Polemiek in FD over gevaarlijke klimaatverandering

16.02.2022

Deze week ontstond in het Financieele Dagblad (FD) een korte polemiek tussen VNO-NCW enerzijds en Paulussen Advocaten en onze cliënt Milieudefensie anderzijds. De werkgeversvereniging is van mening dat rechters met uitspraken aangaande de klimaat- en de stikstofcrisis teveel op de stoel van de politiek zouden gaan zitten. Alleen de politiek zou het bedrijfsleven mogen reguleren en rechters zouden zich beter onthouden van het opleggen van verplichtingen aan bedrijven aldus VNO-NCW.

In een reactie daarop heeft onze kantoorgenoot Roger Cox nog eens kort uiteengezet waarom de rechterlijke macht in een democratisch rechtsstaat in de positie is (en gehouden is) om multinationale bedrijven zoals Shell te veroordelen tot adequaat klimaatbeleid. Ook wijst hij erop dat het niet voeren van klimaatbeleid om meerdere redenen voor grote ondernemingen en hun stakeholders een aanzienlijk bedrijfsrisico is geworden.

De redactie van het FD ondersteunt deze analyse in het redactioneel commentaar, waarin wordt gesteld: “Het bedrijfsleven heeft ook een eigen verantwoordelijkheid om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Daarvoor hoeft het niet te wachten op de overheid. Het klimaatakkoord van Parijs en de daaruit voortvloeiende nationale klimaatdoelen zijn helder. Bedrijven die hun investeringen en gedrag niet in lijn brengen met die doelen, hebben wat uit te leggen en nemen bewust een risico.” Wij kunnen het niet beter samenvatten.

Het betoog van Roger Cox in het FD kan gelezen worden via deze link: https://www.paulussen.nl/nl/nieuws/ingrijpen-van-rechter-toont-falen-van-bedrijfsleven/

Wie de stukken in het FD wil nalezen:

 

 

 

Nieuws Overzicht