Alleen op reis met uw kind

21.07.2016

Gaat u alleen op reis met u kind? Neem bewijsstukken mee dat u het gezag hebt en de andere ouder met de reis heeft ingestemd!

Denk aan de formaliteiten als u om welke reden dan ook alleen reist met uw kind.
De marechaussee controleert namelijk aan de grens of het kind ook uw kind is, of u voor het kind het ouderlijk gezag hebt en of de achterblijvende gezagsouder akkoord is met de reis.
Achterliggende reden hiervan is het tegengaan van internationale kinderontvoering van kinderen.

Om problemen hierover tijdens de reis te voorkomen kunt u samen met de andere ouder vooraf een toestemmingsformulier invullen.
Het formulier kunt hier u downloaden.

Let op: naast het paspoort of ID-kaart van uw kind moet u ook de volgende documenten meenemen:

– recent uittreksel uit het bevolkingsregister van uw kind en/of afschrift van de geboorteakte van uw kind. Deze documenten kunt u opvragen bij de gemeente;

– recent uittreksel uit het gezagsregister. Dit uittreksel kunt u opvragen bij de rechtbank.
Is het gezag over uw kind niet in het gezagsregister geregistreerd, zoals bijv. bij gescheiden ouders, dan kan in plaats daarvan een kopie worden meegenomen van uitspraak van de rechtbank waarin over het gezag en de omgang is beslist en/of een kopie van het ouderschapsplan dat u als ouders bij het verbreken van uw relatie hebt gemaakt.

– kopie van het paspoort of de ID-kaart van de toestemminggevende gezagsouder.

Met vriendelijke groet.
Paulussen Advocaten N.V.

Familierecht Advocaten

Nieuws Overzicht