Metaalbouw Vogt B.V. Failliet

15.07.2015

Op 14 juli 2015 is Metaalbouw Vogt BV te Kerkrade in staat van faillissement verklaard.

Rechter-commissaris is mr. R.P. J. Quaedackers. Curator is mr. drs. M.C. Schmitz RA van ons kantoor. Bij Metaalbouw Vogt zijn circa 45 werknemers in dienst.

De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart. Belangstellenden kunnen zich tot haar wenden via vogt@paulussen.nl of telefonisch (043 328 4132).

Schuldeisers kunnen hun vordering – onderbouwd met stukken – indienen ter verificatie via vogt@paulussen.nl of per reguliere post.

Nieuws Overzicht