De betrekkelijkheid van kredietopzegging vanwege klimaataansprakelijkheid

10.06.2024

Als een bank een krediet voortijdig wil opzeggen, staan juridische belemmeringen daar soms aan in de weg. Is dit van belang voor de klimaatverplichtingen van de bank, of voor haar mogelijkheden deze na te komen?

Klimaatverplichtingen eisen van banken dat zij betrokken zijn bij hun klanten (engagement), en dat zij klanten helpen en aansporen hun klimaatverplichtingen na te komen. Indien nodig moeten banken hun invloed (leverage) vergroten. Klimaatverplichtingen eisen dat banken hun betrokkenheid bij klanten beëindigen (disengagement) als deze blijven falen in hun klimaatverplichtingen. Of als de bank anders haar eigen emissiereductieverplichtingen niet nakomt.

Deze maatregelen impliceren niet noodzakelijk een voortijdige opzegging van krediet. Banken hebben tal van mogelijkheden om hun klimaatengagement te versterken en zo de noodzaak tot disengagement te beperken. Banken beschikken ook over mogelijkheden om te kunnen overgaan tot disengagement zonder voortijdige kredietopzegging en om hun juridische positie te versterken voor het geval opzegging toch noodzakelijk is.

Deze mogelijkheden zijn onder andere het verkorten van looptijden voor nieuw krediet, het verbeteren van juridische voorwaarden, het voeren van minder vrijblijvende klantgesprekken, het communiceren van disengagement als een reële escalatiemogelijkheid en het niet-verlengen van aflopend krediet. In hun juridische analyses van opzeggingsmogelijkheden, moeten banken bovendien rekening houden met de doorwerking daarin van hun klimaatverplichtingen.

Juridische belemmeringen voor kredietopzegging zijn dus niet zo relevant voor de klimaataansprakelijkheid van banken als soms wordt aangenomen. Deze belemmeringen moeten banken daarom niet ontmoedigen doortastende klimaatmaatregelen te nemen.

Integendeel: hoe eerder banken hun klimaatengagement serieus nemen, hoe minder noodzaak bestaat tot disengagement en hoe meer mogelijkheden zij hebben als disengagement toch onvermijdelijk blijkt.

Meer informatie is beschikbaar in een recent artikel van Pim Heemskerk en Roger Cox in het Maandblad voor Vermogensrecht:
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/maandbladvermogensrecht/2024/5/MvV_1574-5767_2024_034_005_003 (paywall).

Het volledige artikel in het Nederlands en een vertaling in het Engels worden beschikbaar gesteld op deze website zodra het artikel “open access” is.

 

Nieuws Overzicht