Ervaring van student-stagiair Rawaz Sharaf

17.06.2022

“De afgelopen twee maanden heb ik in het kader van de afronding van mijn bachelorstudie stage gelopen bij Paulussen Advocaten. Tijdens deze periode heb ik verschillende werkzaamheden verricht. Zo heb ik bijvoorbeeld aan de hand van juridisch onderzoek interne notities op mogen stellen in verschillende dossiers en heb ik advocaten mogen ondersteunen bij het opstellen van concept-processtukken. Daarnaast heb ik jurisprudentie gepresenteerd tijdens verschillende vakgroepoverleggen. Voorts ben ik bij meerdere zittingen aanwezig geweest.

Over de sfeer op kantoor kan ik kort zijn: deze is te bestempelen als laagdrempelig en fijn. Iedere advocaat maakt tijd vrij om vraagstukken nader toe te lichten of om even bij te praten. Tevens worden student-stagiaires betrokken bij allerlei kantooractiviteiten, cursussen en overleggen. De vraagstukken uit de dossiers zijn juridisch-inhoudelijk boeiend, divers en uitdagend.

Alles overziend, raad ik hierbij iedere rechtenstudent aan om bij Paulussen Advocaten stage te gaan lopen. Alleen dan is het mogelijk om op basis van opgedane ervaringen een juist beeld vormen over de werkzaamheden binnen de advocatuur.”

Nieuws Overzicht