Oproep tot betrekken klimaatschade bij MER-procedures

19.04.2018

Vandaag heeft Roger Cox samen met een groep van wetenschappers, milieu- en gezondheidsorganisaties en bezorgde burgers en omwonenden het kabinet in een open brief opgeroepen om ook de klimaatgevolgen en klimaatschade mee te laten doorrekenen in de milieueffectrapportages die worden uitgevoerd voor de uitbreidingsplannen voor alle Nederlandse luchthavens, te beginnen bij Lelystad. Zie hier voor de betreffende oproep aan het kabinet.

Nieuws Overzicht