847004 Kevin Smitsmans.

Lees meer

‘Bent u AVG-proof?’

24.05.2018

Het kan u haast niet ontgaan zijn dat er morgen nieuwe privacywetgeving in werking treedt. Met ingang van 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Met de komst van de AVG gaat er in Europa één uniforme privacywet gelden. De belangrijkste verandering onder de AVG is dat […]

Lees meer

Ronde van Limburg 2018

22.05.2018

Op zondag 3 juni wordt de 68ste editie van de Ronde van Limburg verreden. In het parcours is een nieuwe uitdaging opgenomen: de Paulussen Passage. De Paulussen Passage is een smal en bochtig weggedeelte dat voor renners en toeschouwers in de laatste twee kilometer vóór de finish nog spannende en onverwachte ontwikkelingen in de koers kan opleveren. […]

Lees meer

Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten gewijzigd

01.05.2018

Met ingang van 1 mei 2018 zijn uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. Tot dit moment was van de sollicitatieplicht onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, had bereikt. Deze vrijstelling gold […]

Lees meer

Oproep tot betrekken klimaatschade bij MER-procedures

19.04.2018

Vandaag heeft Roger Cox samen met een groep van wetenschappers, milieu- en gezondheidsorganisaties en bezorgde burgers en omwonenden het kabinet in een open brief opgeroepen om ook de klimaatgevolgen en klimaatschade mee te laten doorrekenen in de milieueffectrapportages die worden uitgevoerd voor de uitbreidingsplannen voor alle Nederlandse luchthavens, te beginnen bij Lelystad. Zie hier voor […]

Lees meer

Aansprakelijkstelling Shell

19.04.2018

Roger Cox staat Milieudefensie bij in de aansprakelijkstelling van Royal Dutch Shell plc, het hoofdkantoor van Shell dat gevestigd is in Den Haag. In de brief is aangekondigd dat Roger namens Milieudefensie een procedure tegen Shell zal starten als niet binnen acht weken aan de eis wordt voldaan dat Shell zich committeert aan de klimaatdoelstelling […]

Lees meer

Faillissement PZL

17.04.2018

Op 2 februari 2018 is het faillissement uitgesproken van: Personenvervoer Zuid-Limburg BV Claessens Personenvervoer BV Claessens Groepsvervoer NV Marijke Schmitz is aangesteld als curator. U kunt contact met haar opnemen via: pzl@paulussen.nl

Lees meer

Open house constructie in het sociaal domein toegestaan

23.03.2018

Aanbestedende diensten weten: alleen overheidsopdrachten vallen onder de reikwijdte van het aanbestedingsrecht. Indien derden in feite de doelgroep of afnemers zijn van een opdracht geplaatst door een aanbestedende dienst is er in beginsel toch sprake van een overheidsopdracht. Er is wel een nuance en dat is als die derden in feite naar hun inzichten de […]

Lees meer

Europese Commissie: woningcorporaties zijn aanbestedende diensten

12.12.2017

De vraag of een woningcorporatie een aanbestedende dienst is, speelt al jaren. Terwijl aanvankelijk vaak betoogd werd dat woningcorporaties niet onder de regels vielen, zijn sinds de laatste wetswijzigingen steeds meer juristen ‘omgegaan’. Door het geïntensiveerde Rijkstoezicht zijn woningcorporaties publiekrechtelijke instellingen geworden, als ze dat niet al waren, en dus aanbestedende dienst (artikel 1.1. Aanbestedingswet […]

Lees meer

Meervoudig onderhands: Vrijheid & blijheid?

02.11.2017

Aanbestedende diensten met weinig ervaring op het vlak van aanbesteden zijn vaak blij verrast wanneer de waarde van een overheidsopdracht ‘onderdrempelig’ is, want dan  hoeven de in de Aanbestedingswet opgenomen aanbestedingsprocedures niet te worden gevoerd. Vaak ligt bij onderdrempelige opdrachten wel het houden van een meervoudige onderhandse procedure in de rede en is het voeren […]

Lees meer

De “onverwachte” schulden na zuivere aanvaarding van een erfenis

24.08.2017

Na de inwerkingtreding van de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (“Wet Bets”) op1 september 2016, inmiddels bijna één jaar geleden, blijkt het beschermingsbereik daarvan stilaan uit de (rechts)praktijk. Bij de invoering van deze wet is onder meer een uitzonderingsclausule ingevoegd die erfgenamen die zuiver aanvaard hebben, moet beschermen tegen zogenaamde “onverwachte” schulden van de erflater. […]

Lees meer

Europees beslagbevel: eenvoudiger grensoverschrijdend bankbeslag binnen de EU

14.08.2017

Op 18 januari 2017 is de EU Verordening 655/2015 betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (hierna: de ‘Verordening’) in werking getreden. Deze beoogt grensoverschrijdend (conservatoir) beslag in burgerlijke- en handelszaken binnen de EU te vergemakkelijken. Conservatoir beslag Een ‘conservatoir’ (of ‘behoudend’) bankbeslag kan worden verzocht door de schuldeiser aan de rechter, voorafgaand […]

