Standaard voor het UEA vervangt Eigen Verklaring

14.01.2016

Op 5 januari 2016 heeft de Europese Commissie uitvoeringsverordening 2016/7 aangenomen waarin het standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is opgenomen. Dat een dergelijke standaard er zou komen was bekend uit onder meer de nieuwe aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke sectoren waarin de komst van een standaardformulier voor het UEA reeds is aangekondigd. Het UEA vervangt de eigen verklaring die nu reeds verplicht dient te worden ingevuld door inschrijvers op een Europese aanbesteding en het meesturen van een compleet ingevuld UEA wordt verplicht voor aanbestedingen die vallen onder de reikwijdte van de richtlijnen. De inhoud van het UEA is niet wezenlijk anders dan de inhoud van de eigen verklaring en het UEA heeft net als de eigen verklaring tot doel om inschrijvers in staat te stellen voorlopig bewijs te leveren van hun geschiktheid als inschrijver.

De Commissie kiest voor uniformiteit in een poging om de administratieve lasten voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers te verminderen en de implementatie van een standaardformulier is bovendien een manier voor de Commissie om grensoverschrijdende deelname aan aanbestedingsprocedures te bevorderen. Uiterlijk bij implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in het nationale recht, maar in ieder geval voor 18 april 2016 dient het standaard formulier dat als bijlage 2 bij de uitvoeringsverordening is opgenomen te worden gebruikt als UEA.

Het is derhalve zaak dat aanbestedende diensten zich er van bewust zijn dat zij een relatief korte periode hebben om binnen hun organisaties het gebruik van het nieuwe standaardformulier in te voeren en gemeengoed te maken en waar nodig in het beleid op te nemen. Voor inschrijvers geldt eveneens dat zij moeten leren werken met een nieuw standaardformulier bij het doen van inschrijvingen.

Voor meer informatie over het (standaardformulier voor het) UEA kunt u terecht bij de specialisatie inkoop en aanbesteding van ons kantoor en direct contact opnemen met Bert Lejeune of Kevin Smitsmans.

Nieuws Overzicht