Urgenda wint de Klimaatzaak

25.06.2015

Op woensdag 24 juni heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de klimaatzaak. De stichting Urgenda (http://www.urgenda.nl) werd onder meer bijgestaan door mr. Roger Cox. Paulussen Advocaten N.V. is trots op dit resultaat. De klimaatzaak gaat erover of de Nederlandse Staat voldoende doet tegen de opwarming van de aarde die een gevaarlijke klimaatverandering veroorzaakt. Dat de CO2-uitstoot zeer ernstige milieugevolgen heeft, daar gingen zowel Urgenda als de Staat van uit. Gelet op de overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs, is dat geen onderwerp van discussie. De juridische strijd ging om de vraag of de Nederlandse Staat, bijvoorbeeld jegens Urgenda, in juridisch opzicht verantwoordelijk is voor de Nederlandse uitstoot die bijdraagt aan een wereldwijde klimaatramp die zich dreigt te voltrekken. Anderzijds was aan de orde of de Nederlandse Staat actie afhankelijk mag stellen van de vraag of andere landen ook voldoende ondernemen tegen de opwarming? In heldere bewoordingen heeft de rechter de Staat terechtgewezen. Indien onze overheid niet ingrijpt wordt in de periode tot 2020 in Nederland te veel broeikas uitgestoten. Dit nalaten van maatregelen is naar Nederlands burgerlijk recht een onrechtmatige daad, die aan de Staat moet worden toegerekend. Het ligt namelijk in de macht van de Staat om zodanige regels uit te vaardigen of andere maatregelen, waaronder publieksvoorlichting, te treffen dat een transitie naar een duurzame samenleving wordt bevorderd en de broeikasgasuitstoot in de Nederland af neemt. De vraag of andere landen maatregelen nemen, is irrelevant voor de vraag of de Nederlandse staat aansprakelijk is. Een goed milieu begint bij de Staat zelf. Dit mag een revolutie met recht genoemd worden omdat duidelijk is geworden dat het nemen van beschermende maatregelen door de Staat niet vrijblijvend is of afhankelijk van de goede wil van de politiek. In ogenschouw genomen het feit dat welzijn en welvaart voor de komende generaties op het spel staan, is de uitspraak vanzelfsprekend. Toch is het vonnis bijzonder en zelfs historisch te noemen want het is de eerste keer zijn dat een rechter dit uitspreekt. De Staat is dus door de rechter verplicht het pakket maatregelen behoorlijk op te schroeven. Het staat zwart op wit. Bij de keuze hoe de broeikasgasuitstoot wordt teruggedrongen heeft de politiek vrijheid, maar vast staat dat het resultaat een glasharde juridische verplichting is. 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mr. Roger Cox via 043 321 6640.  

De juridische kracht in Limburg. Paulussen Advocaten

 

 

 

Nieuws Overzicht