Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten gewijzigd

01.05.2018

Met ingang van 1 mei 2018 zijn uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten vrijgesteld van hun sollicitatieplicht.

Tot dit moment was van de sollicitatieplicht onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, had bereikt.
Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken.

Voor dit onderscheid was geen gerechtvaardigde reden aanwezig zodat met deze wijziging per 1 mei 2018 wordt geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht ook geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Viviane Nowak

Nieuws Overzicht