Bancaire klimaataansprakelijkheid: wat te leren van staten en oil majors

11.08.2023

Banken zijn geen actoren in de reële economie, maar zij lopen wel een zeer reëel risico op klimaataansprakelijkheid.

Indirect, vanwege de dreigende rechtszaken tegen klanten met broeikasgasintensieve activiteiten en producten.

Direct, omdat banken tekort kunnen schieten in hun eigen rechtsplicht om hun (gefinancierde) emissies actief te verminderen. Dit laatste risico is met name relevant voor veel banken, vanwege hun veelal ontoereikende transitieplannen.

In hun artikel in de augustus/september uitgave van Butterworths Journal of International Banking and Financial Law analyseren Pim Heemskerk en Roger Cox hoe het concept van klimaataansprakelijkheid van toepassing kan zijn op banken.

Het artikel is vrij toegankelijk, klik hier (Engels).

Het artikel verwijst naar een eerder artikel over de invloed van duurzaamheidswetgeving op de klimaataansprakelijkheid van banken in het Maandblad voor Vermogensrecht. Ook dit artikel is vrij toegankelijk, klik hier (Engels en Nederlands).

Nieuws Overzicht