Lees meer

Faillissement Zorgappartementen Mamelis B.V. vandaag door rechtbank vernietigd

20.07.2017

Afgelopen dinsdag 18 juli jl. is Zorgappartementen Mamelis B.V. door de Rechtbank Limburg Locatie Maastricht failliet verklaard. Hierbij bericht ik u dat dit faillissement heden door de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, is vernietigd. Zorgappartementen Mamelis B.V. is dus niet (meer) failliet. Het faillissement was bij verstek, dat wil zeggen in afwezigheid, uitgesproken en dat is […]

Lees meer

Verplichte acceptatie elektronische facturen aanbesteders

18.05.2017

De nieuwe Europese richtlijn 2014/55 EU die naar verwachting uiterlijk 27 november 2018 door Nederland geïmplementeerd dient te zijn, houdt voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven een verplichte aanpassing in van hun betaal en factureringsproces, indien dit proces niet reeds volledig digitaal is. Bij de uitvoering van overheidsopdrachten en concessies bestaat er voor deze partijen […]

Lees meer

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen

01.03.2017

Vorige week is het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en wijzigt in dat kader onder meer de titel aanneemovereenkomst uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens de wetgever  wordt met deze nieuwe wet de positie van […]

Lees meer

Procederen over nalatenschap bij rechter

02.02.2017

Álle erfgenamen-deelgenoten (tijdig) betrekken in procedure! De afgelopen jaren zijn procedures over erfrechtelijke kwesties (waaronder de verdeling van een nalatenschap) enorm toegenomen, en nemen deze nog steeds toe. Als erfgenamen er bijvoorbeeld samen niet uitkomen op welke wijze de nalatenschap moet worden verdeeld, heeft in elk geval iedere erfgenaam bijvoorbeeld het recht om via een […]

Lees meer

Samen voor Maastricht

28.12.2016

Op woensdag 7 december 2016 heeft Paulussen Advocaten deelgenomen aan het Maatschappelijk Ondernemen Dinner (‘MOD043’), het jaarlijkse ‘matchevent’ georganiseerd door de stichting Samen voor Maastricht. Samen voor Maastricht streeft naar maatschappelijk betrokken ondernemen en beoogt het stimuleren van samenwerking tussen private bedrijven en publieke instellingen enerzijds en maatschappelijke organisaties anderzijds in de regio Maastricht en […]

Lees meer

Indexering 2017 kinderalimentatie en partneralimentatie 2,1%

16.11.2016

Het Ministerie voor Veiligheid en Justitie heeft het wettelijke indexeringspercentage voor onderhoudsbijdragen voor 2017 vastgesteld op 2,1%. Tenzij in uw echtscheidingsconvenant of een (vaststellings)overeenkomst de jaarlijkse wettelijke verhoging is uitgesloten, moet de kinderalimentatie en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2017 met 2,1% worden verhoogd. De alimentatie die met ingang van 1 januari 2017 betaald […]

Lees meer

Paulussen ontwikkelt nieuw model huurovereenkomst kantoorruimte

10.11.2016

Sinds 2015 is het model huurovereenkomst kantoorruimte en overige bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:230a BW van toepassing. Dit model van de ROZ (Raad voor onroerende zaken) geldt in de markt (met name bij beleggers) als een standaard en wordt dus veel gebruikt bij verhuur van alle andere gebouwen dan winkels (meestal kantoorruimten). Het model […]

Lees meer

Roger Cox krijgt plaats in de GOOT 500

26.10.2016

De GOOT 500 is een initiatief van TEAR en de EO. De GOOT 500 is een namenlijst waarin weldoeners wereldwijd een plek krijgen. Mensen die op een andere manier rijk zijn. Lees meer over de helden van GOOT. “Roger Cox: Topadvocaat en Milieuactivist. Een succesvolle combinatie, want dankzij een rechtszaak die hij aanspande tegen de […]

Lees meer

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden, een nieuwkomer die hoge verwachtingen schept!

19.09.2016

Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (afgekort: “Wet Bets”) in werking getreden. Deze wet beoogt erfgenamen beter te beschermen tegen schulden door gedragingen die leiden tot zuivere aanvaarding in te perken. Daarnaast is er een uitzonderingsclausule ingevoegd die erfgenamen die zuiver aanvaard hebben moet beschermen tegen onverwachte schulden. Een erfgenaam […]

Lees meer

Alleen op reis met uw kind

21.07.2016

Gaat u alleen op reis met u kind? Neem bewijsstukken mee dat u het gezag hebt en de andere ouder met de reis heeft ingestemd! Denk aan de formaliteiten als u om welke reden dan ook alleen reist met uw kind. De marechaussee controleert namelijk aan de grens of het kind ook uw kind is, […]

Lees meer

Nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden

01.07.2016

Op 1 juli 2016 is de nieuwe Aanbestedingswet 2016 in werking getreden. De oude wet is op diverse plekken veranderd en de wet is bovendien aanzienlijk uitgebreid bijvoorbeeld op het gebeid van concessies voor dienstverlening. Ook het aanbestedingsbesluit en de gids proportionaliteit zijn door de minster vernieuwd. Meer weten over de nieuwe wet en de […]

