Surseance van betaling Macintosh Retail Group N.V. c.s.

24.12.2015

Geachte mevrouw, mijnheer,

Bij beschikking van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, van dinsdag 22 december jl. is voorlopige surséance van betaling verleend aan Macintosh Retail Group N.V. (“MRG NV”), met vestigingsadres Amerikalaan 100 te (6199 AE) Maastricht-Airport, met benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. drs. B.W.G.P. Meijs (Thuis & Partners Advocaten) en mr. J.J.M.C. Huppertz (Paulussen Advocaten) tot bewindvoerders.

Bij beschikkingen van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, van woensdag 23 december jl. is eveneens voorlopige surséance van betaling verleend aan de volgende (klein)dochtermaatschappijen van MRG NV:

– Hoogenbosch Retail Group B.V.
– Dolcis B.V.
– Manfield B.V.
– Invito B.V.
– PRO Sport B.V.

allen met vestigingsadres Larenweg 70 te (5234 KC) ’s-Hertogenbosch met benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. drs. B.W.G.P. Meijs en mr. J.J.M.C. Huppertz tot bewindvoerders.

Hierbij delen wij u mede dat er per vennootschap een afzonderlijk e-mailadres is aangemaakt en dat de correspondentie met betrekking tot de surséances gericht kan worden aan de volgende emailadressen:

– Macintosh Retail Group N.V.
mrg@insolvencymrg.nl;

– Hoogenbosch Retail Group B.V.
hoogenbosch@insolvencymrg.nl;

– Dolcis B.V.
dolcis@insolvencymrg.nl;

– Manfield B.V.
manfield@insolvencymrg.nl;

– Invito B.V.
invito@insolvencymrg.nl;

– PRO Sport B.V.
pro@insolvencymrg.nl

Voorts delen wij u mede dat er een afkoelingsperiode is afgekondigd voor een periode van twee maanden.

Zodra meer duidelijkheid bestaat omtrent het verdere verloop van de surséances zal wederom een bericht worden geplaatst op www.thuispartners.nl en www.paulussen.nl.

Met vriendelijke groet,
Mr. drs. B.W.G.P. Meijs
Mr. J.J.M.C. Huppertz
Bewindvoerders

Nieuws Overzicht