Betere bescherming privacy van zelfstandigen: hun BSN is vanaf 1 januari 2020 niet meer openbaar

04.11.2019

Eind vorig jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) aan de minister van Financiën, met ingang van 1 januari 2020, een verwerkingsverbod opgelegd. De minister is verantwoordelijk voor de verwerking van het btw-identificatienummer van zelfstandigen door de Belastingdienst. Het opgelegde verbod zag op de verwerking (lees: het gebruik) van het Burgerservicenummer (‘BSN’) in het btw-identificatienummer van zelfstandige ondernemers met een eenmanszaak. Het btw-nummer bestaat immers hoofdzakelijk uit zijn BSN.

Zelfstandigen zijn wettelijk verplicht hun btw-identificatienummer op hun facturen te vermelden en – indien zij een webshop hebben – zelfs op hun internetsite. Hierdoor wordt hun BSN in de maatschappij breed verspreid. Dit is onwenselijk.

Immers, het BSN is bedoeld voor de communicatie tussen burger en overheid en zorgt voor een eenduidige identificatie en registratie van personen voor de gegevensuitwisseling tussen overheidsorganen onderling. Het BSN is vertrouwelijk en dient met terughoudendheid te worden gebruikt. De brede verspreiding van het BSN van zelfstandigen via het btw-identificatienummer brengt privacyrisico’s voor deze ondernemers met zich mee. Het is in hoge mate vatbaar voor misbruik en kan – in kwaadwillende handen – leiden tot identiteitsfraude.

De AP is als gevolg hiervan ambtshalve een onderzoek gestart naar de vraag of de Belastingdienst deze verwerking, zijnde het opnemen van het BSN in het btw-identificatienummer van zelfstandigen, wel op een wettelijke grondslag kon baseren. De AP heeft geconstateerd dat deze grondslag er niet was en dat de verwerking mede daarom in strijd was met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

De Belastingdienst moest vóór 1 januari 2020 met een oplossing hiervoor komen en die is er nu: alle zelfstandigen met een eenmanszaak hebben een nieuw btw-identificatienummer gekregen, ook wel het ‘btw-id’ genoemd. Het btw-id is geldig vanaf 1 januari 2020 en ziet er als volgt uit: de landcode NL, gevolgd door negen cijfers, de letter B en een controlegetal van twee cijfers: bijv. NL000099998B57. De negen cijfers hebben niets meer te maken met het BSN van de zelfstandigen, waardoor hun privacy nu beter wordt beschermd. Ondernemers moeten het btw-id vanaf 1 januari volgend jaar op hun facturen en hun website vermelden. Zij houden wel hun huidige btw-nummer voor communicatie met de Belastingdienst en voor de btw-aangifte.

Mocht dus nog uw oude btw-identificatienummer op uw facturen, website, brieven en andere communicatiemiddelen zijn vermeld, denk er dan aan om het oude nummer tijdig door het nieuwe btw-id te vervangen. Ook is het belangrijk om uw nieuwe btw-id zo snel mogelijk aan uw leveranciers door te geven.

In het geval van vragen kunt u uiteraard contact met Kim Deckers opnemen via (+31) 321 6640.

Nieuws Overzicht