Verlenging afkoelingsperiode Macintosh cs

21.03.2016

Op 25 februari 2016 heeft de rechter-commissaris in de faillissementen van Macintosh c.s. de afkoelingsperiode verlengd met een periode van twee maanden.

Wat is een afkoelingsperiode? Na een faillissement heeft een curator tijd nodig om zich een oordeel te vormen over de vraag welke kansen er nog zijn voor het gefailleerde bedrijf, welke goederen in de boedel vallen en welke goederen hij voor de boedel wil behouden. Het beleid dat de curator ten aanzien hiervan voert kan ernstig worden doorkruist wanneer hij in deze periode voor voldongen feiten wordt geplaatst. Dit kan zich op verschillende manieren voordoen, bijvoorbeeld als separatisten direct na het faillissement hun zekerheden opeisen, als leveranciers aanspraak maken op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, als leveranciers het recht van reclame uitoefenen, als leasebedrijven de door hen geleasde goederen ophalen, et cetera.

In de Faillissementswet is daarom de afkoelingsperiode geïntroduceerd (artikel 63a Faillissementswet). Een afkoelingsperiode wordt afgekondigd door de rechter-commissaris, op verzoek van de curator of andere belanghebbenden. Vaak gebeurt dit direct na de uitspraak van een faillissement. Tijdens de afkoelingsperiode kunnen derden gedurende twee maanden hun bevoegdheid tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van de boedel bevinden, niet uitoefenen. De afkoelingsperiode kan één keer worden verlengd voor ten hoogste twee maanden.

De beschikkingen waarin voor Macintosh c.s. de afkoelingsperiode is verlengd, kunt u hieronder bekijken:

 

Macintosh Retail Group NV verlenging afkoelingsperiode 25 februari 2016

Hoogenbosch Retail Group BV verlenging afkoelingsperiode 25 februari 2016

Dolcis BV verlenging afkoelingsperiode 25 februari 2016

Manfield BV verlenging afkoelingsperiode 25 februari 2016

Invito BV verlenging afkoelingsperiode 25 februari 2016

PRO Sport BV verlenging afkoelingsperiode 25 februari 2016

Macintosh E commerce BV verlenging afkoelingsperiode 25 februari 2016

MGR STM BV verlenging afkoelingsperiode 25 februari 2016

Scapino BV verlenging afkoelingsperiode 25 februari 2016

Brant TM BV verlenging afkoelingsperiode 25 februari 2016

Nieuws Overzicht