De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) schrijft een nieuw modelreglement bij splitsing in appartementsrechten

06.02.2015

De KNB heeft een projectgroep gevormd die de “Commissie Beekhuis” vervangt. De projectgroep heeft zich gezet aan het opstellen van het Modelreglement 2015 bij splitsing in appartementsrechten. Bij het opstellen van dit nieuwe modelreglement, dat het Modelreglement 2006 gaat vervangen, worden organisaties zoals VvE Belang en NVM betrokken. De KNB verwacht met deze opzet tot een breed gedragen reglement te komen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoekt of nieuwe wetgeving op het vlak van het appartementrecht wenselijk is. Het is de opzet van de KNB en BZK om kruisbestuiving te laten plaatsvinden tussen de ontwikkeling van het nieuwe modelreglement en eventuele nieuwe wetgeving.

De project groep KNB is samengesteld uit Roel Mertens (Paulussen advocaten en OU), de notarissen Lex Hartman en Helen Kolster en Jacqueline Peter (bureau KNB).  De heren Lex Hartman en Roel Mertens behoorden tot de Commissie Beekhuis en hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het Modelreglement 2006.

Roel Mertens Paulussen Advocaten

Nieuws Overzicht