Duurzaamheid & Mededinging II

28.03.2022

Vorig jaar publiceerden wij een artikel over het onderwerp duurzaamheid & mededinging.

Wij schreven over de mogelijkheden die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet om ruimte te bieden aan samenwerking tussen bedrijven die bijdraagt aan bepaalde duurzame doelstellingen (zoals vermindering van CO2- uitstoot) voor de gehele samenleving, en over de (concept) Leidraad Duurzaamheidsafspraken die uitleg geeft over de toepassing van het mededingingsrecht op duurzaamheidsafspraken tussen ondernemingen.

Wij sloten dat artikel af met de opmerking dat het voor een eerlijk Europees speelveld noodzakelijk is dat er een Europese leidraad komt die duidelijkheid biedt aan (vaak internationaal opererende) bedrijven die concurrentiebeperkende afspraken maken die de klimaatcrisis bestrijden. Niet alleen de ACM, maar ook de Europese Commissie gelooft dat een gezamenlijke aanpak nodig is. De ACM staat open voor overleg met bedrijven die voornemens zijn om dergelijke afspraken te maken.

Het afgelopen jaar is het nodige gebeurd op dit gebied.

Op nationaal niveau heeft de ACM recent aangegeven positief te zijn over twee initiatieven waarbij concurrerende bedrijven samenwerken. Het eerste initiatief betreft het gezamenlijk inkopen door bedrijven en instellingen van elektriciteit uit een windmolenpark. Het tweede initiatief betreft het afspreken van dezelfde prijs voor CO2 in de rekenmodellen voor investeringen in de elektriciteitsnetten door netbeheerders. Deze initiatieven dragen bij aan de verduurzaming van de energiesector en zijn niet in strijd met de concurrentieregels, aldus de ACM. Inmiddels zijn al verschillende partijen naar de ACM toegekomen met initiatieven die bijdragen aan de transitie naar duurzame energie en andere duurzaamheidsdoelen. De ACM juicht dat ook toe. De ACM vindt het belangrijk dat bedrijven in de energiesector een bijdrage leveren aan een duurzame economie die voldoet aan de klimaatdoelstellingen. De ACM nodigt bedrijven uit om met hun plannen bij de ACM langs te komen, zodat de ACM met hen mee kan denken of de plannen passen binnen de Mededingingswet. Op die manier wil de ACM markten goed laten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.

Ook op Europees niveau zijn er ontwikkelingen. Als het voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe richtsnoeren wordt vastgesteld, dan komt er meer ruimte voor samenwerking tussen bedrijven in Europa om duurzame doelen te halen. Het voorstel van de Europese Commissie sluit aan bij de Leidraad Duurzaamheidsafspraken van de ACM en toont aan dat veel vormen van samenwerking tussen bedrijven om duurzaamheidsdoelen te behalen gewoon zijn toegestaan. De ACM laat weten dat op basis van het voorstel van de Europese Commissie alle nu bij de ACM bekende plannen van bedrijven om op dit gebied samen te werken zijn toegestaan.

De ACM heeft nog een paar suggesties voor verduidelijking en aanvulling van het voorstel van de Europese Commissie. Zo vindt de ACM dat afspraken tussen bedrijven om ervoor te zorgen dat zijzelf en hun toeleveranciers voldoen aan nationale of internationale wettelijke eisen, buiten de mededingingsregels moeten vallen. Dat soort gezamenlijke afspraken kunnen nuttig zijn in het geval handhaving van die eisen in bepaalde landen niet goed mogelijk of geregeld is. Het kan daarbij gaan om sociale rechten, zoals het verbod op kinderarbeid, of om bescherming van natuur en milieu.

De ACM is verder blij dat de Europese Commissie de voordelen voor de samenleving bij duurzaamheidsafspraken ruimhartiger wil meewegen. De Europese Commissie kan daarbij naar de mening van de ACM echter nog een stapje verder gaan als bedrijven aangeven dit nodig te hebben voor hun plannen.

Met de ACM kijken wij uit naar de finale versie van het voorstel van de Europese Commissie.

Dit artikel werd geschreven door Patou Courtens. Heeft u vragen over dit onderwerp of over de ruimte die bestaat voor duurzaamheidsinitiatieven neemt u dan contact op met haar via p.courtens@paulussen.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor te Maastricht of Heerlen en vragen naar een van onze specialisten op het gebied van Mededinging & Duurzaamheid.

 

 

 

Nieuws Overzicht