Wat gaat er gebeuren met de rechtbank in Maastricht?

10.09.2015

Op 31 augustus jongstleden maakte de Raad voor de Rechtspraak haar toekomstplannen voor de rechtspraak bekend in het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020.  Het plan kenmerkt zich door enerzijds bezuinigende maatregelen en anderzijds investeringen in met name de digitalisering van de rechtspraak.

Op dit moment kent Nederland 32 plaatsen waar recht wordt gesproken.  In de toekomst zullen 7 van die plaatsen sterk worden ingekrompen. In Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen zullen in de toekomst enkel nog de meest voorkomende zaken worden behandeld, in een kleinere setting.  Mensen die terecht staan in complexe strafzaken of partijen die betrokken zijn bij ingewikkelde civiel- of bestuursrechtelijke zaken, zullen soms wel verder moeten reizen.

Groot was de verrassing toen bleek dat één van de voorgenomen maatregelen een drastische wijziging van de rechtspraak in Maastricht inhoudt: een sluiting van de rechtbank zoals wij die kennen in het markante gebouw aan het Sint Annadal 1. In Limburg blijft enkel de rechtbank in Roermond over als volwaardige rechtbank, althans zo zijn de voorlopige plannen.

Afgelopen dinsdag 8 september liet de Raad voor de Rechtspraak weten dat de definitieve beslissing 28 september 2015 zal worden genomen.

Het Meerjarenplan voorziet voorts in een modernisering van rechtspraak door digitalisering en vereenvoudiging van procedures. De bedoeling is dat de duur van rechtszaken gemiddeld 40% korter zal worden. Papieren dossiers zullen worden vervangen door digitale dossiers.  Door de moderniseringen, zo is de verwachting, zal ongeveer 40% van de administratieve functies binnen de griffies komen te vervallen.

Voor uitvoeriger informatie is een link naar het Meerjarenplan bijgevoegd.

Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 (MJP)

Nieuws Overzicht