Ervaringen van een student-stagiaire

13.12.2019

“Ik heb mijn stage van vijf weken bij Paulussen Advocaten als bijzonder prettig en leerzaam ervaren. Ik vond de stage prettig, omdat het mij een goed beeld heeft verschaft over de dagdagelijkse gang van zaken op een advocatenkantoor en de toepassing van bepaalde rechtsgebieden in de beroepspraktijk. Hierdoor kreeg ik ook inzicht in het dynamische werk van een advocaat, dat o.a. bestaat uit het adviseren over juridische vraagstukken en het optreden tijdens zittingen op de rechtbank. Wat ik specifiek als prettig bij Paulussen Advocaten heb ervaren, betreft de betrokkenheid van en samenwerking met de collega’s van Paulussen Advocaten. Hier heb ik veel van kunnen leren en het heeft mij ook geïnspireerd om me verder te verdiepen in bepaalde rechtsgebieden.

Ik heb de stage als leerzaam ervaren, omdat ik heb mogen ervaren hoe bepaalde (theoretische) leerstukken worden toegepast en geïnterpreteerd in de beroepspraktijk. Dit heeft mij tot de conclusie laten komen dat het recht niet zwart-wit is, maar sterk afhankelijk van uitleg. Dit maakt het werk van een jurist naar mijn mening juist interessant, omdat je door middel van interpretatie je eigen draai aan iets kunt geven en kan bijdragen aan de vorming van het recht. Tevens vond ik het bedenken van een strategie voor een zaak zeer leerzaam, omdat een strategie zich vaak niet beperkt tot juridische aspecten, maar onder andere ook sociale, economische en bedrijfsmatige aspecten een rol kunnen spelen.

Afsluitend wil ik opmerken dat deze stage mij heeft laten beseffen hoe belangrijk het lopen van een stage voor een (rechten)student is. Hierdoor krijg je een veel beter beeld van de beroepspraktijk en hoor je waar behoefte aan is. Tevens leer je in juridische zin veel van een stage, maar draagt het ook bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Ik ben dan ook dankbaar dat ik deze stage heb mogen volgen en stel de welwillendheid van Paulussen Advocaten zeer op prijs.”

Roel Niemark – student-stagiaire

Nieuws Overzicht