Faillissement Macintosh Retail Group N.V., Hoogenbosch Retail Group B.V. e.a.

08.01.2016

Geachte mevrouw, mijnheer,

1 Faillissement Macintosh Retail Group N.V.

Bij beschikking van dinsdag 22 december 2015 van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, is voorlopige surseance van betaling verleend aan Macintosh Retail Group N.V. (“MRG ”), gevestigd en kantoorhoudende te (6199 AE) Maastricht-Airport, Amerikalaan 100, met benoeming van mr. drs. B.W.G.P. Meijs (Thuis & Partners Advocaten) en mr. J.J.M.C. Huppertz (Paulussen Advocaten) tot bewindvoerders en mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris.

Bij beschikking van woensdag 30 december 2015 heeft dezelfde rechtbank de voorlopige surseance van betaling ingetrokken en MRG in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. Drs. B.W.G.P. Meijs en mr. J.J.M.C. Huppertz tot curatoren en benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris.

2  Faillissementen Hoogenbosch Retail Group B.V., Dolcis B.V., Manfield B.V., Invito B.V. en PRO Sport B.V.

Bij beschikkingen van woensdag 23 december 2015 van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, is voorlopige surseance van betaling verleend aan de volgende(klein)dochtermaatschappijen van MRG:

  • Hoogenbosch Retail Group B.V.
  • Dolcis B.V.
  • Manfield B.V.
  • Invito B.V.
  • PRO Sport B.V.

allen gevestigd en kantoorhoudende te (5234 KC) ’s-Hertogenbosch, Larenweg 70, met benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. drs. B.W.G.P. Meijs en mr. J.J.M.C. Huppertz tot bewindvoerders.Bij beschikkingen van dinsdag 5 januari 2016 heeft rechtbank Limburg, locatie Maastricht, de voorlopige surseances van betaling ingetrokken en bovenstaande vennootschappen in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. drs. B.W.G.P. Meijs en mr. J.J.M.C. Huppertz tot curatoren en benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris.

3  Faillissementen MRG STM BV en Macintosh E-commerce B.V.

Bij beschikkingen van donderdag 31 december 2015 heeft de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, voorlopige surseance van betaling verleend aan de volgende (klein)dochtermaatschappijen van MRG:

  • MRG STM B.V.
  • Macintosh E-commerce B.V.

beiden gevestigd en kantoorhoudende te (6199 AE) Maastricht-Airport, Amerikalaan 100, met benoeming van mr. drs. B.W.G.P. Meijs en mr. J.J.M.C. Huppertz tot bewindvoerders en mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris.

Bij beschikkingen van dinsdag 5 januari 2016 heeft rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, de voorlopige surseances van betaling ingetrokken en bovenstaande vennootschappen in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. drs. B.W.G.P. Meijs en mr. J.J.M.C. Huppertz tot curatoren en benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris. 

4 Faillissement Scapino B.V.

Bij beschikking van dinsdag 5 januari 2016 heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, voorlopige surseance van betaling verleend aan Scapino B.V. (tevens kleindochtermaatschappij van MRG; hierna “Scapino”), gevestigd en kantoorhoudende te (postbus 250, 9403 AB) Assen, Industrieweg 28, met benoeming van mr. drs. B.W.G.P. Meijs en mr. J.J.M.C. Huppertz tot bewindvoerders en mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris.

Bij beschikking van vrijdag 8 januari 2016 heeft de Rechtbank Limburg (locatie Maastricht) de voorlopige surseance van betaling ingetrokken en Scapino in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. Drs. B.W.G.P. Meijs en mr. J.J.M.C. Huppertz tot curatoren en benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris.

5 Correspondentie

Hierbij delen wij u mede dat er per vennootschap een afzonderlijk e-mailadres is aangemaakt en dat de correspondentie met betrekking tot de insolventies gericht kan worden aan de volgende emailadressen:

Het aanmelden van vorderingen door crediteuren in ieder van de bovenstaande faillissementen dient te geschieden via het volgende e-mailadres:claims@insolvencymrg.nl

6 Afkoelingsperiode

Voorts delen wij u mede dat er een in ieder van bovengenoemde faillissementen afkoelingsperiode is afgekondigd voor een periode van twee maanden.

7 Voortgang

Zodra meer duidelijkheid bestaat omtrent het verdere verloop van de faillissementen zal wederom een bericht worden geplaatst op de website.

Met vriendelijke groet,

Mr. drs. B.W.G.P. Meijs

Mr. J.J.M.C. Huppertz

Curatoren.

Nieuws Overzicht