Urgenda Foundation vs the State of the Netherlands

10.11.2015

Deze maand verscheen de internationale publicatie van Roger Cox over de gewonnen Nederlandse klimaatzaak tegen de Nederlandse staat.  In dit artikel wordt de rechtszaak en het vonnis toegelicht. Ook wordt de uitspraak in de context geplaats van andere klimaatgerelateerde rechtszaken in de wereld en wordt het internationale belang van de uitspraak toegelicht.  Het artikel werd gepubliceerd door het Centre for International Governance Innovation in Canada en zal de komende maanden tevens gepubliceerd worden in juridische vakbladen in de Verenigde Staten en Engeland.

Klik hier voor het artikel

Nieuws Overzicht