Ervaring van student-stagiaire Sylvie Braat

24.11.2021

‘’De afgelopen twee maanden heb ik stage gelopen bij Paulussen Advocaten. Voorafgaand aan de stage wist ik niet zo goed wat mij te wachten stond. Ik hoopte vooral om een inkijk te krijgen in de werkzaamheden binnen de advocatuur. Dat is meer dan gelukt! Tijdens de stage was de mate van betrokkenheid namelijk zeer hoog. Dit komt met name doordat bij iedere advocaat de deur eigenlijk altijd open staat (letterlijk en figuurlijk) en het niet zo is dat je enkel opdrachten aan het uitvoeren bent. Je wordt als student-stagiaire echt meegenomen in alle werkzaamheden binnen het kantoor. Zo woonde ik wekelijks kantoorvergaderingen bij, ging ik mee naar zittingen, kreeg ik de mogelijkheid aanwezig te zijn bij gesprekken met cliënten en mocht ik verscheidene keren deelnemen aan interne besprekingen waarin overleg plaatsvond over diverse dossiers. Als student-stagiaire word je aangespoord mee te denken in de verschillende dossiers. Tijdens zo’n bespreking is er dan ook de mogelijkheid om jurisprudentie te bespreken, vragen te stellen en eigen inzichten te delen. Naast het opdoen van veel praktijkervaring en het vergaren van kennis in verschillende rechtsgebieden, heeft de stage mij ook een ander inzicht geboden. Naarmate de stage vorderde werd mijn interesse in verschillende takken van het recht aangewakkerd waardoor ik heb gekozen een andere master te gaan volgen dan ik in eerste instantie voor ogen had. Voor mijn gevoel is de tijd voorbijgevlogen. Ik ben Paulussen Advocaten dan ook heel dankbaar voor deze erg leerzame, inspirerende periode waar ik met veel enthousiasme op terug kijk.’’

Nieuws Overzicht