Lees meer

Afspraken in echtscheidingsconvenant over niet-uitgevoerd verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

23.06.2016

Op 5 april jongstleden heeft het Gerechtshof’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2016:1301) zich nog uitgebreid uitgesproken over de geldigheid  en omvang van een in een echtscheidingsconvenant overeengekomen verrekening. De vrouw, die de afspraken hieromtrent op creatieve wijze ongedaan probeerde te maken, en de verrekenplicht van de man jegens haar opnieuw aan de orde wilde stellen, kreeg nul op het […]

Lees meer

Venduehuis Dickhaut Maastricht veilt kunst en design Macintosh

08.06.2016

Van 10 tot en met 13 juni 2016 wordt een groot aantal kunstvoorwerpen en design geveild uit het faillissement van de Macintosh Retail Group. De Macintosh Retail Group heeft tijdens haar bestaan een mooie kunstcollectie opgebouwd. Deze verzameling is erg gevarieerd en bevat werken van bekende moderne kunstenaars zoals Corneille, Laurens Bisscheroux, Hans Beelenkamp, Paul […]

Lees meer

Faillissementsveilingen Macintosh Retail Group N.V. en Hoogenbosch Retail Group B.V.

19.05.2016

Wegens het faillissement van Macintosh Retail Group N.V. en haar dochtervennootschap Hoogenbosch Retail Group B.V. worden van 20 mei tot en met 1 juni 2016 drie online faillissementsveilingen georganiseerd. De online veilingen worden uitgevoerd door BVA Auctions, Europees marktleider in online veilingen. Op 30 december 2015 resp. 5 januari 2016 zijn Macintosh Retail Group N.V. […]

Lees meer

“Notaris heeft grote rol in werkbare splitsingsakte”

10.05.2016

Roel Mertens, advocaat bij Paulussen Advocaten en bijzonder hoogleraar Zakelijke Rechten aan de Open Universiteit, legt de complexiteit uit van het appartementsrecht en de nood voor flexibiliteit in het hier te lezen artikel zoals verschenen in de mei 2016 editie van Notariaat Magazine.

Lees meer

Radio interview met Roger Cox

08.04.2016

Deze week zond het Canadese Eco Shock Radio een 20 minuten durend interview met onze partner Roger Cox uit. In het interview spreekt hij over het succes van de gewonnen klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat en de noodzaak voor meer betrokkenheid van de juridische gemeenschap bij het maatschappelijk vraagstuk van klimaatverandering. U kunt […]

Lees meer

No. 1 Top 50 Duurzaam Vastgoed

24.03.2016

Building Holland heeft gisterenavond in Rai Amsterdam Roger Cox uitgeroepen tot meest invloedrijke Nederlander op de verduurzaming van de vastgoedsector. Lees hier het artikel zoals vandaag gepubliceerd: http://www.duurzame50.nl/duurzame-50-2016/c/roger-cox

Lees meer

Verlenging afkoelingsperiode Macintosh cs

21.03.2016

Op 25 februari 2016 heeft de rechter-commissaris in de faillissementen van Macintosh c.s. de afkoelingsperiode verlengd met een periode van twee maanden. Wat is een afkoelingsperiode? Na een faillissement heeft een curator tijd nodig om zich een oordeel te vormen over de vraag welke kansen er nog zijn voor het gefailleerde bedrijf, welke goederen in […]

Lees meer

Beschikkingen faillietverklaring Macintosh Retail Group NV

21.03.2016

Hierna volgen de beschikkingen faillietverklaring van de Macintosh Retail Group NV: Beschikking MRG NV 30 december 2015; Beschikking Hoogenbosch BV 5 januari 2016; Beschikking Dolcis BV 5 januari 2016; Beschikking Manfield BV 5 januari 2016; Beschikking Invito BV 5 januari 2016; Beschikking Pro Sport BV 5 januari 2016; Beschikking Macintosh E-commerce BV 5 januari 2016; […]

Lees meer

Wereldwijde interesse voor gewonnen klimaatzaak

24.02.2016

De afgelopen maanden heeft Roger Cox over de hele wereld lezingen en workshops gehouden voor academici en advocaten over de gewonnen klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat. Hij heeft aan vele universiteiten gastcolleges gegeven, onder meer in Sydney, New York, Londen, Parijs, Wenen, Toronto en Philadelphia. Een van zijn gastcollege’s is in bijgaande video te bekijken […]

Lees meer

PERSBERICHT – Macintosh Retail Group

17.02.2016

Maastricht-Airport, Nederland 16 februari 2016 Curatoren bereiken ook overeenstemming over verkoop van de resterende winkelformules Pro Sport, Invito & Steve Madden De curatoren van Macintosh Retail Group N.V. hebben, onder voorbehoud van goedkeuring door de financierende banken, overeenstemming bereikt over de verkoop van de activa van de failliete vennootschappen Pro Sport B.V., Invito B.V. en […]

