Wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten

15.07.2015

Op 30 juni jongstleden nog in de Eerste Kamer en vervolgens op 1 juli 2015 al meteen in werking getreden: de Wet auteurscontractenrecht.

Wat houdt deze wet in? De wet heeft als doel de steeds verder scheefgegroeide onderhandelingspositie tussen exploitanten en makers te compenseren. Feitelijk bestaan er namelijk twee ongelijkheden.

Op de eerste plaats is bijvoorbeeld een platenmaatschappij doorgaans veel machtiger dan de individuele muzikant. En op de tweede plaats ontbreekt het de muzikant (of de schrijver, of de beeldend kunstenaar) vaak aan kennis van het auteursrecht, het naburig recht of het contractenrecht. In de kleine lettertjes van uitgavecontracten staan echter vaak de meest verstrekkende bepalingen.

Met de nieuwe wet nu wordt de positie van auteurs / uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de exploitanten van hun werk verbeterd.

De voorwaarden voor verlening van een exclusieve licentie wordt gelijkgetrokken met de voorwaarden voor overdracht van het auteursrecht. Hierdoor is zowel voor de overdracht als voor de exclusieve licentieverlening een akte vereist.

Voorts krijgen makers door de nieuwe wet:

  • Recht op een redelijke vergoeding voor verlening van het recht om een werk toegankelijk te maken voor het publiek. De hoogte van deze vergoeding kan op verzoek door de minister worden vastgesteld;
  • Een aanvullende redelijke vergoeding als er een groot verschil is tussen de vergoeding en de opbrengsten van de exploitatie van het werk (de bestseller-bepaling);
  • Het werk op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met de exploitant als die het werk onvoldoende exploiteert.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. H.J. Amsing via email h.amsing@paulussen.nl

Nieuws Overzicht