Personeelstekort? Oekraïense vluchtelingen mogen werken zonder werkvergunning

06.04.2022

Met ingang van 1 april 2022 mogen Oekraïense vluchtelingen vrij werken in Nederland. Een tewerkstellingsvergunning is niet meer nodig. Deze vrijstelling kan werkgevers een mogelijkheid bieden om personeelstekorten tijdens de huidige krapte op de arbeidsmarkt (tijdelijk) op te vangen.

Een werkgever moet wel uiterlijk 2 werkdagen voor de eerste werkdag van de nieuwe werknemer met een formulier ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’ bij het UWV melden dat hij een vluchteling uit Oekraïne in dienst neemt. Daarbij moet informatie over de duur en omvang van het dienstverband, de werkzaamheden (functie), het loon, de werkplek en de al dan niet toepasselijkheid van een CAO worden verstrekt. Het niet melden of niet vermelden van de juiste informatie op het formulier kan leiden tot boetes op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen.

In geval van wijzigingen, bijvoorbeeld als de werknemer andere werkzaamheden gaat verrichten, moet daarvan melding worden gedaan bij het UWV. Dat geldt ook voor een langere of kortere duur van het dienstverband. Voor het doorgeven van wijzigingen wordt momenteel nog een specifiek formulier door het UWV ontwikkeld.

Door deze vrijstelling in te voeren geeft de Nederlandse overheid invulling aan de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie; die bevat maatregelen die de lidstaten van de EU moeten nemen om de vluchtelingen uit Oekraïne de bescherming en mogelijkheden te bieden die zij nu nodig hebben.

Gevluchte Oekraïners mogen tot 3 jaar in de Europese Unie verblijven, zonder dat zij asiel hoeven aan te vragen. In Nederland krijgen zij een document van de IND waaruit blijkt dat ze hier verblijven op grond van voornoemde Richtlijn. Tot 30 mei as. geldt de vrijstelling van de werkvergunning echter ook al op grond van een geldig document waarmee zij hun nationaliteit kunnen aantonen (bijv. een paspoort).

Aangezien het een kwetsbare groep vluchtelingen betreft, worden zij op de arbeidsmarkt extra beschermd. Gevluchte mensen uit Oekraïne mogen alleen in loondienst werken.

Deze regeling geldt voor mensen met de Oekraïense nationaliteit die vanaf 24 februari 2022 zijn ontheemd. Zij kunnen voor de periode van 1 jaar tijdelijke bescherming krijgen en die periode kan tweemaal met 6 maanden worden verlengd.

Onder bepaalde voorwaarden komen ook andere vluchtelingen uit Oekraïne voor deze regeling in aanmerking, namelijk mensen met een nationaliteit van een ander land dan een lidstaat van de EU of mensen zonder nationaliteit, die legaal in Oekraïne verbleven en die vanaf 24 februari 2022 zijn ontheemd.

Ook familieleden van de hiervoor genoemde vluchtelingen komen onder voorwaarden in aanmerking voor deze tijdelijke regeling.

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen verder een stage lopen voor hun opleiding als zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen; in dat geval moet er wel een stageovereenkomst worden gesloten tussen de stagiair, werkgever en de opleiding.

Dit artikel is geschreven door Viviane Nowak. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met haar opnemen via het mailadres: v.nowak@paulussen.nl of 043-321 66 40.

Nieuws Overzicht