Lees meer

PERSBERICHT – Macintosh Retail Group

29.01.2016

Maastricht-Airport, Nederland, 28 januari 2016 Overeenstemming over verkoop van winkelformule Manfield aan Sacha De curatoren en de financierende banken van Macintosh Retail Group N.V. hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de activa van het failliete Manfield B.V. aan Mnfld BV, een aan Sacha toebehorende vennootschap. Sacha heeft ruim 75 winkels in 5 landen, waarvan […]

Lees meer

Standaard voor het UEA vervangt Eigen Verklaring

14.01.2016

Op 5 januari 2016 heeft de Europese Commissie uitvoeringsverordening 2016/7 aangenomen waarin het standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is opgenomen. Dat een dergelijke standaard er zou komen was bekend uit onder meer de nieuwe aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke sectoren waarin de komst van een standaardformulier voor het UEA reeds is aangekondigd. Het UEA […]

Lees meer

Faillissement Macintosh Retail Group N.V., Hoogenbosch Retail Group B.V. e.a.

08.01.2016

Geachte mevrouw, mijnheer, 1 Faillissement Macintosh Retail Group N.V. Bij beschikking van dinsdag 22 december 2015 van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, is voorlopige surseance van betaling verleend aan Macintosh Retail Group N.V. (“MRG ”), gevestigd en kantoorhoudende te (6199 AE) Maastricht-Airport, Amerikalaan 100, met benoeming van mr. drs. B.W.G.P. Meijs (Thuis & Partners Advocaten) en […]

Lees meer

Kennisgeving verhuurders Faillissementen en voorlopige surseance Hoogenbosch Retail Group B.V., Dolcis B.V., Manfield B.V., Invito B.V., PRO Sport B.V. en Scapino B.V.

06.01.2016

1             Faillissementen Hoogenbosch Retail Group B.V., Dolcis B.V., Manfield B.V., Invito B.V., PRO Sport B.V. Bij beschikkingen van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, van 23 december jl. is voorlopige surseance van betaling verleend aan de volgende vennootschappen: –           Hoogenbosch Retail Group B.V. –           Dolcis B.V. –           Manfield B.V. –           Invito B.V. –           PRO Sport B.V. […]

Lees meer

Bestemmingsplan en legesverbod

04.01.2016

Het legesverbod houdt – kort gezegd in – dat een gemeente geen leges mag heffen voor diensten van de gemeente die verband houden met het bestemmingsplan indien het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. Dit verbod volgt uit artikel 3.1 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het motief van dit verbod is om […]

Lees meer

Verhalen bestuurlijke boete (Wet arbeid vreemdelingen) op aannemer toelaatbaar

31.12.2015

Een contractueel beding op grond waarvan een bestuurlijke boete -opgelegd vanwege overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)- kan worden verhaald op de (onder)aannemer, is in beginsel toelaatbaar. Dit is de uitkomst van een recente procedure bij de Hoge Raad. Achtergronden: vergunningplicht en ‘ketenaansprakelijkheid’ Op grond van de Wav is voor het inzetten van buitenlandse […]

Lees meer

Termijn partneralimentatie kan “voor straf” gekort worden

29.12.2015

Dat is wat de Hoge Raad in een recente uitspraak (ECLI:NL:HR:2015:3567) bepaalde. De verplichting tot het voldoen van partneralimentatie kan echter niet eerder ingaan dan op de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.   Het staat de rechter derhalve niet vrij een eerdere datum voor ingang van de alimentatieverplichting […]

Lees meer

Surseance van betaling Macintosh Retail Group N.V. c.s.

24.12.2015

Geachte mevrouw, mijnheer, Bij beschikking van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, van dinsdag 22 december jl. is voorlopige surséance van betaling verleend aan Macintosh Retail Group N.V. (“MRG NV”), met vestigingsadres Amerikalaan 100 te (6199 AE) Maastricht-Airport, met benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. drs. B.W.G.P. Meijs (Thuis & Partners […]

Lees meer

Doorstart Peuterspeelzaalwerk

15.12.2015

Kinderopvang MIK gaat de locaties van Peuterspeelzaalwerk Valkenburg overnemen per 1 januari 2016. Stichting Peuterspeelzaalwerk werd op 17 november 2015 in staat van faillissement verklaard. Daarbij is mr. R.P.J. Quaedackers benoemd tot rechter-commissaris. Curator is mr. drs. M.C. Schmitz RA. Crediteuren kunnen hun vordering indienen ter verificatie via peuterspeelzaalwerk@paulussen.nl.  

