Vonnis in unieke rechtszaak aanstaande

27.05.2015

Op 24 juni doet de rechtbank Den Haag uitspraak in de klimaatzaak die Paulussen Advocaten (Roger Cox) namens Stichting Urgenda en een 886 burgers voert tegen de Nederlandse Staat. Inzet van de procedure is de vraag of de Nederlandse Staat meer broeikasgassen moet reduceren dan gepland. Urgenda c.s. stellen dat de Staat te weinig doet om zijn bijdrage te leveren aan het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering en dat de Staat daardoor de rechten van Urgenda c.s. schendt en onrechtmatig handelt. Door het handelen en nalaten van de Staat zijn zowel de statutaire belangen van Urgenda (het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving) als de (mensen)rechten van de 886 burgers in het geding, zo is in de procedure toegelicht.

De zaak heeft een uniek karakter omdat het de eerste zaak in Europa is waarin een Staat voor de rechter verantwoording moet afleggen voor het gevoerde klimaatbeleid. De zaak wordt in binnen- en buitenland met veel belangstelling gevolgd. Zie voor meer informatie over de zaak en berichtgevingen in de media de volgende twee links (voor buitenlandse media zie Engelstalige link):

http://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatzaak/

http://www.urgenda.nl/en/climate-case/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roger Cox via r.cox@paulussen.nl

 

 

 

Nieuws Overzicht