Verplichte acceptatie elektronische facturen aanbesteders

18.05.2017

De nieuwe Europese richtlijn 2014/55 EU die naar verwachting uiterlijk 27 november 2018 door Nederland geïmplementeerd dient te zijn, houdt voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven een verplichte aanpassing in van hun betaal en factureringsproces, indien dit proces niet reeds volledig digitaal is. Bij de uitvoering van overheidsopdrachten en concessies bestaat er voor deze partijen alsdan een verplichting om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Daartoe heeft de minister op 16 mei 2017 een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden waarin de Aanbestedingswet 2012 dusdanig wordt gewijzigd dat voormelde verplichting wordt opgenomen en daarmee de richtlijn 2014/55 EU wordt geïmplementeerd.

De consultatieronde loopt tot 14 juni 2017 en is opengesteld voor eenieder.

Vragen hierover? Neem dan contact op met Kevin Smitsmans via telefoon 043-321 6640.

Nieuws Overzicht