Lees meer

Gecon-Deta Beheer Failliet

15.12.2015

Op 8 december 2015 is Gecon-Deta Beheer BV te Maastricht in staat van faillissement verklaard. Rechter-commissaris is mr. R.P.J. Quaedackers. Curator is mr. I. Swennen van ons kantoor. Een week eerder was de werkmaatschappij al gefailleerd, Gecon-Deta Detachering BV. Schuldeisers kunnen hun vordering – onderbouwd met stukken – indienen ter verificatie via gecon@paulussen.nl  of per […]

Lees meer

Onbevoegde vertegenwoordiging door een (gemeente)ambtenaar

25.11.2015

Ambtenaren verrichten regelmatig (rechts)handelingen namens een bestuursorgaan en ten opzichte van een derde als wederpartij.  Dat kan soms tot conflicten leiden wanneer de ambtenaar achteraf niet bevoegd blijkt te zijn geweest tot het verrichten van de rechtshandeling. De Hoge Raad heeft op 24 april 2015 een arrest gewezen over de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid van een […]

Lees meer

Het ‘downloadrecht’ in ontwikkeling.

20.11.2015

Een nieuw hoofdstuk in het kat-en-muisspel tussen Stichting Brein en The Pirate Bay. De Hoge Raad heeft op 13 november 2015 een arrest gewezen in de zaak met betrekking tot torrentwebsite ‘The Pirate Bay’. Het arrest vormt een nieuw hoofdstuk in de strijd van anti-piraterij organisatie Stichting Brein die de belangen behartigt van o.m. houders […]

Lees meer

Uitzetting Krakers

18.11.2015

Paulussen Advocaten is recent meermaals ingeschakeld om krakers uit te zetten. Een eigenaar die wordt geconfronteerd met krakers zal op een zo kort mogelijke termijn de ontruiming van het bedrijfsgebouw of woning willen bewerkstelligen, niet op de laatste plaats vanwege schade die krakers (kunnen) toebrengen. Het meest effectieve instrument is het civielrechtelijke kort geding omdat […]

Lees meer

Wetsvoorstel Aanbestedingswet 2012 bij de Tweede Kamer

13.11.2015

Minister Kamp van Economische Zaken Landbouw en Innovatie heeft op 29 oktober 2015 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 aan de Tweede Kamer gezonden. Middels dit wetsvoorstel worden de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en concessierichtlijn in Nederland geïmplementeerd. De voornoemde richtlijnen bevatten enkele wijzigingen maar ze codificeren voornamelijk belangrijke uitspraken van het Hof […]

Lees meer

Urgenda Foundation vs the State of the Netherlands

10.11.2015

Deze maand verscheen de internationale publicatie van Roger Cox over de gewonnen Nederlandse klimaatzaak tegen de Nederlandse staat.  In dit artikel wordt de rechtszaak en het vonnis toegelicht. Ook wordt de uitspraak in de context geplaats van andere klimaatgerelateerde rechtszaken in de wereld en wordt het internationale belang van de uitspraak toegelicht.  Het artikel werd […]

Lees meer

Roger Cox op Canadese TV

09.11.2015

Deze maand is in Canada het TV interview met Roger Cox uitgezonden over de door hem gewonnen klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat.  Roger vertelt hierin over het hoe en waarom van deze historische rechtszaak in het actualiteitenprogramma The Agenda van de Canadese zender TVO. klik hier voor het interview             […]

Lees meer

Adviezen van advocaten aan de overheid: openbaar of niet?

03.11.2015

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft op 24 juni 2015 bevestigd dat adviezen van advocaten aan de overheid als documenten voor intern beraad kunnen worden aangemerkt. De Afdeling voegt daar nog aan toe dat deze adviezen persoonlijke beleidsopvattingen kunnen bevatten en om die reden niet openbaar zijn. Waar ging deze […]

Lees meer

VAR-verklaring voorlopig nog niet afgeschaft!

02.11.2015

De VAR-verklaring blijft ook na 1 januari 2016 nog bestaan en wordt pas later vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Onder de nieuwe Wet DBA verdwijnt de VAR en kunnen (belangenorganisaties van) opdrachtgevers en opdrachtnemers of hun intermediairs overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voorleggen om zekerheid te verkrijgen over de voorgenomen […]

Lees meer

Zijn algemene voorwaarden op een afleverbon van toepassing?

28.10.2015

Algemene voorwaarden (“de kleine lettertjes”) moeten worden overeenkomen om van toepassing te zijn. Dit betekent dat de ondernemer die gebruik maakt van algemene voorwaarden, deze tijdig ter hand dient te stellen van de wederpartij met wie de ondernemer zaken wilt doen, zodat de wederpartij de gelegenheid krijgt om van de voorwaarden kennis te nemen en […]

Lees meer

Tussenkomen in een aanbestedingsgeschil? Wacht niet!

14.10.2015

Kort gedingen omtrent gunningbeslissingen in aanbestedingen zijn vrijwel altijd een driepartijen aangelegenheid. De aanbestedende dienst wordt in kort geding betrokken door een of meer verliezers aan wie de opdracht niet voorlopig is gegund en de winnende inschrijver verzoekt in de regel conform de mogelijkheden daartoe in het Nederlandse burgerlijk procesrecht om in dit kort geding […]

Lees meer

Pfeifer-Segonds B.V. failliet

13.10.2015

Op 13 oktober 2015 is Pfeifer-Segonds BV te Maastricht in staat van faillissement verklaard. Rechter-commissaris is mr. R.P.J. Quaedackers. Curator is mr. J.B.C. Tummers van ons kantoor. Bij Pfeifer-Segonds zijn 4 werknemers in dienst. Schuldeisers kunnen hun vordering – onderbouwd met stukken – indienen ter verificatie via pfeifersegonds@paulussen.nl  of per reguliere post.  

