Europese Commissie: woningcorporaties zijn aanbestedende diensten

12.12.2017

De vraag of een woningcorporatie een aanbestedende dienst is, speelt al jaren. Terwijl aanvankelijk vaak betoogd werd dat woningcorporaties niet onder de regels vielen, zijn sinds de laatste wetswijzigingen steeds meer juristen ‘omgegaan’. Door het geïntensiveerde Rijkstoezicht zijn woningcorporaties publiekrechtelijke instellingen geworden, als ze dat niet al waren, en dus aanbestedende dienst (artikel 1.1. Aanbestedingswet 2012). Gek genoeg is er geen rechtspraak waaruit klip en klaar blijkt dat een woningcorporatie aanbestedingsplichtig is, terwijl men in de praktijk wel ziet dat woningcorporaties die regels niet in acht nemen. Recent nog werd in een kort geding tussen een aannemer en een woningcorporatie er vanuit gegaan dat sprake was van een private aanbesteding omdat de woningstichting geen aanbestedende dienst zou zijn.

De Europese Commissie is van mening dat Nederland het niet goed doet omdat Nederlandse woningstichtingen een aanbestedende dienst zijn. Op 7 december jl. bleek uit een persbericht dat de Europese Commissie zelfs vindt dat door Nederland de aanbestedingsrichtlijnen geschonden worden doordat woningcorporaties hier niet gezien worden als een aanbestedende dienst en daartoe op een lijst geplaatst worden. Nederland is gevraagd om een reactie op het standpunt van de Commissie. Mocht Nederland beargumenteren dat woningcorporaties geen aanbestedende diensten zijn, dan bestaat de kans dat de Europese Commissie zich daar niet bij neerlegt. In het meest vergaande geval kan de Commissie zelfs een inbreukprocedure tegen de lidstaat Nederland starten bij het Hof van Justitie in Luxemburg. De Nederlandse staat is aan zet, maar ook de woningbouwcorporaties. Zij kunnen zich maar beter kunnen voorbereiden op een leven als aanbestedende dienst, dat overigens ook voordelen heeft.

Bent u een woningcorporatie of  heeft u vragen over het voorgaande? Neem dan contact op met Bert Lejeune of Kevin Smitsmans.

Nieuws Overzicht