Manual for climate litigators

31.03.2022

Internationale handleiding voor klimaatzaken

Onze kantoorgenoten Roger Cox en Mieke Reij signaleren een universele verantwoordelijkheid waarbij ondernemen en besturen in lijn met de Parijs doelen en de geformuleerde “Danger Line” van 1,5°C  opwarming de norm is. Dit betekent niet alleen zorg en respect voor mensenrechten, natuur en leefmilieu, maar ook het delen van kennis teneinde een leefbare toekomst voor ieder mens en iedere generatie mogelijk te houden.

Daarom schreven zij samen de handleiding:

Defending the Danger Line – a manual for climate litigators

Het document (pdf) is te downloaden via deze link:

DEFENDING_THE_DANGER_LINE_2022

In de handleiding bespreken zij de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen bij het succesvol procederen tegen de fossiele industrie, andere grote vervuilers of beleggers en financiers die de fossiele industrie faciliteren.

De handleiding is geschreven voor advocaten in binnen- en buitenland die via klimaatrechtszaken de 1,5°C doelstelling van het Parijs Akkoord willen verdedigen. Ook journalisten, wetenschappers, toezichthouders, politici en andere betrokkenen bij de klimaatproblematiek kunnen door het lezen van de handleiding een beter inzicht krijgen in de achtergrond en noodzaak van rechterlijke tussenkomst in de klimaataanpak.

De handleiding is een gezamenlijke publicatie van Paulussen Advocaten en Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands) en is mogelijk gemaakt met steun van de Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) en de FILE Foundation. De handleiding is ook vrij beschikbaar via de website van Milieudefensie.

Heeft u vragen over dit onderwerp of over de handleiding neem dan contact op met Roger Cox of  Mieke Reij via climatelitigation@paulussen.nl.

Nieuws Overzicht