Lees meer

Een aanbesteding mag geen loterij zijn

24.09.2015

Op 3 september 2015 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bevestigd dat een aanbesteding tenminste één criterium moet bevatten waarop inschrijvers zich kunnen onderscheiden. De reden hiervoor is dat een wezenlijk doel van een aanbesteding het stimuleren van concurrentie tussen inschrijvers is. Artikel 1.4. Aanbestedingswet 2012 brengt met zich dat een aanbestedende dienst […]

Lees meer

Binnenkort verkrijgbaar: Revolution Justified als e-book

24.09.2015

Vanaf volgende week zal het boek Revolution Justified van Roger Cox beschikbaar zijn als e-book. “With the fast-paced readability of a crime novel, Revolution Justified leaves no room for reassuring doubt or denial about the huge societal challenges of oil decline, climate change and the failure of democracy. Meticulously substantiated with a wide array of […]

Lees meer

Paulussen Advocaten viert de opening van haar vestiging in Parkstad

17.09.2015

Begin dit jaar heeft Paulussen een vestiging geopend aan de Akerstraat. Gisteren hebben de 23 advocaten van Paulussen hierop met hun cliënten het glas geheven. Paulussen vertrouwt met haar aanwezigheid in Parkstad en de integratie van Nijbakker Advocaten er op haar cliënten nog beter te kunnen bijstaan. Geinteresseerd in wat onze specialisaties zijn, wat onze kracht […]

Lees meer

Roger Cox aangesteld als “senior fellow” van het International Law Research Program (ILRP) bij “Centre for International Governance Innovation (CIGI)” in Toronto

16.09.2015

Op 15 september 2015 werd Roger Cox aangesteld als ‘senior fellow’ van het International Law Research Program (ILRP) bij CIGI in Toronto. Roger zal bij CIGI bijdragen aan het onderzoek van ILRP naar de mogelijkheden van het gebruiken van internationaal recht, internationale verdragen en afspraken bij de rechtbanken in Canada. Roger is verheugd te gaan […]

Lees meer

Climate change and Rule of Law

15.09.2015

Op 15 en 16 september is Roger Cox te gast in Toronto bij CIGI (Center for International Governance Innovation), waar hij de hoofdspreker is op het symposium “Climate Change and Rule of Law, could domestic public interest litigation contribute to enforcing international commitments”.  Roger spreekt daar over de mogelijkheid om via het Canadese juridische systeem, […]

Lees meer

Het ambtenarenrecht op de schop

14.09.2015

Er staat een wijziging van het ambtenarenrecht op stapel. Wat houdt die wijziging in en wanneer is het zo ver? Het wetsvoorstel, dat eind september in de Eerste Kamer wordt behandeld, luidt “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” en beoogt te regelen dat de arbeidsrechtelijke situatie van ambtenaren overeen gaat komen met die van werknemer. Voor ambtenaren geldt […]

Lees meer

Wat gaat er gebeuren met de rechtbank in Maastricht?

10.09.2015

Op 31 augustus jongstleden maakte de Raad voor de Rechtspraak haar toekomstplannen voor de rechtspraak bekend in het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020.  Het plan kenmerkt zich door enerzijds bezuinigende maatregelen en anderzijds investeringen in met name de digitalisering van de rechtspraak. Op dit moment kent Nederland 32 plaatsen waar recht wordt gesproken.  In de […]

Lees meer

Duurzame Dinsdag 1 september 2015, “Groen Lintje” voor Roger Cox

01.09.2015

Vandaag, op Duurzame Dinsdag, ontvangt Roger Cox uit handen van Maurits Groen een zogenaamd “Groen Lintje”. Op Duurzame Dinsdag wordt door het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) onder andere een groot aantal duurzame initiatieven gebundeld in het Duurzame Koffertje aan de regering aangeboden in de persoon van Staatssecretaris Wilma Mansveld. Daarnaast is jaarlijks de […]

Lees meer

Architecten zouden meer moeten klagen over aanbestedingen

01.09.2015

Uit diverse marktonderzoeken van brancheorganisaties blijkt dat veel architecten ontevreden zijn over de inhoud van de aanbestedingen waar zij aan deelnemen of potentieel aan kunnen deelnemen. De kritiek richt zich dan met name op de selectie-eisen. Architecten vinden deze eisen vaak disproportioneel en in strijd met de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Zo worden, volgens […]

Lees meer

Overgespaarde inkomsten en het periodiek verrekenbeding.

27.08.2015

In huwelijkse voorwaarden zijn vaak periodieke verrekenbedingen opgenomen. Gedurende het huwelijk wordt echter vaak –bewust of onbewust- niet periodiek verrekend. Aan het einde van het huwelijk levert dit dan steevast grond voor discussie op.  In artikel 1:141 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat, wanneer gedurende het huwelijk niet periodiek is verrekend, de verplichting daartoe […]

Lees meer

Consumentenkoop: wie beschermt de verkoper?

