Wereldwijde interesse voor gewonnen klimaatzaak

24.02.2016

De afgelopen maanden heeft Roger Cox over de hele wereld lezingen en workshops gehouden voor academici en advocaten over de gewonnen klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat. Hij heeft aan vele universiteiten gastcolleges gegeven, onder meer in Sydney, New York, Londen, Parijs, Wenen, Toronto en Philadelphia. Een van zijn gastcollege’s is in bijgaande video te bekijken https://www.cigionline.org/videos/climate-change-and-rule-of-law

In het buitenland is er veel interesse om nationale rechtszaken in te zetten om het internationale probleem van klimaatverandering op te lossen. Die interesse is verder aangewakkerd door het klimaatakkoord van Parijs omdat regeringsleiders daarin hebben verduidelijkt dat klimaatverandering alleen kan worden gestopt doordat ieder land zijn individuele verantwoordelijkheid neemt en het gebruik van fossiele energie zelf zodanig aan banden gaat leggen dat de opwarming van de gemiddelde temperatuur van de aarde onder de twee graden Celsius blijft. Overschrijding daarvan zou een groot gevaar voor de mensheid zijn en ernstige veiligheid- en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Over deze veiligheidsrisico’s en het belang van de gewonnen klimaatzaak heeft Roger een uitgebreid artikel geschreven in het Cahier Politiestudies dat hier te lezen is.

 

Nieuws Overzicht