Masterclass gezondheidsrecht in de praktijk!

14.07.2021

Ook dit jaar was Paulussen Advocaten weer te gast bij Zuyd Hogeschool voor het verzorgen van een masterclass gezondheidsrecht. Dit keer hebben wij verpleegkundig specialisten in opleiding een verdiepend kijkje in de keuken gegeven van de voor hen in de praktijk relevante juridische onderwerpen. Wij hopen hierdoor een bijdrage te kunnen leveren aan kennis en bewustwording. Een ongeluk, met soms vervelende juridische consequenties, kan in een klein hoekje zitten.

Voorafgaand aan deze masterclass hebben wij de deelnemers in de gelegenheid gesteld om ons te betrekken bij casuïstiek waarmee zij in de praktijk te maken krijgen en waarover zij juridische vragen hebben.

Zo hebben we onder meer aandacht kunnen besteden aan de volgende onderwerpen en vragen:

  • Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van een hulpverlener en een zorginstelling?
  • Heeft een hulpverlener een behandelplicht?
  • Wat is een “informed consent” ook alweer en waarom is dit van belang?
  • Welke rol speelt de wils(on)bekwaamheid van een patiënt?
  • Waarom is het (elektronisch) patiëntendossier zo van belang?
  • Hoe kan worden omgegaan met verzet door de patiënt in het (gedwongen) zorgkader?

Ook hebben we een uitstapje gemaakt naar het tuchtrecht, waarmee ook verpleegkundig specialisten, als BIG-geregistreerde hulpverleners, te maken kunnen krijgen.

Onze ervaring is nog steeds dat de bewustwording ten aanzien van het belang van het (elektronisch) patiëntendossier groter mag worden. Het dossier speelt namelijk een cruciale rol in het geval dat de hulpverlener of zorginstelling wordt geconfronteerd met een tuchtrechtelijke klacht of civiele vordering.

Het was een plezierige en leerzame middag voor de deelnemers, maar zeker ook voor Paulussen Advocaten!

Als u naar aanleiding van dit bericht vragen hebt of meer wilt weten over onze mogelijkheden om jullie (organisatie) bij te praten over bepaalde juridische onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op 043-3216640.

Deze masterclass werd gegeven door Jana Gorissen

 

 

Nieuws Overzicht