Aanbestedingsrecht: de competenties van het personeel mogen als gunningscriterium gebruikt worden

30.06.2015

Het is bekend dat geschiktheidseisen zien op de inschrijver en gunningscriteria op de inschrijving. Deze twee categorieën moeten in een aanbesteding strikt gescheiden blijven.  Het Hof van Justitie heeft op 26 maart 2015 (C-601/13) een invulling gegeven aan het verschil tussen geschiktheidseisen en gunningscriteria door te oordelen dat de kwalificaties van het personeel dat door de inschrijver specifiek moet worden aangewezen om een opdracht uit te voeren een gunningscriterium kan zijn.

Een aanbestedende dienst mag  zelf kiezen kiezen welke gunningscriteria zij toepast. Deze vrijheid is echter niet onbegrensd. Gunningscriteria moeten strekken tot bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving en voorts moeten ze verband houden met het voorwerp van de opdracht.

Volgens het Hof kan de kwaliteit van de uitvoering van een overheidsopdracht afhangen van de professionele waarde van degenen die met de uitvoering ervan zijn belast. Met name zal dit het geval zijn wanneer de opdracht betrekking heeft op een intellectuele dienst zoals het geval was in deze specifieke aanbesteding, waar het ging om opleidings- en adviesdiensten.

Kevin Smitsmans

mr. Kevin Smitsmans

Meer weten over dit onderwerp of deze zaak? Neem dan contact op met Bert Lejeune of Kevin Smitsmans

 

Nieuws Overzicht