Consumentenkoop: wie beschermt de verkoper?

25.08.2015

Het Burgerlijk Wetboek biedt de consument die een koopovereenkomst sluit vergaande bescherming in geval van non-conformiteit. Een detaillist die zich geconfronteerd ziet met een consument die zijn rechten uitoefent, trekt dan aan het kortste einde: doorgaans heeft hij zijn handelswaar bij een voorschakel (groothandel, producent) ingekocht.

Artikel 7:25 van het Burgerlijk Wetboek biedt hier uitkomst. De verkoper kan de schade die hij lijdt doordat een consument een beroep doet op bijvoorbeeld schadevergoeding, ontbinding, herstel of vervanging, verhalen op zijn voorschakel. De strekking van de bepaling is te voorkomen dat de detaillist beklemd raakt tussen de beschermde consument en de voorschakel.

Het artikel kent een viertal grenzen. Allereerst komen de kosten van verweer dat door de detaillist wordt gevoerd tegen het gestelde gebrek of zijn aansprakelijkheid slechts voor vergoeding in aanmerking voor zover zij in redelijkheid zijn gemaakt. Voorts kan een verkoper zijn voorman niet aanspreken voor gebreken die hij kende of behoorde te kennen, of die pas zijn ontstaan ná de aflevering door de voorschakel.Ten derde komt de verkoper geen verhaal toe voor schade ten gevolge van productaansprakelijkheid (hiervoor geldt namelijk de bijzondere regeling in Afdeling 3, Titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek). En ten slotte geldt het verhaalsrecht enkel tegen een voorschakel die zelf ook handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Van belang nog is, dat van artikel 7:25 niet ten nadele van de detaillist mag worden afgeweken. Op een exoneratiebeding zal de voorschakel zich dus niet kunnen beroepen. Internationaal opererende verkopers dienen echter wel op hun hoede te zijn. Zodra de verkoopketen de landsgrenzen overgaat, dreigt de schade te stranden bij de laatste Nederlandse schakel, nu mondiaal (verdragen) of Europees beleid op dit punt aan producenten / leveranciers meer vrijheid biedt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. H. Amsing (h.amsing@paulussen.nl; 045-560 6000). Auteur: H. Amsing

Nieuws Overzicht