25.08.2015

Het Burgerlijk Wetboek biedt de consument die een koopovereenkomst sluit vergaande bescherming in geval van non-conformiteit. Een detaillist die zich geconfronteerd ziet met een consument die zijn rechten uitoefent, trekt dan aan het kortste einde: doorgaans heeft hij zijn handelswaar bij een voorschakel (groothandel, producent) ingekocht. Artikel 7:25 van het Burgerlijk Wetboek biedt hier uitkomst. […]

Lees meer

Mag u verrekenen bij een (dreigend) faillissement van uw wederpartij?

28.07.2015

De Faillissementswet (Fw) bevat regels over de mogelijkheid om een vordering op de gefailleerde wederpartij te kunnen verrekenen met schulden aan die gefailleerde wederpartij. De hoofdregel staat in artikel 53 Fw: verrekening is toegestaan, mits de schuld en de vordering vóór het faillissement zijn ontstaan of voortvloeien uit handelingen die vóór het faillissement met de […]

Lees meer

Wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten

15.07.2015

Op 30 juni jongstleden nog in de Eerste Kamer en vervolgens op 1 juli 2015 al meteen in werking getreden: de Wet auteurscontractenrecht. Wat houdt deze wet in? De wet heeft als doel de steeds verder scheefgegroeide onderhandelingspositie tussen exploitanten en makers te compenseren. Feitelijk bestaan er namelijk twee ongelijkheden. Op de eerste plaats is […]

Lees meer

Judges Can Save Us From Climate Change, And They’ve Already Started

15.07.2015

A new trend is on the horizon. Concerned about the dangers of climate change and the violation of fundamental rights held by citizens, courts are requiring governments to take adequate actions to limit greenhouse gas emissions. On June 23rd in the U.S. and June 24th, 2015 in the Netherlands, news broke simultaneously on opposites sides […]

Lees meer

Metaalbouw Vogt B.V. Failliet

15.07.2015

Op 14 juli 2015 is Metaalbouw Vogt BV te Kerkrade in staat van faillissement verklaard. Rechter-commissaris is mr. R.P. J. Quaedackers. Curator is mr. drs. M.C. Schmitz RA van ons kantoor. Bij Metaalbouw Vogt zijn circa 45 werknemers in dienst. De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart. Belangstellenden kunnen zich tot haar wenden via vogt@paulussen.nl […]

Lees meer

Urgenda wint de Klimaatzaak

25.06.2015

Op woensdag 24 juni heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de klimaatzaak. De stichting Urgenda (http://www.urgenda.nl) werd onder meer bijgestaan door mr. Roger Cox. Paulussen Advocaten N.V. is trots op dit resultaat. De klimaatzaak gaat erover of de Nederlandse Staat voldoende doet tegen de opwarming van de aarde die een gevaarlijke klimaatverandering […]

Lees meer

Het crediteurenakkoord: mag u weigeren?

08.07.2015

Hoewel de economie ook in Limburg eindelijk weer aantrekt, zijn dubieuze debiteuren nog niet van de balans verdwenen. Soms komt er een aanbod voorbij. De debiteur stelt aan de crediteuren een percentage voor tegen finale kwijting. Het percentage valt vaak nogal tegen en de vraag is dan: akkoord gaan of niet? Zo ook in een […]

Lees meer

Aanbestedingsrecht: de competenties van het personeel mogen als gunningscriterium gebruikt worden

30.06.2015

Het is bekend dat geschiktheidseisen zien op de inschrijver en gunningscriteria op de inschrijving. Deze twee categorieën moeten in een aanbesteding strikt gescheiden blijven.  Het Hof van Justitie heeft op 26 maart 2015 (C-601/13) een invulling gegeven aan het verschil tussen geschiktheidseisen en gunningscriteria door te oordelen dat de kwalificaties van het personeel dat door […]

Lees meer

De berekening van het eigen aandeel van de ouders in de kosten van hun kinderen: “Hoge Raad, hoe moet het nu echt?”

16.06.2015

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Hervorming Kindregelingen op 1 januari 2015 is er weer heel wat gewijzigd in (kinder)alimentatieland. Zo zijn een aantal fiscale voordelen vervallen (zoals de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel vanwege het betalen van kinderalimentatie) en is er een “alleenstaande-ouderkop” ingevoerd, die bovenop het kindgebonden budget komt. De Expertgroep Alimentatienormen […]

Lees meer

Kring van belanghebbenden bij bestemmingsplan/exploitatieplan uitgebreid?

15.06.2015

Tot voor kort werden enkel diegene die een grondexploitatieovereenkomst hadden gesloten met betrekking tot de in het bestemmingsplan/exploitatieplan opgenomen gronden, of diegene die eigenaar was van in het bestemmingsplan/exploitatieplan gelegen gronden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 8.2 lid 4 Wro jo. artikel 1:2 lid 1 Awb. Het lijkt erop dat de Afdeling […]

Lees meer

De “afstortingsverplichting” van de directeur groot aandeelhouder bij echtscheiding: feit of fictie?

