‘Bent u AVG-proof?’

24.05.2018

Het kan u haast niet ontgaan zijn dat er morgen nieuwe privacywetgeving in werking treedt. Met ingang van 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Met de komst van de AVG gaat er in Europa één uniforme privacywet gelden. De belangrijkste verandering onder de AVG is dat organisaties, niet alleen overheidsinstellingen en ondernemingen maar ook (culturele) stichtingen en (sport)verenigingen, moeten kunnen aantonen dat zij voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

Onder de AVG geldt er een verantwoordingsplicht. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt moet op verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens op een rechtmatige, veilige en transparante wijze plaatsvindt.

U dient te kunnen aantonen dat uw organisatie haar ICT-systemen afdoende heeft beveiligd en uw organisatie is ingericht op het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Ook moet u kunnen aantonen dat er een rechtmatige grondslag is op basis waarvan u de persoonsgegevens verwerkt en welk gerechtvaardigd belang u daarvoor heeft.

Wij helpen onze cliënten AVG-proof te worden en te blijven. Onze focus ligt op het op ‘smart’ inrichten van uw privacybeleid teneinde uw organisatie op een effectieve en overzichtelijke manier in overeenstemming met de AVG te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joep Tummers of een van onze andere privacy specialisten.

Nieuws Overzicht