Milieudefensie/Royal Dutch Shell – baanbrekende uitspraak

26.05.2021

Zojuist sprak de rechtbank Den Haag een baanbrekend en hoopvol vonnis uit in de zaak van Milieudefensie tegen Royal Dutch Shell.

Het is voor het eerst dat een rechter oordeelt dat een grote internationale onderneming zoals Shell een zelfstandige juridische verplichting heeft om de CO2 uitstoot drastisch terug te brengen.

De rechtbank beveelt Shell om de eigen CO2 uitstoot drastisch te verminderen zodat het recht op leven en het recht op gezondheid en welzijn voor ieder mens beschermd blijft, zowel voor huidige als voor toekomstige generaties.

Dit vonnis voert daarnaast ook de druk op bij andere fossiele bedrijven om snel te veranderen. Dat is goed nieuws omdat de aanpak tegen klimaatverandering daardoor in een stroomversnelling kan komen.

Wij feliciteren Milieudefensie c.s. en team Roger Cox met deze historische uitspraak!

 

The District Court of The Hague has just delivered a groundbreaking and hopeful verdict in the case of Milieudefensie against Royal Dutch Shell.

It is the first time that a judge rules that a large international company like Shell has an independent legal obligation to drastically reduce its CO2 emissions.

The court orders Shell to drastically reduce its own CO2 emissions so that the right to life and the right to health and well-being for every human being remain protected, both for current and future generations.

This verdict also increases the pressure on other fossil companies to change quickly. This is good news because it can accelerate the fight against climate change.

We congratulate Friends of the Earth and team Roger Cox on this historic ruling!

 

Nieuws Overzicht