PERSBERICHT – Macintosh Retail Group

29.01.2016

mac

Maastricht-Airport, Nederland,

28 januari 2016

Overeenstemming over verkoop van winkelformule Manfield aan Sacha

De curatoren en de financierende banken van Macintosh Retail Group N.V. hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de activa van het failliete Manfield B.V. aan Mnfld BV, een aan Sacha toebehorende vennootschap. Sacha heeft ruim 75 winkels in 5 landen, waarvan circa 45 in Nederland, en is eigendom van de familie Termeer.
Afgesproken is dat Mnfld BV 35 tot 40 van de circa 60 Manfield winkels overneemt (inclusief voorraden en inventaris). Het definitieve aantal over te nemen winkels hangt mede af van de met verhuurders te maken afspraken over de huurvoorwaarden.
Mnfld BV heeft de intentie om een nieuw dienstverband aan te bieden aan de winkelmedewerkers in de over te nemen winkels en aan een deel van de in het hoofdkantoor / distributiecentrum werkzame medewerkers. In totaal betreft het circa 350 van de in totaal circa 600 Manfield medewerkers.

De curatoren en de financierende banken van Macintosh Retail Group N.V. zijn tevens in een ver gevorderd stadium met de verkoop van Dolcis en voorts nog in gesprek over de andere winkelformules van de failliete Hoogenbosch Groep (, Invito, PRO Sport, Steve Madden en Intreza).

Ben Meijs en John Huppertz, curatoren van Macintosh en Manfield: “Na de gerealiseerde transacties inzake Scapino en Brantano hebben we ook voor de eerste “high street” formule nieuw onderdak gevonden. We zijn verheugd dat we een groot deel van de werkgelegenheid bij Manfield hebben kunnen behouden en dat Manfield als winkelformule op de Nederlandse markt actief blijft.”

Over de voorwaarden waaronder de transactie inzake Manfield tot stand is gekomen worden geen verdere uitspraken gedaan. Voor de aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV is van de Manfield transactie noch van mogelijke toekomstige transacties inzake de andere formules van de Hoogenbosch Groep, zoals eerder bericht, geen enkele opbrengst te verwachten.

Voor nadere informatie rondom het faillissement van Macintosh wordt verwezen naar de website www.macintosh.nl onder het tabblad “informatie faillissement”:

http://www.macintosh.nl/informatie_faillissement/contactgegevens_bewindvoerders_curatoren/

Macintosh Retail Group NV
Maastricht-Airport, 28 januari 2016

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
HuijskensBickerton (Clemens Sassen) op (+31)(0)6 46 11 11 89.

Nieuws Overzicht