Een feestdag op een parttime dag: recht op compensatie voor de werknemer?

20.12.2022

Tweede kerstdag valt dit jaar op een maandag. Compenseert u uw parttime werknemer, die maandag als vaste vrije dag heeft, voor deze “misgelopen” feestdag? Zo neen, dan maakt u zich schuldig aan verboden onderscheid op grond van arbeidsduur en kan uw werknemer u aanspreken tot compensatie. Ine Swennen van Paulussen Advocaten geeft meer uitleg.

Het is vaste rechtspraak van het College voor de Rechten van de Mens dat parttime werknemers naar rato van hun dienstverband recht hebben op evenveel feestdagen als fulltime werknemers. Dit betekent dat als een erkende feestdag op de vrije dag van een parttime werknemer valt, hiervoor soms een financiële compensatie moet worden gegeven.

Het argument dat parttime medewerkers zelf hun parttime dag hebben bepaald en het nadeel van de misgelopen feestdag dus voor hun eigen rekening komt, gaat niet op. Ook een arbeidsvoorwaardenreglement waarin staat dat parttime medewerkers geen compensatie krijgen voor een erkende feestdag die op hun vrije dag valt, treft geen doel.

Volgens de wet mag een werkgever namelijk geen onderscheid maken tussen werknemers op grond van een verschil in arbeidsduur in de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan of voortgezet, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is.

Als werkgever moet u waarborgen dat iedere werknemer, fulltime en parttime, die op vaste dagen in de week werkt een naar verhouding van de arbeidsduur gelijk aantal uren vrij heeft, aldus het College voor de Rechten van de Mens. Feestdagen doen zich echter niet voor naar rato van de overeengekomen arbeidsduur. Dat leidt ertoe dat fulltimers, die vijf dagen in de week werken, volledig profiteren van de feestdagen, terwijl parttimers – afhankelijk van de dag waarop de feestdag valt – daar in verschillende mate van profiteren.

Er vallen gemiddeld gezien veel feestdagen op een maandag, ook de aankomende tweede kerstdag. Compenseert u uw medewerker, met de parttime dag op maandag, hiervoor niet, dan maakt u in principe verboden onderscheid naar arbeidsduur.

Ter voorkoming daarvan wordt geadviseerd om het jaarurensysteem in te voeren[1]. Dat betekent dat  elk jaar het aantal werkdagen in dat jaar moet worden vastgesteld. Dit is het totale aantal dagen per jaar minus de weekenden en de erkende feestdagen die niet in het weekend vallen. Dat aantal werkdagen gedeeld door vijf levert het aantal werkweken per jaar op. Het aantal werkweken wordt vervolgens vermenigvuldigd met de gemiddelde arbeidsduur per werknemer per week (in het geval van de parttime medewerker met maandag als vaste vrije dag, dus 32). De uitkomst is het aantal uren dat een werknemer per jaar moet werken (jaarurenomvang). Door deze systematiek zijn de feestdagen voor iedere werknemer (zowel fulltime als parttime) in het jaarurensysteem verdisconteerd en werken zij naar rato van hun dienstverband een gelijk aantal uren, ongeacht op welke werkdag een feestdag valt.

Parttime werknemers die in de afgelopen vijf jaar naar verhouding minder voordeel hebben gehad van erkende feestdagen, kunnen u als werkgever alsnog aanspreken om hen hiervoor te compenseren.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met arbeidsrechtspecialisten Ine Swennen of Lisanne Somers van Paulussen Advocaten, met vestigingen in Maastricht en Heerlen.

Fijne feestdagen!

[1] Dat is alleen anders indien dat tot een onevenredige belasting leidt en de lat ligt daarvoor hoog.

 

Nieuws Overzicht