PERSBERICHT – Macintosh Retail Group

17.02.2016

mac

Maastricht-Airport, Nederland
16 februari 2016

Curatoren bereiken ook overeenstemming over verkoop van de resterende winkelformules Pro Sport, Invito & Steve Madden

De curatoren van Macintosh Retail Group N.V. hebben, onder voorbehoud van goedkeuring door de financierende banken, overeenstemming bereikt over de verkoop van de activa van de failliete vennootschappen Pro Sport B.V., Invito B.V. en Steve Madden B.V.
De Pro Sport formule is verkocht aan Pro Sports Holding BV, met als directeur Perry Overeem. De Invito en Steve Madden formules zijn verkocht aan een tweetal aan Highlands Holding B.V. toebehorende vennootschappen, met als directeur Martijn Rozenboom.
Afgesproken is dat alle, circa 65, tot de formules behorende, winkels worden overgenomen. Het uiteindelijk aantal over te nemen winkels hangt echter mede of van de met verhuurders te maken afspraken over de huurvoorwaarden, alsmede de afspraken met leveranciers.
De formule Steve Madden (3 winkels) zal naar verwachting van de markt verdwijnen omdat er (nog) geen nieuwe afspraken zijn met de Amerikaanse licentiegever Steve Madden. Deze winkels zullen dan zo mogelijk worden omgezet naar andere formules.
Er is de intentie om een nieuw dienstverband aan te bieden aan een groot deel van de winkelmedewerkers in de over te nemen winkels en aan een deel van de in het hoofdkantoor/ distributiecentrum werkzame medewerkers.

Ben Meijs en John Huppertz, curatoren van Macintosh, Pro Sport; Invito, en Steve Madden: “Na de gerealiseerde transacties inzake Scapino, Brantano, Manfield en Dolcis hebben we nu ook voor de overige “high street” formules nieuw onderdak gevonden. We zijn verheugd dat we naar verwachting een groot deel van de werkgelegenheid bij Pro Sport, Invito en de Steve Madden-winkels hebben kunnen behouden en dat we partijen hebben gevonden die de winkelformules Invito en Pro Sport op de Nederlandse markt actief willen houden.”

Over de voorwaarden waaronder de transacties inzake Pro Sport, Invito, en Steve Madden tot stand zijn gekomen worden geen verdere uitspraken gedaan. Voor de aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V. is van deze transacties noch van mogelijke toekomstige transacties inzake andere activa van Macintosh Retail Group N.V. of haar onderdelen, zoals eerder bericht, geen enkele opbrengst te verwachten. De transacties zullen op afzienbare tijd worden geeffectueerd na afronding van de toepasselijke procedures.

Voor nadere informatie rondom het faillissement van Macintosh wordt verwezen naar de website www.macintosh.nl onder het tabblad “informatie faillissement”: http://www.macintosh.nl/informatie_faillissement/contactgegevens_bewindvoerderssuratoren/

Macintosh Retail Group N.V.
Maastricht-Airport, 16 februari 2016

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
HuijskensBickerton (Clemens Sassen) op (+31)(0)6 46 11 11 89.

 

 

Nieuws Overzicht