Selfie op de TEFAF: even Apeldoorn bellen?

13.06.2022

24-30 juni: TEFAF Maastricht! De line-up van deze befaamde internationale kunstbeurs in Maastricht bestaat uit 243 handelaren uit 20 landen.

Naar verwachting komen er weer tienduizenden bezoekers. Zij gaan vast veel foto’s en selfies maken. Wat nu als iemand daarbij achteruitloopt, een vaas omstoot en die vaas valt kapot op de grond?

Een soortgelijke situatie heeft zich al eerder voorgedaan. Iemand liep in 1998 enkele meters achteruit en stootte daarbij een Monstrans-klok om uit 1630. Het ging om een klok met een vraagprijs van afgerond € 550.000. De schade: afgerond € 70.000.

Wie moest dit betalen?

De zaak over de Monstrans-klok

De verzekeraar keerde de schade uit aan de stand-houder. Daarmee was het verhaal nog niet af. De verzekeraar wilde op haar beurt de uitgekeerde schade verhalen op de bezoeker. De bezoeker was echter niet verzekerd en hij was evenmin bereid om de schade zelf te betalen.

De verzekeraar startte vervolgens een juridische procedure tegen de bezoeker.

De rechtbank overwoog in haar uitspraak van 16 mei 2002 als volgt.
“Naar het oordeel van de rechtbank heeft [gedaagde], door tijdens een kunst- en antiekbeurs achterwaarts te lopen zonder om te kijken in een stand waarin kostbaarheden zijn uitgestald, zoals is komen vast te staan uit de getuigenverklaringen, een zodanig groot risico genomen dat hierdoor schade zou ontstaan, dat de verwezenlijking van dit risico aan hem dient te worden toegerekend.”

Een drama voor de bezoeker. De rechtbank ging vervolgens na of er redenen zijn om de schade op een bepaalde manier over beide partijen te verdelen. Die redenen waren aanwezig. De Monstrans-klok stond namelijk los, hij was niet bevestigd aan de sokkel, dat was ook onmogelijk met dit klassieke object. Wel was de sokkel verzwaard met twee zandzakken van elk zeven kilo. De zandzakken konden echter niet verhinderen dat de losstaande Monstrans-klok al bij een lichte aanraking van de sokkel zou vallen. Het lag daarom op de weg van de stand-houder om een andere plaats voor de klok te kiezen teneinde het gevaar voor omlopen of omstoten van de klok zoveel mogelijk te beperken, aldus de rechtbank.
Op grond hiervan werd de schade voor 25% aan de stand-houder toegerekend wegens “eigen schuld”. De bezoeker moest 75% van de schade betalen.

Selfie op de TEFAF

De hiervoor beschreven uitspraak kan in principe analoog worden toegepast bij schade als gevolg van een selfie of andere foto, waarbij de maker niet oplet en iets omverloopt. Wees dus niet te nonchalant op de TEFAF en loop vooral niet (ver) achteruit zonder om te kijken. Misschien is dit wel het moment om de polisvoorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering nog eens nader te bekijken.

Deze bijdrage werd geschreven door Marijke Schmitz. Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, neemt u dan met haar contact op via m.schmitz@paulussen.nl of via 043 328 4132.

 

Nieuws Overzicht