Kennisgeving verhuurders Faillissementen en voorlopige surseance Hoogenbosch Retail Group B.V., Dolcis B.V., Manfield B.V., Invito B.V., PRO Sport B.V. en Scapino B.V.

06.01.2016

1             Faillissementen Hoogenbosch Retail Group B.V., Dolcis B.V., Manfield B.V., Invito B.V., PRO Sport B.V.

Bij beschikkingen van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, van 23 december jl. is voorlopige surseance van betaling verleend aan de volgende vennootschappen:

–           Hoogenbosch Retail Group B.V.

–           Dolcis B.V.

–           Manfield B.V.

–           Invito B.V.

–           PRO Sport B.V.

Bij beschikking van 5 januari 2016 heeft de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, de voorlopige surseances van betaling ingetrokken en voornoemde vennootschappen in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. B.W.G.P. Meijs en mr. J.J.M.C. Huppertz tot curatoren (hierna “curatoren”) en benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris .

2             Voorlopige surseance van betaling Scapino B.V.

Bij beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, van 5 januari 2016, is eveneens voorlopige surseance van betaling verleend aan Scapino B.V., met aanstelling van mr. B.W.G.P. Meijs en mr. J.J.M.C. Huppertz tot bewindvoerders en benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris .

3             Voorlopige surseance van betaling MRG STM B.V.

Bij beschikking van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, van 31 december jl. is voorlopige surseance van betaling verleend aan MRG STM B.V., met aanstelling van mr. B.W.G.P. Meijs en mr. J.J.M.C. Huppertz tot bewindvoerders en benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris .

Bij beschikking van 5 januari 2016 heeft dezelfde rechtbank de voorlopige surseance van betaling ingetrokken en voornoemde vennootschap in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. B.W.G.P. Meijs en mr. J.J.M.C. Huppertz tot curatoren (hierna “curatoren”) en benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris (rechtbank Limburg, locatie Maastricht .

4             Afkoelingsperiode

In elk van bovenstaande faillissementen resp. surseance is een afkoelingsperiode afgekondigd voor een periode van twee maanden. Dit betekent dat derden niet kunnen overgaan tot uitoefening van hun bevoegdheden tot verhaal op de tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde bevinden.

5             Positie verhuurders

Uit de administratie blijkt dat u verhuurder bent van een bedrijfspand alwaar één of meerdere van bovengenoemde vennootschappen detailhandel exploiteren. Vanaf datum faillissement resp. surseance is de huurbetaling een boedelschuld.

De bewindvoerders resp. curatoren zijn druk in gesprek met partijen die geïnteresseerd zijn in een doorstart van de activiteiten van de voornoemde vennootschappen. Meerdere partijen hebben hiertoe ook reeds een overnamebod gedaan waarbij ook is aangegeven dat concrete interesse bestaat in het voortzetten van de huurrelatie. De bewindvoerders resp. curatoren verwachten binnen enkele dagen/weken tot definitieve overeenstemming te komen met (één of meerdere) partijen. Tot die tijd zullen de winkels gewoon geopend zijn en wordt de exploitatie van de winkels voortgezet.

De curatoren streven er naar om zoveel mogelijk winkels in de doorstart te betrekken. De bedoeling is dan ook om zoveel mogelijk huurovereenkomsten te laten ‘overnemen’ via een indeplaatsstelling.

Mocht u onverhoopt stappen ondernemen om het voorgaande te frustreren dan zullen wij hier zo nodig, in het belang van de boedel, tegen ageren. Dit betekent onder meer dat wanneer u de huurovereenkomst van uw zijde mocht opzeggen, de bewindvoerders resp. curatoren zich het recht voorbehouden de opzegging te bestrijden vanwege misbruik van recht of omdat de (handhaving van de) opzegging in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige opzegging zal dan voor zoveel mogelijk op u worden verhaald.

Mocht blijken dat er geen interesse is voor overname van één of meerdere winkels, dan zullen de bewindvoerders resp. curatoren zo spoedig contact met u opnemen teneinde tot een opzegging van de resp. huurovereenkomst(en) te komen ex art. 39 Faillissementswet.

6             Correspondentie

Wij hopen u middels deze brief alvast voorlopig van nuttige informatie te hebben voorzien.

Alle correspondentie met betrekking tot de surseances resp. faillissementen kunt u richten aan mrg@insolvencymrg.nl.

Met vriendelijke groet,

 

Mr. drs. B.W.G.P. Meijs Mr. J.J.M.C. Huppertz

Bewindvoerders Curatoren

Nieuws Overzicht