Ervaringen van een student-stagiaire

10.07.2019

In de afgelopen twee maanden heb ik stage mogen lopen bij Paulussen Advocaten te Maastricht. Ik heb het ervaren als leerzaam en als een waardevolle toevoeging aan het laatste jaar van mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht. Tijdens mijn stage heb ik onder andere jurisprudentie- en literatuuronderzoek verricht in verschillende dossiers en rechtsgebieden. Allereerst gaf de betreffende advocaat dan een toelichting op een bepaalde casus en het juridische vraagstuk. Vervolgens was het aan mij om het juridische vraagstuk te behandelen en om een memo op te stellen. Na de bespreking van mijn bevindingen met de advocaat, volgde in de meeste gevallen een bespreking met de cliënt. Daarnaast mocht ik ook zittingen bij de rechtbank bijwonen. Verder had ik wekelijks vaktechnisch overleg met de sectie vastgoed en met de sectie bestuursrecht. Tijdens deze overleggen werden de lopende zaken, nieuwe jurisprudentie en andere relevante ontwikkelingen besproken. Al met al heb ik mij kunnen verdiepen in interessante dossiers en heb ik veel kennis opgedaan in uiteenlopende rechtsgebieden. Bovendien heb ik bij Paulussen Advocaten op prettige wijze de advocatuur in de praktijk kunnen beproeven. De student-stage was een waardevolle ervaring!

Merle Zuidema – student-stagiaire

Nieuws Overzicht