10.06.2015

Als een directeur groot aandeelhouder van een vennootschap gaat scheiden, moet hij – in beginsel en conform de huidige wetgeving – zijn tijdens huwelijk opgebouwd ouderdomspensioen en (bijzonder) partnerpensioen, met zijn echtgenote “verevenen” (hetgeen neerkomt op bij helfte verdelen). Voor zover de pensioenaanspraken in de vennootschap zijn ondergebracht moet de ondernemer het kapitaal dat nodig […]

Lees meer

Onteigening gedeeltelijk afgewezen wegens geslaagd beroep op zelfrealisatie

02.06.2015

Het Koninklijk Besluit van 23 april 2015 ziet op de realisering van het bestemmingsplan Centrum Susteren. Het bestemmingsplan voorziet in de reconstructie van het winkelcentrum. Het merendeel van de gronden in het winkelcentrum zijn eigendom van een particulier, met wie de gemeente reeds jaren in gesprek was over de reconstructie van het winkelcentrum. Uiteindelijk gaf […]

Lees meer

Faillissementsaanvraag als incassomiddel? Ja, dat mag

28.05.2015

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Bosch bevestigd dat een faillissementsaanvraag als drukmiddel kan worden gehanteerd om een debiteur tot betaling te bewegen. Deze praktijk is al langer gaande. Soms heeft dat het gewenste effect: vlak voor de zitting betaalt de debiteur toch nog, ter afwending van een faillissement. Betaalt de debiteur niet, dan laat de […]

Lees meer

Vonnis in unieke rechtszaak aanstaande

27.05.2015

Op 24 juni doet de rechtbank Den Haag uitspraak in de klimaatzaak die Paulussen Advocaten (Roger Cox) namens Stichting Urgenda en een 886 burgers voert tegen de Nederlandse Staat. Inzet van de procedure is de vraag of de Nederlandse Staat meer broeikasgassen moet reduceren dan gepland. Urgenda c.s. stellen dat de Staat te weinig doet […]

Lees meer

Omgangsrecht voor grootouders

08.05.2015

Een echtscheiding heeft, zeker wanneer daar kinderen bij betrokken zijn, niet enkel ingrijpende gevolgen voor degenen die zich laten scheiden. Kinderen nemen een kwetsbare positie in, maar ook voor andere familieleden kan de betreffende scheiding grote consequenties hebben. Zo kan een conflict met de (verzorgende) ouder(s) ertoe leiden dat het contact tussen het kind en […]

Lees meer

Evenredigheid of Gelijkheid, wat gaat voor?

10.04.2015

De Hoge Raad heeft op 27 maart 2015 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de verhouding tussen de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijke behandeling, transparantie en evenredigheid. Bij de aanbesteding waar het over gaat is de facultatieve uitsluitingsgrond ‘ernstige beroepsfout’ van toepassing verklaard. Een van de inschrijvers is beboet wegens onder […]

Lees meer

Presentatie of Interview in een aanbesteding, mag het nu wel of niet?

31.03.2015

Het hof Den Haag heeft 17 maart 2015 antwoord gegeven op die vraag (zie rechtspraak.nl ECLI:NL:GHDHA:2015:413).  In de aanbestedingsprocedure waarover getwist werd, werden inschrijvers “geïnterviewd”. Het is de vraag of dat verenigbaar is met de transparantieregel. Die regel houdt in dat inschrijvers uit de aanbestedingsdocumenten weten op grond van welke criterium of maatstaf ze beoordeeld […]

Lees meer

Arbeidsrecht: voornaamste wijzigingen o.g.v. Wet Werk & Zekerheid

13.02.2015

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft vergaande gevolgen voor werkgevers. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe arbeidsrecht voor u op een rij. Wat is veranderd per 1 januari 2015? Proeftijd (art. 7:652 BW) Werkgevers kunnen geen proeftijd meer overeenkomen in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een […]

Lees meer

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) schrijft een nieuw modelreglement bij splitsing in appartementsrechten

06.02.2015

De KNB heeft een projectgroep gevormd die de “Commissie Beekhuis” vervangt. De projectgroep heeft zich gezet aan het opstellen van het Modelreglement 2015 bij splitsing in appartementsrechten. Bij het opstellen van dit nieuwe modelreglement, dat het Modelreglement 2006 gaat vervangen, worden organisaties zoals VvE Belang en NVM betrokken. De KNB verwacht met deze opzet tot […]

Lees meer

Opening vestiging in Parkstad

06.02.2015

Uitbreiding dienstverlening door samengaan met Nijbakker Advocaten per 1 januari 2015. Met de opening van een vestiging in Parkstad breidt het Maastrichtse kantoor Paulussen Advocaten NV per 1 januari haar dienstverlening verder uit. De uitbreiding komt tot stand door het samengaan met Nijbakker Advocaten, gevestigd in Heerlen. De twee kantoren vinden elkaar in een eenduidige […]

Lees meer