Architecten zouden meer moeten klagen over aanbestedingen

01.09.2015

Uit diverse marktonderzoeken van brancheorganisaties blijkt dat veel architecten ontevreden zijn over de inhoud van de aanbestedingen waar zij aan deelnemen of potentieel aan kunnen deelnemen. De kritiek richt zich dan met name op de selectie-eisen. Architecten vinden deze eisen vaak disproportioneel en in strijd met de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Zo worden, volgens architecten, door aanbestedende diensten regelmatig meerdere kerncompetenties in één referentieopdracht gevraagd, waardoor de ervaringseisen willekeurig of te hoog zijn.

Ook signaleren de architecten dat in het kader van de aanbesteding vaak maquettes, schetsen en presentaties en dus kosten dienen te worden gemaakt zonder dat hier een vergoeding van de aanbestedende dienst tegenover staat, terwijl ingevolge de Gids Proportionaliteit een vergoeding wel gezien wordt als uitgangspunt waar door de aanbesteder slechts gemotiveerd van kan worden af geweken.

Recent heeft minister Kamp van Economische Zaken Kamervragen van het Tweede Kamerlid Smaling beantwoord over de kritiek van architecten. In het kort is de minister van mening dat architecten net als andere beroepen voldoende middelen ter beschikking staan om vermeende disproportionele eisen in aanbestedingen aan de kaak te stellen. Zo kan een klacht worden ingediend bij de Commissie van Aanbestedingsexperts en staat de weg naar de rechter open. De minister raadt architecten aan om hier (meer) gebruik van te maken en dus te klagen indien men van mening is dat zaken in aanbestedingen strijdig zijn met wet en regelgeving.

Meer informatie over de vraag of selectie-eisen disproportioneel zijn of bent u architect en heeft u vragen of klachten over een aanbesteding waaraan u deelneemt of wenst deel te nemen? Neem dan contact op met Bert Lejeune of Kevin Smitsmans.

 

Nieuws Overzicht