Uitzetting Krakers

18.11.2015

Paulussen Advocaten is recent meermaals ingeschakeld om krakers uit te zetten. Een eigenaar die wordt geconfronteerd met krakers zal op een zo kort mogelijke termijn de ontruiming van het bedrijfsgebouw of woning willen bewerkstelligen, niet op de laatste plaats vanwege schade die krakers (kunnen) toebrengen. Het meest effectieve instrument is het civielrechtelijke kort geding omdat een strafrechtelijke ontruiming helaas vaak (te lang) op zich laat wachten. Onze aanpak heeft geresulteerd in snelle ontruimingen.

Strafrechtelijke ontruiming

Op zich is een snelle strafrechtelijke ontruiming denkbaar, maar in praktijk gebeurt het eigenlijk weinig. Dat ligt mogelijk aan capaciteitsproblemen bij justitie want aan de wet ligt het niet. Tot 1 oktober 2010 was slechts kraken van een gebouw dat korter dan een jaar leeg had gestaan strafbaar gesteld maar sinds de wet ‘Kraken en leegstand’ (1 oktober 2010) is kraken van elk gebouw strafbaar ongeacht hoe lang het leeg stond. Een strafrechtelijke ontruiming is wettelijk meteen mogelijk indien het openbaar ministerie (OM) dat opportuun acht en daartoe overgaat. Het OM is dus vrij om te bepalen in welke gevallen zij wel of niet over gaat tot ontruiming. In voornoemde kraakzaken heeft overleg met justitie echter niet geleid tot een strafrechtelijke ontruiming.

Civielrechtelijke ontruiming

Naast strafrechtelijke ontruiming bestaat de mogelijkheid dat de eigenaar een advocaat een kort geding laat starten. In die snelle procedure wordt bij de rechter ontruiming van het gebouw gevorderd op een zo kort mogelijke termijn. Vanwege de door ons bewerkstelligde zeer korte doorlooptijden van de voorbereiding van deze procedure in kort geding en de snelle, door ons gecoördineerde uitvoering van de ontruiming nadien, zijn wij in staat de ontruiming van de panden op de kortst mogelijke termijn te realiseren. Daarmee krijgt de eigenaar of verhuurder dus de beschikking over zijn pand weer terug waarmee (verdere) schade, die niet of slechts zeer moeilijk te verhalen is, wordt voorkomen.

Indien nodig staan we u graag bij tegen krakers. Vanzelfsprekend is voorkomen echter beter dan genezen en adviseren wij onze relaties over de juiste maatregelen ter voorkoming van kraken, zoals tijdelijk beheer en gebruik van het gebouw in afwachting van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld door gebruikmaking van kortdurende huurovereenkomsten, Leegstandswetverhuur of het sluiten van bruikleenovereenkomsten.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Marcel van Loon of Kevin Smitsmans.

Nieuws Overzicht