Faillissementsaanvraag als incassomiddel? Ja, dat mag

28.05.2015

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Bosch bevestigd dat een faillissementsaanvraag als drukmiddel kan worden gehanteerd om een debiteur tot betaling te bewegen.

Deze praktijk is al langer gaande. Soms heeft dat het gewenste effect: vlak voor de zitting betaalt de debiteur toch nog, ter afwending van een faillissement. Betaalt de debiteur niet, dan laat de schuldeiser het faillissement uitspreken.

Gaat dit niet te ver? Die vraag stelde de Rechtbank Zeeland zichzelf. De debiteur had onder meer aangevoerd dat de faillissementsaanvraag een verkapte incassoprocedure was. De rechtbank oordeelde daarop dat de belangen van  werknemers en bestuurder doorslaggevend waren. De faillissementsaanvraag werd afgewezen.

De schuldeiser ging in hoger beroep en het faillissement is toen alsnog uitgesproken. Het hof oordeelde op 30 april 2015 dat een faillissementsaanvraag – nog steeds – als incassomiddel kan worden gehanteerd. Een belangenafweging is dus niet aan de orde.

Het hof baseerde zich daarbij onder meer op vaste jurisprudentie van de Hoge Raad. Daaruit volgt dat een faillissementsaanvraag als incassomiddel geen misbruik van bevoegdheid oplevert.

Deze “alles of niets aanpak” is uiteraard alleen zinvol als andere incassomogelijkheden geen resultaat hebben bereikt.

Wenst u naar aanleiding hiervan overleg? Bel Marijke Schmitz op 043 321 6640 of stuur een email m.schmitz@paulussen.nl.

Nieuws Overzicht